Анкетно проучване за определяне на очакванията и потребностите на обучаващи се по професии за сектор „Текстил и облекло“
УВАЖАЕМА ГОСПОЖИЦЕ/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

В качеството Ви на обучаващи се потенциални кадри в сектор „Текстил и облекло”, предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на мнението Ви относно Вашите потребности и очаквания към предлаганите условия за работа в сектора. Резултатите от настоящото проучване ще бъдат обект на анализ, чрез който ще се очертаят областите за подобряване на условията за труд и привличането на обучени млади хора в бранша, включително черз засилване на гражданското участие и взаимодействието с Агенцията по заетостта – публичната служба, която предоставя посреднически услуги за срещане на търсена от бизнеса и предлагана от образователната система работна сила.
Анкетното проучване е в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с Кандидат Сдружение "Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил-Дунав"(СКИОТ-Дунав) и партньор Агенцията по заетостта.
Чрез партньорството си СКИОТ-Дунав и АЗ ще подпомогнат българската образователа и обучителна система, както и бизнеса, в частност текситлната промишленост в преодоляването на несъответствията и проблемите, свързани с недостига на професионално подготвена работна сила.
Разчитаме на Вашата ангажираност за реално и коректно отразяване на Вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна среда и условия за труд.
Предварително Ви благодарим за разбирането и за Вашето съдействие!

Имейл адрес *
Your answer
1. Име, фамилия *
Your answer
2. Възраст *
3. Какво образование сте завършили до момента? *
4. Моля, отбележете кои от предложените по-долу професионални компетенции и персонални умения , считате че са валидни за Вас: *
Required
5. Според вас, кои от изброените мерки ще допринесат за постигане на по-пълно съответствие между притежавано ниво на подготовка и професионални компетенции на обучаващите се и работата в шивашкия бранш *
Required
6. Според вас, кои от изброените умения са най-важни за работодателите при наемане на нови служители? *
Required
7. Какъв професионален опит имате досега? *
8. Моля, посочете в какви форми на обучение бихте се включили; *
Required
9. Какви са намеренията Ви за работа след завършване на образованието си? *
Required
10. Моля, отбележете кои от посочените по-долу начини за търсене на работа бихте използвали? *
Required
11. За да изберете даден работодател, Вие считате, че е необходимо той да осигурява:
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service