Anketni upitnik o fenomenu trgovanja ljudima
Poštovani,
Pred vama je upitnik izrađen u okviru projekta „Stop trgovini - 116!“. Vaši odgovori služit će nam kao vrijedne smjernice u daljnjem osmišljavanju informativnih i edukativnih aktivnosti za građane i stručnjake o problemu trgovanja ljudima. Upitnik je anoniman i za njegovo ispunjavanje potrebno je 15-ak minuta.
Hvala Vam unaprijed na uloženom vremenu i suradnji!
Spol *
Required
Dob *
Required
Stupanj obrazovanja *
Radni status *
Županija *
Grad *
Your answer
Država rođenja/ državljanstvo *
Your answer
Jeste li se do sada susreli s pojmom trgovanje ljudima? *
Koji je stupanj Vaših saznanja i informiranosti o problemu trgovanja ljudima? *
Iz kojih izvora informacija ste dobili najviše saznanja o trgovanju ljudima?(Označite jedan ili više ponuđenih odgovora.) *
Required
Molimo da za tvrdnje koje slijede u nastavku upitnika zaokružite broj koji označava stupanj Vašeg slaganja brojevima od 1-5, sa sljedećim značenjem pojedinog stupnja: 1- uopće se ne slažem 2- uglavnom se ne slažem 3- niti se ne slažem niti se slažem 4- uglavnom se slažem 5- u potpunosti se slažem
Your answer
Trgovanje ljudima je jedan od najtežih zločina protiv čovječnosti. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Problem trgovanja ljudima u svijetu postoji zadnjih 30 godina. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Trgovanje ljudima je 3. globalni problem (odmah iza trgovanja ilegalnim drogama i oružjem). *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Najčešće su žene i djevojčice žrtve trgovanja ljudima. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Rastući je broj muškaraca žrtava trgovanja ljudima (i punoljetnih i maloljetnih). *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Hrvatska je samo tranzitna zemlja preko koje se provodi transfer i prijevoz žrtava trgovanja ljudima. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
U Hrvatskoj se u zadnjih 5 godina bilježi sve veći broj žrtava hrvatskih državljana. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Krijumčarenje ljudima je „blaže“ kazneno djelo od trgovanja ljudima. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Krijumčarenje ljudima je najčešće međunarodnog karaktera, a svrha je ilegalni prijevoz preko državne granice. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Trgovanje ljudima provodi se: vrbovanjem, prijevozom/transferom, upotrebom prijetnje, sile ili drugih oblika prinude, otmice, prijevare, zloupotrebe ovlasti ili položaja, bespomoćnosti; davanje ili primanje plaćanja ili sredstava da bi se dobio pristanak osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom, u svrhu iskorištavanja osobe u zavisnom položaju (položaju ropstva). *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Uključivanje u prostituciju jedini je cilj trgovanja ljudima. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Žrtve trgovanja ljudima najčešće se vrbuju/namamljuju putem Interneta. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Žene i djevojčice su isključivo žrtve seksualnog iskorištavanja, sklapanja prisilnih brakova i rada u domaćinstvima. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Muškarci i dječaci su većinom žrtve radnog iskorištavanja, trgovanja organima, nezakonitog posvojenja, prisiljavanja na prosjačenje i činjenje kaznenih djela. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Djeca iz obitelji dobrog socio-ekonomskog statusa nisu u riziku da postanu žrtve trgovanja ljudima. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
U Hrvatskoj su djeca najčešće žrtve prisilnog sklapanja braka, kao oblika iskorištavanja/trgovanja ljudima. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
U zemljama zapadnog svijeta u porastu je iskorištavanje djece za rad u domaćinstvima (sluškinje, čistačice, dadilje), naročito djece migranata/izbjeglica. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Djeca su češće žrtve prisiljavanja na prosjačenje, krađe i uličnu prodaju nego iskorištavanja za prostituciju i prisilni rad. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
U Hrvatskoj je rastući problem trgovanja ljudima u turističkoj djelatnosti, naročito tijekom ljetne turističke sezone (seksualna, radna eksploatacija). *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Svaki hrvatski građanin koji ima saznanja o kršenju prava djeteta dužan je o tome obavijestiti centar za socijalnu skrb. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
U Hrvatskoj već 15 godina postoji uređen sustav zaštite žrtava i suzbijanja trgovanja ljudima. *
uopće se ne slažem
u potpunosti se slažem
Molimo, ukratko navedite koje vrste posljedica trgovanje ljudima može ostaviti na žrtvu. *
Your answer
Kada biste uočili/posumnjali da je dijete ili odrasla osoba žrtva trgovanja ljudima, biste li o tome obavijestili nadležne službe? *
Koje službe/organizacije smatrate nadležnima za pomoć žrtvama trgovanja ljudima? *
Required
Jeste li upoznati s postojanjem i djelovanjem Nacionalnog telefonskog broja za nestalu djecu 116000? Ukoliko jeste kratko navedite izvor informacija. *
Your answer
Jeste li upoznati s postojanjem i djelovanjem Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja? Ukoliko jeste kratko navedite izvor informacija. *
Your answer
Trgovanje ljudima je u najvećoj mjeri povezano sa sljedećim rizicima, obilježjima žrtava i okolnostima (označite jedan ili više ponuđenih odgovora) *
Required
Molimo, označite Vašu procjenu informiranosti građana o problemu trgovanja ljudima. *
Jeste li zainteresirani i smatrate li neophodnom dostupnost većeg broja informacija o različitim aspektima problema trgovanja ljudima? *
Molimo navedite koji oblik/oblike informiranja i podizanja svijesti javnosti o problemu trgovanja ljudima smatrate učinkovitima i korisnima. *
Your answer
Vaše primjedbe ili prijedlozi povezani s problemom trgovanja ljudima?
Your answer
Hvala!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy