Barometer Svenska startups och scaleups
Vi vet att den rådande situationen påverkar dig som startup eller scaleup och vill därför göra en andra enkätomgång för att synliggöra den fulla effekten för våra beslutsfattare.

Svaren på den här korta enkäten kommer skickas direkt till regeringen och utgöra ett inspel i deras arbete med stödåtgärder.

Ge den 4 minuter. Ju fler svar vi får, desto viktigare kommer resultatet bli i våra beslutsfattares ögon.

Svaren är helt anonyma. Men ange gärna din mejladress, vi kommer nämligen att be dig svara igen var 14:e dag så vi får ett levande underlag och kan följa upp hur ditt företag påverkas.

Enkäten har satts samman av Ignite Sweden och SISP och resultatet är löpande tillgängligt för våra beslutsfattare.

Resultatet från vår första barometern hittar du här: https://www.sisp.se/start/upprop-r%C3%A4dda-v%C3%A5ra-svenska-startup.
Vilket/vilka områden är ditt företag verksamt i? Fler svar är möjliga. *
Required
Vilken/vilka branscher är ditt företag verksamt i? *
Required
Innehar ni patent? *
Hur ser er finansiering ut idag? Flera val är möjliga *
Required
Personal och sysselsatta
Här vill vi veta hur situationen för er personal och eventuella konsulter förändrats sedan 1 april 2020.
Hur många var fast anställda i företaget den 1 april 2020? *
Hur många fasta anställningar har ni AVSLUTAT eller varslat om uppsägning efter 1 april 2020? *
Hur många konsulter/projektanställda hade ni 1 april 2020? *
Hur många projektanställda/konsulter har ni AVSLUTAT efter 1 april 2020? *
Hur många konsulter/projektanställda har ni ANLITAT sedan 1 april 2020? *
Omsättning
Här vill vi veta hur Corona-krisen har påverkat er omsättning sedan den 1 april 2020
Ungefärlig omsättning i miljoner kronor senaste 12 månaderna? *
Hur stor del av omsättningen utgörs normalt av försäljning utom Sverige (export)? Ange procent i siffror. *
Hur har er omsättning förändrats sedan 1 april 2020 från SVENSKA kunder? *
Hur har er omsättning förändrats sedan 1 april 2020 från INTERNATIONELLA kunder? *
Hur bedömer du att er orderingång har förändrats om 6 månader? *
Värdekedjor och likviditetsbehov?
Vi vill veta hur era värdekedjor och likviditetsbehov har påverkats av Corona-krisen.
Upplever ni problem med brist på varor från underleverantörer? *
Hur stor andel av era planerade projekt blir inställda eller uppskjutna på grund av krisen?
Hur länge har ni likvida medel för att bibehålla verksamheten såsom den ser ut idag? Svaret avser antal månader. *
Kapital
Här vill vi veta hur ni ser på era möjligheter till kapitalanskaffning under Corona-krisen
Hur ser er möjlighet att resa kapital ut nu? *
Required
Ser ni en möjlighet till finansiering via något av nedstående? *
Required
Om ni söker kapital, hur mycket? Ange ditt svar i svenska kronor och i siffror.
Används redan, eller planerar ni att använda, några av de verktyg som regeringen öppnat upp för att sänka kostnader? *
Required
Nyligen fick ALMI ett tillskott om 400 miljoner att investera i startups. Bedömer du att du kommer kunna få del av de pengarna? *
Required
Utifrån ditt företags situation, har du någon kommentar eller synpunkt kring de ovan nämnda verktygen?
Har du något ytterligare medskick?
Frivilliga kontaktuppgifter
Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill ha resultat från barometern, samt en påminnelse när det är dags att uppdatera. Dina svar kommer behandlas helt anonymt.
Din e-postadress
Ditt namn
Ditt företag
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ignite Sweden. Report Abuse