Vragenlijst Globale schatting schade door coronamaatregelen
Provincie Noord-Holland vraagt aan Vereniging Dorpswerk Noord-Holland een globale schatting te geven van de geleden schade door coronamaatregelen onder buurt- en dorpshuizen.

Deze gegevens worden gebruikt bij de inrichting van de regeling Noodfonds voor maatschappelijke organisaties. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Voor een inschatting van de geleden schade hebben wij uw hulp nodig!
Doe mee, vul de vragenlijst in.
Doe dit vóór 31 mei a.s.

Let op: Dorpswerk maakt een globale schatting voor het collectief van buurt- en dorpshuizen in Noord-Holland. Wij verstrekken géén informatie die te herleiden is tot individuele dorpshuizen.
Email address *
Vraag 1. Naam van de gemeente waar uw dorpshuis staat. *
Schatting inkomstenderving, toelichting
Neem uw begroting 2020 bij de hand. Kijk naar de cijfers in uw exploitatierekening voor dit jaar. Probeer een inschatting te maken van de verwachte einduitkomst. Let op: het gaat om een ruwe schatting.
Ga uit van de situatie dat uw gebouw sinds 16 maart gesloten moest zijn; en vanaf 1 juni tot het eind van het jaar onder restricties in gebruik zal zijn.
Vraag 2A. Lagere inkomsten uit verhuur van ruimtes, hoeveel minder? in euro's *
Vraag 2B. Lagere inkomsten uit pacht. Hoeveel minder? in euro's (indien niet van toepassing, vul in: nul) *
Vraag 2C. Lagere brutowinstmarge uit eigen exploitatie van bar/horeca. In euro's *
Vraag 2D. Andere verminderde opbrengsten. In euro's (indien niet van toepassing vul in: nul) *
Vraag 2E. Inkomstenderving TOTAAL. Maak een optelsom van 2A tot en met 2D. Noteer het totaal van uw schatting aan gemiste inkomsten. *
Schatting lager uitvallende kosten 2020
Maak ook een inschatting van kostenposten die lager uitvallen. Denk bijvoorbeeld aan minder schoonmaakkosten, minder personeelskosten, minder promotiekosten, etc.
Vraag 3. Wat is het totaal van de kosten die u in de nieuwe situatie NIET maakt. Dus: welk bedrag geeft u naar schatting niet uit? In euro's *
Facultatief - Stuur uw overzicht in
U kunt een overzicht insturen van het bestand met uw oorspronkelijke exploitatieoverzicht en de schatting van de einduitkomst 2020. In Word, Excel of pdf. Stuur dit bestand (niet verplicht) naar sam.mulder@quicknet.nl
Vraag 4. Heeft u mogelijkheden om het verlies aan inkomsten op te vangen? *
Vraag 5. Bereik van uw buurt- of dorpshuis. Voor hoeveel inwoners bent u een belangrijke sociaal-culturele voorziening? *
Required
Bedankt voor uw medewerking!
U kunt, aanvullend, uw exploitatieoverzicht sturen naar dhr. Sam Mulder, via sam.mulder@quicknet.nl
Dhr. Mulder is oud-bestuurslid van Vereniging Dorpswerk Noord-Holland en is bereid gevonden om de respons te verwerken in een globaal overzicht en schatting van schade door coronamaatregelen.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy