Dotazník pre VŠ
Vážení návštevníci Portálu VŠ,

pomôžte nám zlepšiť informačný systém, ktorý je určený aj pre Vás. Odpoveďami na otázky prispejete k tomu, aby Portál VŠ bol ešte zaujímavejší a používateľsky priateľskejší.

Ďakujeme.
Vaša pozícia na VŠ *
Vaša pozícia vo vzťahu k Portálu VŠ *
Ako hodnotíte portál VŠ - www.portalvs.sk z uvedených hľadísk? *
výborná
veľmi dobrá
dobrá
uspokojivá
zlá
grafická vizáž stránky
prehľadnosť stránky
orientácia na stránke
logická nadväznosť
Ktoré z nasledovných hľadísk predovšetkým vyžaduje zlepšenie? *
Required
Je pre vás Portál VŠ prínosom? *
Ak áno, v čom je Portál VŠ pre vás prínosom:
Považujete za dostačujúce rozdelenie “menu” na hlavnej stránke Portál VŠ na jednotlivé cieľové skupiny (študent, zamestnanec, verejnosť)? *
Ak nie, aké cieľové skupiny Vám na hlavnej stránke Portál VŠ v “menu” chýbajú?
Sú pre Vás dostačujúce informácie pod konkrétnou cieľovou skupinou? *
Ak ste odpovedali v predchádzajúcej otázke nie, pre ktorú cieľovú skupinu navrhujete zmeny?
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Aké zmeny navrhujete pre vybrané cieľové skupiny?
Uprednostnili by ste jednotné menu bez rozdelenia pre cieľové skupiny?
Clear selection
Ktorú zo skrytých volieb v menu cieľových skupín by ste odporučili dať viditeľne na hlavnú stránku? *
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Required
Má Vaša vysoká škola vytvorené prepojenie svojho informačného systému s Portálom VŠ? *
Ak má vysoká škola zrealizované prepojenie svojho informačného systému s Portálom VŠ, preberanie informácií z Portálu VŠ prebieha:
V prípade, že vaša vysoká škola má zrealizované preberanie informácií z Portálu VŠ, aké informácie sa preberajú:
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Ak vaša vysoká škola nemá zrealizované prepojenie s Portálom VŠ, máte záujem o preberanie údajov, resp. odporučili by ste preberanie údajov kompetentným osobám na vašej VŠ? *
V prípade, že máte záujem o preberanie údajov z Portálu VŠ, resp. odporučili by ste preberanie na vašej VŠ, máte záujem o:
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Máte záujem o školenie, resp. ukážku možnosti preberania údajov? *
Označte, ktoré časti Portálu VŠ používate (môžete zaškrtnúť viac volieb)
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Máte námety na zlepšenie stránky Portál VŠ? Ak áno, napíšte nám, aké:
Ďakujeme za vyplnenie dotazníka.
Vysvetlivky, resp. skratky:

VŠ – vysoká škola

MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IS – informačný systém

AIS - akademický informačný systém

Preberanie údajov - Portál VŠ umožňuje preberanie obsahu v podobe výmenných formátov XML či JSON. Ide o preberanie údajov na web univerzity, resp. fakulty, zároveň aj o preberanie údajov napr. z akademického IS na Portál VŠ. Preberanie údajov je popísané v Dokumentoch na stiahnutie (v časti HelpDesk).


Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy