ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ นางสาวนราวดี นราพงศ์เกษม เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับประสิทธิภาพและการให้บริการของเจ้าหน้าที่
นางสาวนราวดี นราพงศ์เกษม นักวิเทศสัมพันธ์
ใช้บริการ เรื่อง
คำชี้แจง : ทำเครื่องหมายในช่อง ◉ หน้าข้อความให้ตรงกับเรื่องที่ท่านมาใช้บริการ
Clear selection
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน
พิจารณาประเมินการพูดจาสุภาพมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมายลงในช่อง ◉ ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
4 หมายถึง ดีมาก
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง ควรปรับปรุ่ง
ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในระดับใด *
ควรปรับปรุ่ง
มากที่สุด
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse