การสมัครเรียนออนไลน์ ระดับ ปวช.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
เลขที่บัตรประชาชน *
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.ที่เกิด เช่น 13 เมษายน 2547 *
ที่อยู่ ตามทะเบียนบ้าน *
สถานศึกษาเดิมที่จบ *
วุฒิการศึกษาที่จบ *
ปีการศึกษาที่จบ
เกรดเฉลี่ยที่จบ
ช่อ-นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
เลือกประเภทสาขาวิชาที่ต้องการ เพียง 1 ข้อ *
หลักฐานประกอบการสมัคร
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy