Anmälan till handledning för distansundervisning i svenska, läsåret 2017/2018

Anmälan gäller för handledning, av en lärare från Svenska Skolföreningen, för distansutbildning i ämnet svenska via Sofia Distans eller Hermods Distansgymnasium. Anmälan till distansskolorna görs till skolorna direkt på deras respektive hemsida: www.sofiadistans.nu / www.hermods.se. Observera att skolorna har ett annat sista anmälningsdatum!

Endast en elev per anmälan.
Genom att klicka på tangenten "tab", på datorn, kommer du snabbare till nästa fråga.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question

  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  Statlig subvention samt behörighet Endast elever i kompletterande undervisning är berättigade till det statsbidrag som betalas ut till Svenska Skolföreningen. För de regler som gäller statsbidrag till elever vid Sofia Distans och Hermods Distansgymnasium hänvisas till skolornas respektive hemsida. Om en distanselev är bidragsberättigad betalas detta ut till distansskolan och inte till Svenska Skolföreningen. Anmälan / Avanmälan Anmälan avser ett helt läsår och är bindande. Elever som har för avsikt att sluta handledning under läsårets gång måste avanmälas av vårdnadshavaren. Anmälan / avanmälan görs via hemsidan och skall ha inkommit till Svenska Skolföreningen senast den 15 april. Avgift och syskonrabatt Se Svenska Skolföreningens aktuella prislista på hemsidan, www.svenskaskolforeningen.ch. Förutom skolavgiften tillkommer en årlig medlemsavgift på 75 CHF per familj. Inbetald skolavgift återbetalas ej! Försäkringar Det åligger elevens vårdnadshavare att ombesörja att giltig sjuk- och ansvarsförsäkring föreligger. Svenska Skolföreningen ansvarar inte för eventuell uppkommen person- eller sakskada i samband med undervisning eller annan aktivitet organiserad av Svenska Skolföreningen. Ordningsregler Svenska Skolföreningen ansvarar för eleven endast under lektionstid. Det är viktigt att föräldrarna ansvarar för: - att elevens frånvaro vid sjukdomsfall eller annat förhinder anmäls omgående till läraren. - att eleven utför sitt hemarbete regelbundet. - att eleven kommer regelbundet och i tid till undervisningen. - transport till och från undervisningen (skolvägen).
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question