Making Connections : Exploring Open Educational Resources and Open Educational Practice in Wales Workshop 2014 (Carmarthen) / Creu Cysylltiadau: Edrych ar Adnoddau Addysgol Agored ac Ymrfer Addysgol Agored yng Nghymru – Gweithdy 2014 (Caerfyrddin)
This OER Wales Cymru & CELT event is free of charge / Mae'r digwyddiad yma gan OER Wales Cymru a CELT yn rhad ac am ddim.
Personal Title / Teitl *
Required
First Name / Enw cyntaf *
Your answer
Surname / Cyfenw *
Your answer
Job Title / Teitl eich Swydd *
Your answer
Organisation / Institution / Place of Work / Mudiad / Sefydliad / Man gwaith *
Your answer
Email / Ebost *
We request this so that we can send you a confirmation email, and in case we need to notify you of any changes/cancellation. We will not use your email for any other reason / Rydyn ni'n gofyn am eich cyfeiriad e-bost fel y gallwn anfon e-bost atoch i gadarnhau, a rhag ofn y bydd angen i ni eich hysbysu os bydd newidiadau neu os bydd y digwyddiad yn cael ei ganslo. Ni fyddwn yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost at unrhyw ddiben arall
Your answer
Telephone / Ffon *
We request this in case we need to notify you of any changes/cancellation. We will not use your number for any other reason / Rydyn ni'n gofyn am eich rhif ffôn rhag ofn y bydd angen i ni eich hysbysu os bydd newidiadau neu os bydd y digwyddiad yn cael ei ganslo. Ni fyddwn yn defnyddio eich rhif at unrhyw ddiben arall
Your answer
Faculty / Department / Cyfadran / Adran *
Your answer
Dietary Requirements / Gofynion dietegol
Please inform us of any specific dietary requirements / Cofiwch roi gwybod i ni os oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig o ran deiet
Your answer
Thank you for your interest in this seminar. PLEASE ensure that once you have completed the form you hit the SUBMIT button at the end of the page – this will ensure your registration is added to our online database. You will then receive a confirmation email. If you do NOT receive an email within 7 days of registering please contact celtevents@southwales.ac.uk / Diolch ichi am eich diddordeb. SICRHEWCH eich bod yn clicio'r botwm CYFLWYNO ar waelod y dudalen. Bydd hyn yn eich cofrestru ar ein cronfa ddata ar-lein. Yna, byddwch yn cael cadarnhad drwy neges e-bost. Os NA fyddwch wedi derbyn e-bost i gadarnhau o fewn 7 diwrnod, cysylltwch â celtevents@decymru.ac.uk
If you find yourself unable to attend this event, or if you want to ask us any questions about the event, please email celtevents@southwales.ac.uk / Os na fyddwch yn gallu dod i'r digwyddiad neu eich bod am ofyn cwestiwn i ni am y digwyddiad, cysylltwch â celtevents@decymru.ac.uk
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service