Alpha Φύλλο Αξιολόγησης Ι
Ακολουθούν 48 προτάσεις σε 16 ομάδες των 3 προτάσεων. Κάθε ομάδα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ξεχωριστή ενότητα και να απαντηθεί.
Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, αφήστε το μυαλό και την δημιουργικότητα του χαρακτήρα σας ελεύθερη και προσπαθήστε να είστε ειλικρινείς στο παρακάτω φύλλο αξιολόγησης που σκοπό έχει να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις δυνατότητές σας σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της εταιρία μας.
Τα φύλλα αξιολόγησης βοηθούν στην καλύτερη προετοιμασία της προσωπικής συνέντευξης σας με το τμήμα προσωπικού της Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., προσπαθήστε να συμπληρώσετε όλα τα Φύλλα αξιολόγησης γιατί αποτελούν σημαντικά κριτήρια για να προχωρήσετε στο στάδιο προσωπικής συνέντευξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ σε κάθε ΣΕΤ των 3 επιλογών το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ των πόντων να είναι το ΜΕΓΙΣΤΟ 10

Αν μπορούσα να επιλέξω τα προβλήματα που πρέπει να επιλύσω, θα προτιμούσα να *
Προσοχή το max άθροισμα να είναι ίσο με 10, δηλαδή η απάντηση σε κάθε ερώτηση αθροιστικά να μην ξεπερνάει το δέκα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Διευρευνήσω τι έχει πάει στραβά
Σκεφτώ όλους τους πιθανούς τρόπους επίτευξης ενός στόχου
Αξιολογήσω έναν αριθμό πιθανών επιλογών και να διαλέξω την καλύτερη
Κατά την διάρκεια μιας συνεδρίασης, νιώθω ικανοποίηση όταν : *
Προσοχή το max άθροισμα να είναι ίσο με 10, δηλαδή η απάντηση σε κάθε ερώτηση αθροιστικά να μην ξεπερνάει το δέκα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
πείθω κάποιον να αλλάξει γνώμη και να υιοθετήσει την δική μου
προσπαθώ να εξηγήσω κάτι και να χρησιμοποιήσω τις ικανότητές μου στην επικοινωνία
έχω έμπνευση και η πρότασή μου έχει κάτι το μοναδικό ή έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η επιρροή που θα ήθελα να έχω, απαντώντας με ειλικρίνεια, αφορά στην ικανότητά μου να *
Προσοχή το max άθροισμα να είναι ίσο με 10, δηλαδή η απάντηση σε κάθε ερώτηση αθροιστικά να μην ξεπερνάει το δέκα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
κάνω τους ανθρώπους να ακολουθούν τα σχέδιά μου
έχω ιδέες που κερδίζουν του άλλους με την πρωτοτυπία μου
βεβαιώνομαι ότι όλοι γνωρίζουν την σκληρή αλήθεια, με την ελάχιστη δυνατή προκατάληψη
Ο βασικός τρόπος αντιμετώπισης ενός ζητήματος είναι, κατά την γνώμη μου, το να *
Προσοχή το max άθροισμα να είναι ίσο με 10, δηλαδή η απάντηση σε κάθε ερώτηση αθροιστικά να μην ξεπερνάει το δέκα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
έχω όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να αντιμετωπίσω το ζήτημα με ακρίβεια
βεβαιωθώ ότι οι θέσεις μου έχουν εσωτερική συνοχή και δεν παρουσιάζουν λογικά κενά
ξεπερνάω τους περιορισμούς και τις αντιλήψεις του παρελθόντος, ώστε να προετοιμάζω του άλλους για τις αναγκαίες αλλαγές
Αν πρόκειται να αγοράσω κάτι *
Προσοχή το max άθροισμα να είναι ίσο με 10, δηλαδή η απάντηση σε κάθε ερώτηση αθροιστικά να μην ξεπερνάει το δέκα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
είμαι ανοιχτός σε ευκαιρίες και ευχάριστες εκπλήξεις
προτιμώ να ψάξω συστηματικά και να δω ποια είναι τα διαθέσιμα προιόντα πριν καταλήξω στο τι θέλω
δεν ξεκινάω καν αν δεν ξέρω επακριβώς τι θέλω να κάνω
Αυτό που μου αρέσει περισσότερο όταν προετοιμάζουμε μια εκδήλωση είναι να *
Προσοχή το max άθροισμα να είναι ίσο με 10, δηλαδή η απάντηση σε κάθε ερώτηση αθροιστικά να μην ξεπερνάει το δέκα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
αναλαμβάνω όλες αυτές τις δύσκολες επιλογές μεταξύ του τι πρέπει να γίνει και τι όχι
προβλέπω όλα όσα θα μπορούσαν να πάνε στραβά και να προετοιμάζω εναλλακτικές λύσεις
συντάσσω τις λίστες των προσκεκλημένων και να οργανώνω λεπτομερώς την προετοιμασία
Ο ιδανικός τρόπος για να αντιμετωπίσω μια άλλη άποψη ή μια σύγκρουση είναι να *
Προσοχή το max άθροισμα να είναι ίσο με 10, δηλαδή η απάντηση σε κάθε ερώτηση αθροιστικά να μην ξεπερνάει το δέκα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
αναζητήσω έναν έξυπνο τρόπο , ώστε να εκπλήξω τους πάντες και να αποκαλύψω μια εντελώς καινούρια διάσταση του θέματος
αποδείξω με την λογική ότι η άποψή μου είναι σωστή
ανακαλύψω τα κοινά σημεία και τις διάφορες μεταξύ των θέσεων, ψάχνοντας για μια πιθανή νέα έκφραση
Σε κρίσιμους περιόδους, είμαι στο στοιχείο μου όταν *
Προσοχή το max άθροισμα να είναι ίσο με 10, δηλαδή η απάντηση σε κάθε ερώτηση αθροιστικά να μην ξεπερνάει το δέκα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ασχολούμαι με ουσιαστικά θέματα
αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει και να το κάνω
ανακαλύπτω μια άλλη διάσταση στην υπόθεση
Το είδος του ερωτήματος που μου αρέσει περισσότερο να θέτω *
Προσοχή το max άθροισμα να είναι ίσο με 10, δηλαδή η απάντηση σε κάθε ερώτηση αθροιστικά να μην ξεπερνάει το δέκα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
προκαλεί την κοινή λογική και τις εδραιωμένες πεποιθήσεις των ανθρώπων
εξασφαλίζει ότι ένα επιχείρημα είναι λογικά ορθό
αλλάζει την οπτική γωνία από το ίδιο το ζήτημα στο περιβάλλον του
Οταν πρέπει να προγραμματίσω κάτι, μου αρέσει περισσότερο να θέτω *
Προσοχή το max άθροισμα να είναι ίσο με 10, δηλαδή η απάντηση σε κάθε ερώτηση αθροιστικά να μην ξεπερνάει το δέκα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
αποστασιοποιούμαι και να κοιτάω όλα τα δεδομένα που μπορώ να έχω στην διάθεσή μου
να λειτουργώ διαισθητικά, δίνοντας προσοχή στο ένστικτό μου και στην έμπνευσή μου
γνωμοδοτώ για το τι είναι σίγουρο ότι θα συμβεί στην συνέχεια
Όταν κάτι πάει τελείως στραβά και πρέπει να μάθουμε το γιατί, προσέχω ιδιαιτέρως ώστε να *
Προσοχή το max άθροισμα να είναι ίσο με 10, δηλαδή η απάντηση σε κάθε ερώτηση αθροιστικά να μην ξεπερνάει το δέκα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
βεβαιωθώ ότι συγκρίνουμε όμοια πράγματα
συγκεντρώσω όλα τα δεδομένα, χωρίς φόβο και πάθος
ανακαλύψω όλες τις πιθανότητες, όχι μόνο τις εμφανείς
Η επιτομή μίας καλογραμμένης πρότασης/προσφοράς είναι κατά την γνώμη μου *
Προσοχή το max άθροισμα να είναι ίσο με 10, δηλαδή η απάντηση σε κάθε ερώτηση αθροιστικά να μην ξεπερνάει το δέκα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
οι απρόσμενοι και μερικές φορές ιδιοφυείς συσχετισμοί που γίνονται για πρώτη φορά
ούτε λίγο , ούτε πολύ , το πόσο καλά ερμηνεύει την κατάσταση
το αν ο τρόπος παρουσίασης και γραφής είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε το μήνυμα να γίνεται σαφές
Όταν κάποιος μου ζητάει να κάνω κάτι για λογαριασμό του, προτιμώ να *
Προσοχή το max άθροισμα να είναι ίσο με 10, δηλαδή η απάντηση σε κάθε ερώτηση αθροιστικά να μην ξεπερνάει το δέκα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
με πληροφορήσει σχετικά - όχι απαραιτήτως με κάθε λεπτομέρεια , άλλα σωστά και σύντομα
βρίσκω μόνος μου τρόπους να ξεπεράσω τα ασαφή σημεία αυτού που μου έχει ανατεθεί
μου πει τι έχει σημασία για αυτόν και να είναι εξασφαλισμένο ότι ενεργώ έχοντας τους ίδιους λόγους
Όποτε πρέπει να συγκεντρώσω πληροφορίες για κάποιο θέμα, βεβαιώνομαι ότι *
Προσοχή το max άθροισμα να είναι ίσο με 10, δηλαδή η απάντηση σε κάθε ερώτηση αθροιστικά να μην ξεπερνάει το δέκα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
αναγνωρίζω και καταγράφω τα βασικά σημεία
συνδυάζω τις πληροφορίες με ποικίλους τρόπους, ελπίζοντας ότι κάτι νέο θα προκύψει