Chestionar - Satisfacția Calității Vieții Studențești
Academia de Studii Economice din București, prin intermediul Senatului Studenților ASE, desfășoară prezenta cercetare cu scopul de a măsura gradul de satisfacție aferent vieții tale de student!

Părerea ta poate face diferența în a redresa, menține sau îmbunătății calitatea comunității din care faci parte. Nu ignora importanța feedback-ului și dedică 7 minute pentru a participa activ la schimbare!

Garantăm anonimitatea respondenților și utilizarea rezultatelor în scopul declarat mai sus.

Îți mulțumim pentru timpul acordat, știm cât este de prețios în sesiune.

1.Ești student(ă) la Academia de Studii Economice din București ? *
2. În cadrul cărui program de studii ești student(ă)? *
3. La ce facultate ești student(ă)? *
4. În ce an ești student(ă)? *
5. Care este forma de finanțare a programului de studii pe care îl urmezi? *
Required
6. Cât de mulțumit(ă) ești până acum de experiența per total din facultatea pe care o urmezi în cadrul ASE? *
7. Ești student(ă) și la o altă facultate? *
8. La ce facultate ești student(ă), în afară de cea menționată mai sus (dacă este cazul) (numele facultății, universitatea, forma de studiu, forma de finanțare)?
Dacă ai bifat „Da” la întrebarea 7 te rugăm să completezi acest răspuns.
Your answer
9. Cursurile cărei facultăți le frecventezi mai des?
Te rugăm să completezi doar dacă ai bifat „Da” la întrebarea 7.
10. Frecvența ta la cursurile anului universitar 2016-2017 a fost: *
11. În ce măsură ești de acord cu următoarele afirmații legate de cadrele didactice din cadrul ASE? *
(1 – dezacord total; 5 – acord total)
1
2
3
4
5
Sunt prietenoase și amabile
Au abilități de comunicare și astfel cursurile/seminarele sunt bine predate
Cunosc cerințele și modul de evaluare a fiecărei discipline de la începutul semestrului sau anului universitar
Sunt bine pregătite din punct de vedere profesional
Oferă explicații la conținut prin intermediul exemplelor
Sunt inovative și își asumă rolul de agenți ai schimbării
12.Cum apreciezi, per ansamblu, materialele didactice folosite pe parcursul anilor de studiu? *
(1 - foarte nemulțumit; 5 - foarte mulțumit)
1
2
3
4
5
Costul materialelor
Relevanța informațiilor
Aplicabilitatea informațiilor
Gradul de noutate al informațiilor
13. Ai avut acces la suportul de curs pentru disciplinele studiate până în prezent? *
Conform Codului drepturilor și obligațiilor studenților, aprobat de Senatul universității noastre la propunerea Senatului Studenților (http://student.ase.ro/codul-studentului/), ai dreptul la suport de curs gratuit!
14. Cum ai dori să ai acces la suportul / suporturile de curs? *
Required
15. Ce părere ai despre activitatea de predare și seria / grupa în care ești student? *
(1- foarte nemulțumit; 5- foarte mulțumit )
1
2
3
4
5
Numărul de studenți dintr-o serie
Numărul de studenți dintr-o grupă
Cunoștințele acumulate în cadrul cursurilor
Cunoștințele acumulate în cadrul seminarelor
Actualitatea informațiilor transmise
Interacțiunea student-profesor
Resursele utilizate de către cadrul didactic (prezentare PPT, articole din presa de specialitate, statistici, date etc.)
