แบบสขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ระบุเดือน *
ชื่อหน่วยงาน *
ระบุอำเภอ *
งานจัดซื้อจัดจ้าง *
Your answer
วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง) *
Your answer
วิธีซื้อ/จ้าง *
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ(1) *
Your answer
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ(2)
Your answer
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ(3)
Your answer
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ(4)
Your answer
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ(5)
Your answer
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา *
Your answer
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service