הרשמת תושבים לכניסת רכב אוטומטית לתקוע - (מצלמות לזיהוי לוחיות רישוי)

מערכת זיהוי רכבים LPR הינה מערכת הסורקת את לוחיות רישוי הרכב ומונעת כניסת רכבים לא מורשים
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question