Το ΚΑΛΟ εργαστήρι: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Κοινωνικής και ΑΛληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ -> Ενημερωθείτε στο ergastiriokalo.wordpress.com

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΠΙΚΑ (αρχικά απευθύνεται στους Δήμους Θέρμης και Θερμαϊκού αλλά είναι ανοικτό σε όποιον πολίτη θέλει να το παρακολουθήσει).
Υπεύθυνος εργαστηρίου και παραλήπτης των στοιχείων: Γιώργος Γριτζάς, ggritzas@auth.gr Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, μέλος του Λαικού Πανεπιστημίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας www.univsse.gr.
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για να επικοινωνήσουμε μαζί σας
Ενημερωθείτε στο ergastiriokalo.wordpress.com

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question