Bezpłatne szkolenia on-line z aplikacji SMART Notebook
Szkolenia prowadzone będą przez firmę Image Recording Solutions Sp. z o.o.
Do uczestnictwa w szkoleniu on-line konieczne jest posiadanie komputera, z dostępem do sieci Internet oraz głośniki (mogą być te wbudowane w komputerze jeśli jest w nie wyposażony).
Zaproszenia zostaną wysłane najpóźniej dzień przed terminem spotkania. Maksymalna liczna osób na jednym spotkaniu szkoleniowym to 100 (o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zalogowania się na serwer).

UWAGA! Są trzy różne szkolenia (spotkania).

Spotkanie I: Podstawowe narzędzia w SMART Notebook
1. narzędzia do pisania i rysowania,
2. narzędzia do wstawiania kształtów (linie, figury płaskie itp.),
3. wstawianie i formatowanie tekstu,
4. sortownik stron i jego funkcje,
5. galeria i sposoby wyszukiwania w niej potrzebnych elementów,
6. zapisywanie i odczytywanie plików SMART Notebook,
7. pozyskiwanie materiałów do lekcji z sieci Internet,
8. drukowanie i eksportowanie zawartości stron SMART Notebook.

Spotkanie II: Wykorzystanie narzędzi ułatwiających tworzenie materiału lekcyjnego
1. SMART Lab: aktywność Sortowanie,
2. SMART Lab: aktywność Uzupełnij puste miejsca,
3. SMART Lab: aktywność Ustal kolejność,
4. SMART Lab: aktywność Wykrzycz to!,
5. SMART Lab: aktywność Game Show,
6. SMART Lab: aktywność Monster Quiz,
7. Wyszukiwarka obrazów,
8. Dodatek YouTube.

Spotkanie III: Ze SMART Notebook na lekcji
1. gesty,
2. proste ćwiczenia interaktywne – wymaż aby ujawnić odpowiedź,
3. proste ćwiczenia identyfikujące – przyporządkuj etykiety,
4. narzędzia sterujące uwagą uczniów: zasłona ekranu, magiczne pióro, zakreślacze,
5. przeglądarka internetowa,
6. importowanie prezentacji Power Point,
7. czyszczenie adnotacji,
8. resetowanie strony,
9. drukowanie materiałów do aplikacji SMART Notebook,
10. zasoby i wsparcie dostępne w sieci Internet.

Istnieje możliwość odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Image Recording Solutions.
Email address *
Nazwa szkoły, w której pracuje uczestnik szkolenia *
Your answer
Miejscowość *
Your answer
Ulica i numer budynku *
Your answer
Organ prowadzący szkołę *
Your answer
Gmina *
Your answer
Powiat *
Your answer
Województwo *
Czy szkoła została zakwalifikowana do programu Aktywna tablica? *
Spotkanie I
Spotkanie II
Spotkanie III
Zgoda na przetwarzanie danych w związku z udziałem w szkoleniu
"Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, będącej administratorem danych (adres: Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa) w celu uczestniczenia w szkoleniu „Bezpłatne szkolenia on-line z aplikacji SMART Notebook”. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się̨ cel przetwarzania. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Wiadome mi jest, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych, a także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r."
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. *
INFORMACJA
"Administratorem danych osobowych jest Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, będącej administratorem danych (adres: Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w szkoleniu "Bezpłatne szkolenia on-line z aplikacji SMART Notebook”. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniu „Bezpłatne szkolenia on-line z aplikacji SMART Notebook”, nie zostaną przekazane do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane będą przechowywane przez okres jednego roku.
Zapoznałam (-em) się z treścią powyższej INFORMACJI *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Image Recording Solutions Ltd.. Report Abuse