Talesperson för Feministiskt initiativ
12 juni är sista dagen du kan ansöka som rollen som talesperson. Uppdraget är ideellt.

Feministiskt initiativ söker just nu efter fler medlemmar till vår politiska grupp som vi kallar för Riksdagsgruppen. Gruppen består av flertalet utskott som speglar utskotten i riksdagen, men även andra grupper som inte finns där. Gruppen består av talespersoner som är ansvariga för olika politiska områden och av politiska sekreterare som jobbar i utskotten ihop med talesperson, partiledare och partistyrelsen. Omfattningar varierar beroende på vad du kan och vill bidra med. Som talesperson kan du räkna med 4-10 timmar i veckan och som politisk sekreterare kan det variera mellan 1-10 timmar beroende på uppdrag och period. Arbetet är mer intensivt mer fler timmar inför kongress och val, samt vid aktuella händelser som berör ditt politikområde.

Riksdagsgruppen deltar i det politiska samtalet genom att sprida befintlig nationell Fi-politik i debatt, samt genom att utforma och konkretisera Fi:s politik i relevanta politiska förslag som förankras med partiledare och partistyrelse. Omfattande politikutveckling ska i första hand göras i anslutning till kongress, och gärna genom rådslag för att inkludera fler Fi-medlemmar i processen. Riksdagsgruppen arbetar även med aktivism och med folkbildning internt och externt, med syftet att öka kännedomen om Feministiskt initiativs nationella politik. Riksdagsgruppens arbete ska knytas ihop med övergripande strategiskt kommunikationsarbete och övrig partiverksamhet och ha kontakt med det kommunpolitiska arbetet, med Fi-studenter och Unga Feminister.
Ansvarig för Riksdagsgruppens arbete utses av styrelsen. Partiledare har tillsammans med Riksdagsgruppens ledare ett särskilt ansvar för att Riksdagsgruppens förslag förankras och beslutas om i styrelsen.

Ansvarig för riksdagsgruppens arbete utses av styrelsen. Partiledarna har tillsammans med riksdagsgruppens ledare ett särskilt ansvar för att riksdagsgruppens förslag förankras och beslutas om i styrelsen.

Vilka talespersoner söker vi?
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Barnrättspolitisk talesperson
Cilvilpolitisk talesperson
Djurpolitisk talesperson
Hbtq-politisk talesperson
Kulturpolitisk talesperson
Migration-, asyl- och flyktingpolitisk talesperson
Miljö- och klimatpolitisk talesperson
Sexualbrottspolitisk talesperson
Sjukvårdspolitisk talesperson
Socialförsäkringspolitisk talesperson
Socialpolitisk talesperson
Urfolkspolitisk talesperson

Talespersoner representerar Feministiskt initiativ inom sitt politikområde, och arbetar proaktivt och reaktivt med prioriterade politiska frågor genom uttalanden (exempelvis debattartiklar och texter till sociala medier och hemsida, samt intervjuer och debatter), närvaro och synlighet. Talespersoner förväntas finnas till hands för medlemmar, Fi-föreningar och media för att berätta om Fi:s politik, samt engagera medlemmar inom sitt område. Talespersoner bör samverka externt, men också mellan varandra i partiet. Uppdraget tar 4-10 timmar i veckan. Arbetet är mer intensivt med fler arbetstimmar inför kongress och val, samt vid aktuella händelser som berör ditt politikområde.

I uppdraget ingår:

Att stödja grupper, styrelse och partiledare med underlag som rör ditt politikområde
Att medverka på externa och interna samtal för att berätta om Fi:s politik
Att tillsammans med delar av Riksdagsgruppen och partiledare göra upp en plan för hur vi når ut med vår politik och även vara med att utveckla denna
Att månadsvis medverka på digitala möten som sammankallande för Riksdagsgruppen kallar till. Vid dessa möten deltar Riksdagsgruppen, samt partistyrelsens politik- och kommunikationsgrupp.
Att ansvara för att ditt utskott producerar debattartiklar inom utskottets politikområde, särskilt i anslutning till relevanta händelser och datum. Debattartiklar publiceras genom Fi:s pressansvariga.

Talespersoner väljs på två år och kan väljas om. Juni månad vartannat år tas nya beslut om talespersoner. Rekryteringen av talespersoner påbörjas mars samma år, med undantag för 2020 då rekryteringen påbörjas i maj och beslut fattas i juli.

Uppdraget ska revideras vartannat år, både avseende vem som har det och vilka områden som ska ha talespersoner för att vara politiskt relevanta.
Email address *
Namn (för- och efternamn): *
Your answer
E-post *
Your answer
Mobilnummer: *
Your answer
Talespersonspost som du är intresserad av:
Berätta kort om varför du vill bli talesperson för detta område:
Your answer
Ofta hamnar talespersonen i en ledarskapsroll, hur ser du på att eventuellt leda ett utskott inom ditt område?
Your answer
Skriv 3 frågor inom detta område som du vill jobba med:
Your answer
Berätta om din vana av att tala i media och att debattera:
Your answer
Är du eller har du varit aktiv i Fi? Skriv kort på vilket sätt.
Your answer
Är du medlem i Fi?
Hur mycket tid i veckan kan du lägga på uppdraget?
Har du frågor eller något annat du vill skicka med innan du blir kontaktad för intervju?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy