แบบสอบถามพฤติกรรมการค้นหาและรับรู้ข่าวสารการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางอินเทอร์เน็ต
แบบสอบถามชุดนี้เป็นงานวิจัยสำรวจพฤติกรรมการค้นหาและรับรู้ข่าวสารการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางอินเทอร์เน็ต เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ Enttrong.com และตอบสนองผู้ใช้งานต่อไปในอนาคต

ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านตอบมาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานวิจัยครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อท่าน ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบ แบบสอบถามครั้งนี้

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการค้นหาและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางอินเทอร์เน็ต
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการค้นหาและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และความต้องการเพิ่มเติมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ Enttrong.com

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือก ที่ตรงกับคำตอบ และความคิดเห็นของท่าน มากที่สุด
เพศ *
อายุ (ปี) *
Your answer
สถานภาพปัจจุบัน *
ปัจจุบันท่านศึกษาในโรงเรียน/วิทยาลัย *
เกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่โรงเรียน/วิทยาลัย กรุณากรอก 99) *
Your answer
จังหวัดที่กำลังอาศัยอยู่ *
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse - Terms of Service