Concordanța note – cunoștințe
16. Ce părere ai despre următoarele facilități oferite de ASE? *
(1- foarte nemulțumit; 5- foarte mulțumit)
1
2
3
4
5
Dotarea sălilor de curs/seminar
Dotarea laboratoarelor de informatică
Dotarea laboratoarelor de limbi străine
Accesul wireless la internet
Grupurile sanitare din ASE
Funcționalitatea paginii personale
Rapiditatea actualizării informațiilor de pe pagina personală
Programul de lucru cu publicul al secretariatelor
Amabilitatea personalului care deservește secretariatul facultății
Competența personalului administrativ în soluționarea problemelor studenților
17. Cum apreciezi disciplinele opționale sau facultative disponibile ? *
(1 - Dezacord total, 5 - Acord total)
1
2
3
4
5
Sunt corespunzătoare nevoilor mele de dezvoltare profesională
Orele sunt programate astfel încât poți ajunge la curs/ seminar
Acoperă o arie suficient de largă a domeniilor abordate
Sunt relevante în aprofundarea specializării urmate
18. Cum apreciezi, per ansamblu, sistemul de programare al examenelor *
(1 - foarte nemulțumit, 5 - foarte mulțumit)
1
2
3
4
5
Perioada dintre examene
Adaptabilitatea la nevoile studentului
Durata sesiunii
Distanța în timp dintre sesiunea de după semestrul II și sesiunea de restanțe (vară)
19. În ce măsură consideri că taxele școlare reflectă calitatea serviciilor care îți sunt oferite în cadrul universității? (se completează doar de către studenții de la taxa)
20. Care crezi că ar trebui să fie modalitatea de plată a taxelor de studii?
21. Cum consideri că ar trebui informat un student înainte de a se lua decizia de exmatriculare a sa? *
Required
22. Ai participat la sesiunile de comunicări științifice *
Required
23. Ce te-a motivat să participi la sesiunea de comunicări științifice?
Your answer
24. În ce măsură apreciezi că sesiunile de comunicări științifice ...
(1 - Dezacord total, 5 - Acord total)?
1
2
3
4
5
oferă posibilitatea de a aborda o temă din aria de interes proprie
creează oportunități de dezvoltare personală și profesională
contribuie la formarea unei culturi economice solide
stimulează implicarea studenților în activitățile de cercetare
25. Cunoști sistemul de mobilități Erasmus sau un echivalent al acestuia? *
26. Cum apreciezi următoarele elemente ale sistemului de mobilități Erasmus ?
(1 - foarte nemulțumit, 5 - foarte mulțumit)
1
2
3
4
5
Numărul de mobilități Erasmus disponibile prin parteneriate ale facultăților
Diversitatea țărilor partenere
Concursul de obținere a burselor Erasmus
Activitatea Biroului Erasmus+ al ASE București
27. Dacă ai beneficiat de o mobilitate ERASMUS, cum evaluezi experiența ta?
(1 - foarte nemulțumit, 5 - foarte mulțumit)
1
2
3
4
5
Comunicarea cu Biroul Erasmus+ al ASE București
Comunicarea cu personalul administrativ din universitatea gazdă
Experiența academică în universitatea gazdă
Experiența socială în universitatea gazdă
28. Cum apreciezi următoarele aspecte ce privesc organizarea și desfășurarea practicii de specialitate?
(1 - foarte nemulțumit, 5 - foarte mulțumit)
1
2
3
4
5
Accesul la un loc de practică
Informațiile transmise de către coordonatorul de practică
Comunicarea cu coordonatorul de practică (este disponibil pentru a-i adresa întrebări, datele sale de contact sunt disponibile pe site sau la avizierul facultății etc.)
Durata perioadei de practică
Cunoștințele acumulate pe parcursul practicii
Modul de evaluare a practicii de specialitate la finalul stagiului
29. Ai alte observații legate de realizarea stagiului de practică?
Your answer
31. Consideri că ai nevoie de ajutor din partea universității/facultății în identificarea unui loc de practică? *
32. Cât de ușor îți este să accesezi locuri de practică pe cont propriu?
foarte greu
foarte ușor
33. Cât de relevantă crezi că este actuala modalitate de admitere la ciclul licență ? (1 – Foarte irelevantă, 5 – Foarte relevantă) *
34. Ai comentarii despre admiterea la ciclul licență?
Your answer
35. Cât de relevantă crezi că este actuala modalitate de admitere la ciclul de masterat ? (1 – Foarte irelevantă, 5 – Foarte relevantă) *
36. Ai comentarii despre admiterea la ciclul de masterat?
Your answer
37. În ce măsură crezi că orarul cursurilor și seminariilor programului de studii la care ești student *
(1 - Dezacord total, 5 - Acord total)
1
2
3
4
5
Este creat după necesitățile studentului
Respectă o logică de distribuție în cadrul orelor dintr-o zi/săptămână
Oferă posibilitatea desfășurării unor alte activități (angajare part-time, frecventarea unor evenimente de dezvoltare personală și profesională)
Durata perioadei de practică
Ușurința de schimbare a orei desfășurării unui curs/seminar
38. Cum apreciezi activitatea bibliotecilor din cadrul ASE București ? *
(1 - foarte nemulțumit, 5 - foarte mulțumit)
1
2
3
4
5
Numărul de cărți disponibile pentru împrumut
Varietatea, relevanța și actualitatea cărților
Disponibilitatea cărților în biblioteci
Atitudinea și abilitățile de comunicare ale personalului din biblioteci
Spațiile disponibile în bibliotecă (mese și scaune)
Accesul la bazele de date cu articole de specialitate
Resursele disponibile (calculatoare pentru căutare, prize, prelungitoare)
39. Dorești să recomanzi achiziționarea unor cărți pentru bibliotecile universității noastre? Dacă da, te rugăm să notezi titlul, autorul, editura și anul apariției în spațiul de mai jos.
Your answer
40. Pe o scară de la 1 la 5, cum apreciezi calitatea desfășurării orelor de educație fizică și sport ? *
foarte nemulțumit
foarte mulțumit
41. Consideri că numărul orelor de educație fizică și sport sunt suficiente? *
42. Ești informat cu privire la existența, în cadrul universității noastre, a unui Centru de Consiliere și Orientare în Carieră? *
43. Ai beneficiat de serviciile acestui centru de carieră (http://consiliere.ase.ro/)? *
44. Ce activități consideri că ar trebui să desfășoare acest centru de carieră?
45. În ce măsură consideri că ar fi util să existe un îndrumător de an (cadru didactic) pentru studenții de la facultatea la care ești înscris?
Foarte puțin util
Foarte util
46. În anul tău de studiu, bazat pe rezultatele obținute la examene, în care interval te situezi? *
47. Ai participat vreodată la evaluarea unui cadru didactic din ASE București? *
48. La ce interval de timp consideri că ar trebui calculate rezultatele evaluării și comunicate către conducerea facultății și cadrul didactic evaluat? *
Important!
La sfârșitul semestrului al II-lea al anului universitar 2017 – 2018 va avea loc evaluarea tuturor cadrelor didactice și a tuturor disciplinelor, de la toate programele de studii, de către studenții universității noastre.
Evaluarea se realizează online, prin introducerea unui cod unic de verificare primite de la reprezentantul tău (șeful de grupă sau șeful de serie), CU GARANTAREA CONFIDENȚIALITĂȚII IDENTITĂȚII TALE!
Stai conectat la www.senstud.ase.ro pentru mai multe detalii despre evaluarea cadrelor didactice.
49. Care a fost cea mai bună experiență academică a ta în cadrul Academiei de Studii Economice din București?
Your answer
50. Care a fost cea mai puțin bună experiență academică a ta în cadrul Academiei de Studii Economice din București?
Your answer
51. Dacă ar fi să schimbi un singur aspect la Academia de Studii Economice din București, care ar fi acela?
Your answer
52. Dacă ar fi să te înscrii din nou la o universitate, ai alege tot ASE? *
53. Cât de probabil este să recomanzi ASE București unui prieten *
Foarte probabil
Foarte puțin probabil
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Academia de Studii Economice din Bucureşti. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms