โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" แบบสอบถาม ระบบผู้ปกครองสัมพันธ์
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ของแต่ละข้อที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
ภาพรวมของการใช้งานระบบฯ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
สามารถช่วยสนับสนุนการสอดส่องดูแลนักเรียน
สามารถติดตามนักเรียน มาเรียน-ขาดเรียน
ผู้ปกครองได้รับการแจ้งข่าวสารจากทางโรงเรียน
ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบฯ
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างคุ้มค่า
เอกสาร/คู่มือ ประกอบการใช้งานมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถาม ปัญหาอย่างเพียงพอ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ ควรปรับปรุง/ สิ่งที่คาดหวัง
Your answer
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Star Software Co., Ltd.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms