ارزشیابی آموزشگاه شبدیز
این پرسشنامه جهت ارزشیابی آموزشگاه و مربیان آموزشگاه شبدیز طراحی شده. با پاسخ دقیق به این سوالات ما را در ارتقاء آموزشگاه کمک مینمایید.
از نوشتن نام خود بر روی این برگه ها خود داری کنید. اطلاعات شما به هیچ وجه در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت لذا با دقت به سوالات پاسخ دهید.
1. فکر میکنید درآمد آموزشگاه چقدر است
2. کیفیت محیط آموزش، نور
3. کیفیت محیط آموزش، لوازم تهویه
4. کیفیت محیط آموزش، کلاس
5. کیفیت امکانات کمک آموزشی، ساز
6. کیفیت امکانات اینترنتی
7. کیفیت تبلیغات
8. کمیت اطلاع رسانی
9. کیفیت اطلاع رسانی
10. آیا از کنسرتهای هنرجویی که در آموزشگاه برگذار میشود اطلاعی دارید؟
11. تا چه حد جهت کنسرتهای هنرجویی از طرف منشی به شما اطلاع رسانی شده؟
12. تا چه حد جهت کنسرتهای هنرجویی از طرف مربی به شما اطلاع رسانی شده؟
13. کمیت کنسرتهای هنرجویی
14. کیفیت کنسرتهای هنرجویی
15. آیا از امکانات آموزش اینترنتی آموزشگاه اطلاع دارید؟
16. تا چه حد راجب امکانات اینترنتی از طرف منشی به شما اطلاعات لازم داده شده؟
17. تا چه حد راجب امکانات اینترنتی از طرف مربی به شما اطلاعات لازم داده شده؟
18. تا چه حد از امکانات اینترنتی آموزشگاه استفاده میکنید؟
19. نحوه برخورد مدیر آموزشگاه با هنرجویان؟
20. نحوه برخورد منشی و کارمندان آموزشگاه با هنرجویان؟
21. آیا تمایل به ادامه کار موسیقی خود دارید؟
22. آیا تمایل ادامه آموزش موسیقی خود با آموزشگاه دارد؟
23. اگر جواب سوال قبل بلی است دلایل آنرا ذکر کنید: (شامل مناسب بودن مربی، کیفیت محیط و امکانات آموزشگاه و ...)
Your answer
24. اگر جواب سوال قبل خیر است دلایل آنرا ذکر کنید: (شامل نامناسب بودن مربی، یا عدم کیفیت آموزشگاه، و ...)
Your answer
25. چه امکانات محیط آموزشی مورد نیاز است تا تهیه شود؟ ذکر کنید:
Your answer
26. چه امکانات اینترنتی مورد نیاز شماست؟ ذکر کنید:
Your answer
27. تسلط استاد به درس، ارائه منظم و روشن مطالب و تفهیم آنها به هنرجو
28. مطابقت مطالب تدریس شده با سر فصل کتاب
29. حضور به موقع در کلاس و تشکیل دادن کلیه جلسات کلا س(بدون تاخیر و تعجیل)
30. علاقمندي استاد به امر آموزش و همکاري با گروه، سرپرستی تمرین و مشارکت در راه اندازي گروه و کنسرت
31. کیفیت رعایت شئونات استادي، نحوه برخورد باهنرجو و نحوه اداره کلاس.
32. کیفیت پاسخ دادن به پرسشهاي هنرجویان و ایجاد زمینه بحث و اظهار نظر هنرجویان.
33. استفاده از وسایل کمک آموزشی، روشها و ابزار جدید آموزشی.
34. ارزشیابی مستمر از آموخته هاي هنرجو
35. راهنمایی و تشویق هنرجو به انجام، تکلیف و تمرین در راستاي ارائه تواناییهاي اجرایی مربوط به درس
36. آگاهی از آخرین اطلاعات علمی در رشته مورد تدریس و فعالیتهاي اجرایی. (تدوین کتاب، ارائه مقاله، طرح پژوهشی و ...)
37. ارائه کارگاههای تخصصی براي هنرجویان، اجرای کنسرت، سخنرانی تخصصی موسیقی و ...
38. به طور کلی استاد چقدر باید سخت گیر باشد؟
39. آیا استاد شما به اندازه کافی سخت گیر است؟
40. استاد شما چقدر سخت گیر است؟
41. هر مورد پیشنهادی در مورد آموزشگاه دارید ذکر کنید:
Your answer
نام ساز شما
Your answer
نام استاد شما *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service