Interesseformulier/Interestform IFMSA-Nijmegen
Ontzettend leuk dat jij interesse hebt om lid te worden bij de internationale medische studentenorganisatie voor en door (medisch) studenten. Wij zetten ons op lokaal, nationaal en internationaal niveau in voor de bewustwording en verbetering van Global Health, en richten ons op de ontwikkeling van toekomstige (zorg)professionals.

IFMSA heeft ruim 1,3 miljoen (medisch) studentleden uit 123 landen, waarbij IFMSA de stem van medische studenten vertegenwoordigt bij organisaties als de World Health Organisation, United Nations en World Medical Association. Wij als IFMSA-Nijmegen zijn hierbij de stem van de Nijmeegse studenten, precies hierom luidt ons motto: “Think globally, act locally”!

Like ook onze Facebook pagina en volg ons op instagram om over onze evenementen op de hoogte te blijven!

Groetjes,
Het Dagelijks Bestuur der IFMSA-Nijmegen 2021-2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It is very nice to see that you are considering becoming a member of our medical students' association, created for and by (medical) students. On local, national and international level, we try to raise awareness and strive for improvement of Global Health. We also focus on the development of future professionals.

IFMSA has more than 1,3 million (medical) studentmembers from 123 countries. Because of this, IFMSA represents the voice of medical students within organisations like the World Health Organisation, United Nations and the World Medical Association. We, as IFMSA-Nijmegen, are the voice of the students from Nijmegen, that is why our motto is: ''Think globally, act locally"

Like our facebook page en follow us on instagram to stay informed about our events.

Greetings,
The Board of IFMSA-Nijmegen 2021-2022
Naam/Name: *
E-mailadres/Emailaddress: *
Telefoonnummer/phone number
Studie/Study: *
Studiejaar/year: *
Ik wil graag/I would like: *
Gewenste Werkgroep(en): *
Required
Motivatie/motivation - Hoeft niet, mag wel/not mandatory
Hoe heb je voor het eerst van IFMSA-Nijmegen gehoord?/How did you first hear about IFMSA-Nijmegen?
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden/I agree with the terms and conditions *
Hierbij verklaart de inzender van dit document zich aan te melden voor meer informatie bij IFMSA-Nijmegen, onderdeel van IFMSA-NL. Door inzending van dit document geeft de inzender toestemming voor het vastleggen en gebruik van onderstaande gegevens, zoals vastgelegd in het HR en hierna uitgelegd: 1. De gegevens worden gebruikt voor onderlinge communicatie (Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) tussen het bestuur en het lid en het lid en andere leden. De gegevens worden door de Secretaris gebruikt voor de ledenadministratie. Aan derden, zoals subsidiegevers en toetsingscommissies, wordt alleen de noodzakelijke gegevens verstrekt. Hier valt specifiek het studentnummer onder, voor het opvragen van de studentstatus van het lid. 2. Gegevens worden alleen gebruikt en vastgelegd online als men is aangenomen bij IFMSA-Nijmegen. 3. Gegevens worden zolang bewaard als nodig is./Hereby the sender of this document states that he/she signs up for more information about IFMSA-Nijmegen. By sending this document, the sender implies consent for documenting and using the information that is provided by the sender, as it is stated in the House Regulations (HR) of IFMSA-Nijmegen. 1. The information can be used for communication between the board and the member and between the member and other members. The information is used by the Secretary for the administration of members. To a third party, only the necessary information will be given. This specifically includes the studentnumber, for requesting the studentstatus of the member. 2. Information will only be used and saved when the person is accepted as a member of IFMSA-Nijmegen. 3. Information is only saved as long as needed
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy