Formularz zgłoszeniowy - udział w warsztacie online w dn. 1 października 2020 roku w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - województwo lubuskie
Drogi Uczestniku Programu BMK, aby wziąć udział w warsztacie online "Arteterapia w pigułce" w dn. 01.10.2020 r. wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.
Na warsztat prosimy o wcześniejsze przygotowanie kartek i kredek.
Imię i Nazwisko *
Adres e-mail uczestnika *
Nazwa podmiotu reprezentowanego przez uczestnika (w przypadku, gdy uczestnik jest niezależnym podmiotem, proszę o wpisanie "niezależny podmiot") *
Adres podmiotu, który reprezentuje uczestnik *
Telefon kontaktowy uczestnika *
Czy czuje się Pan / Pani ekspertem, czy amatorem w tej dziedzinie? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi.
Clear selection
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu realizacji i promocji programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo lubuskie oraz promocji innych działań realizowanych przez Regionalne Centrum Animacji Kultury. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo lubuskie w materiałach promocyjnych i informacyjnych RCAK. Oświadczam także, że zapoznałem się z regulaminem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo lubuskie i akceptuję jego postanowienia. *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera z portalu lubuskiekultura.pl *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomienia SMS z portalu lubuskiekultura.pl *
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA PROGRAMU BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra ,
2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze można kontaktować się z inspektorem ochrony danych – e-mail: iodo@rcak.pl lub pisemnie na adres siedziby Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
1) realizacji zadań statutowych Administratora,
2) udziału w Programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - województwo lubuskie,
3) budowania dobrego wizerunku Administratora,
4) techniczno-organizacyjnych,
5) statystycznych.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody, tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit c) RODO,
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO,
4) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także współpracownikom Administratora, firmom ubezpieczeniowym w przypadku wykupienia polisy ubezpieczeniowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa Pani/Pana w Programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - województwo lubuskie oraz uczestniczenia i korzystania z wydarzeń organizowanych i prowadzonych przez Administratora w ramach działalności statutowej. Wyrażanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych jest dobrowolne.
10. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Profilowanie to – zgodnie z art. 4 pkt 4) RODO dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
11. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy