Nyílt levél Magyarország Kormányának
Mi, egyetemi diákok, oktatók, kutatók és a tudást és tanulást nagyra tartó állampolgárok, magyarországi egyetemek, intézetek, karok, tanszékek és laborok elrettenve és kétségbeesve látjuk a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek anyagi eszközökön keresztül történő ellehetetlenítését. Az összes magyarországi egyetem és kutatóhely kutatási teljesítménye és potenciálja kívülállók számára meglepően rövid távon fog helyrehozhatatlanul széthullani a tudományos kutatás finanszírozásának állami irányítás alá vonása, illetve a legmagasabb szakértői és tudományos felkészültséggel rendelkező hazai szerv, az MTA tudományszervező és felügyelő tevékenységének kiüresítése következtében. Egyértelműen ki szeretnénk mondani: az MTA működésének anyagi ellehetetlenítése, illetve a tudomány ideológiai alapú állami irányítás alá vonása teljes mértékben elfogadhatatlan, és így nem képezheti alku tárgyát.

Talán a kormány hívei közül sokan gondolják, hogy szükség esetén pénzzel mindent korrigálni lehet, de a károk helyrehozhatatlansága jelen esetben a tudás és a szakértelem megsemmisülését jelenti, mivel a valódi tudás létrehozásának, megőrzésének és átadásának struktúrája olyan szakértői ismeret, amihez pénz és jó szándék kevés. A világtörténelem legnagyobb technológiai és tudományos forradalma közepette Magyarország évszázados távlatban csúszhat le a harmadik világ szintjére – miközben évszázadok magyar tudományos és szellemi fejlődése válik füstté a „szakértő” politikus kezei között.

Az alkalmazott kutatások és a reál tudományok előnyben részesítése, illetve bölcsészettudományok felszámolása tudományos szempontból nem megalapozott, téves, rövid távú érdekeket leső gondolat, amely a magyar tudományos életre végzetes következményekkel járhat. Az MTA már így is erősen eltolódott az alkalmazott kutatások irányába Pálinkás József korábbi MTA elnök úr átszervezése nyomán. Albert Einstein nem alkalmazhatósága miatt dolgozta ki a relativitás elméletet, és még a számítástechnikát is filozófusok (Gottlob Frege) és matematikusok (Alan Turing) alapozták meg, még mielőtt a mérnökök egyáltalán elkezdhettek gondolkodni megvalósításán.

Amennyiben Magyarország Kormánya bármilyen jelentőséget tulajdonít a magas tudományos és kutatási teljesítménynek, mert érti, hogy a technológia korszakában a szellemi javak termeléséé a jövő, azonnali hatállyal állítsa meg a központosított állami tudomány kiépítését, mert a hozzá nem értő politikusok által létrehozott szellemi korlátok sehol sem vezettek értékelhető szellemi teljesítményekhez – és Magyarországon sem fognak. A tudomány ideológiától és államhatalmi akarattól független működése nem csak a tudósok, de az általuk felhalmozott szellemi értékek itthon tartásának is minimális feltétele. A hatékonyság Palkovics miniszter úr által javasolt növelése álságos és átlátszó érv, amikor első gyakorlati lépésként a nemzetközi szakértők bevonásával, tisztán teljesítményi alapon odaítélt MTA pályázati és kutatási pénzeket is befagyasztotta.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Uniótól pályázható pénzek – többek között a világ technológiai átalakulásának következtében – a jövőben elsősorban tudományos kutatásra és fejlesztésre lesznek lehívhatóak. Nyilvánvaló, milyen komoly konkurenciát jelent ebben egy olyan, valóban hatékonyan, szakmai alapon működő, nagyon magas színvonalú tudományos munkát felmutatni képes, nemzetközi hírű intézmény, mint az MTA. A nemzetközi versenyben azonban a politikai akaratból működő kutatás látványos és csúfos kudarcot fog vallani. A jövendő nemzetközi innovációs és kutatási forrásokért folytatott versengésben a független és önálló MTA nem a kormány által kialakítani kívánt majdani hálózat riválisa, hanem a nemzetközi siker egyik alapvető előfeltétele.

A tudomány függetlensége nem csak a gondolatszabadság alappillére, de a magas teljesítmény és a színvonalas oktatás záloga is. Ha beleszól a politika, szakértelem híján csak romok maradnak. Egy konkrét példa: a kognitív idegtudomány az elmúlt néhány évtizedben a világ egyik fontos tudományterületévé vált, amiben Budapest világszinten is kiemelkedő kutatási központtá nőtte ki magát. Többek között ennek is gerincét törte a CEU elüldözése.

Diákok és oktatók, tudósok és kutatók egy emberként kérjük: ne politikusok, hozzá nem értő tanácsadók, ideológusok és kommunikációs szakemberek döntsék el a magyar tudomány sorsát, a magyar kutatás és oktatás jövőjét. Tisztelettel kérjük, hogy az állam vonuljon ki a tudományos kutatást övező döntések területéről és bízza azt a terület szakértőire: a tudósokra, és az általuk működtetett, hazánkban a legnagyobb tudományos szakértelemmel rendelkező szervezetre, a Magyar Tudományos Akadémiára.


Budapest, 2019. február 11.

Tisztelettel,

(a listát folyamatosan, de nem azonnal frissítjük)

Forgács Bálint, PhD, pszichológus kutató (MTA-ELTE)
Magyari Lilla, PhD, pszichológus kutató (MTA-ELTE)
Csibra Gergely, CEU
Pléh Csaba, a CEU vendégtanára, az MTA tagja
Bodor Péter, PhD (ELTE TÁTK)
Lengyel Máté, agykutató (CEU, University of Cambridge)
Pásztor Sára, kognitív tudományi kutató
Varga Bálint, PhD hallgató (CEU)
Dezső Linda, PhD (Vienna Center for Experimental Economics, University of Vienna)
Peres Krisztina, PhD hallgató (ELTE)
Fischer Paula, PhD hallgató (CEU)
Gervai Judit (MTA-ELTE)
Nagy Boglárka, PhD hallgató (BME-MTA)
Dr. Kéfer Szilvia
Ragó Anett (ELTE PPK)
Szerafin Ágnes Kata, PhD hallgató (MTA-TTK)
Oláh Katalin (ELTE PPK)
Hermann György PhD hallgató (ELTE TTK)
Volosin Márta, tudományos segédmunkatárs (MTA TTK), óraadó (SZTE BTK)
Bulatovic-Hajnal Edina, PhD hallgató (UPF)
Pintér Tibor, PhD, zeneesztéta (ELTE BTK)
Földvári Csilla, a tanulást, tudást nagyra tartó állampolgár
Andrási Krisztina, PhD hallgató (ELTE)
Albu Mónika, PhD, (KRE)
Szalai Erzsébet, szociológus
Kardos Julianna, DSc, neurokémikus (MTA-TTK)
Müllner András (ELTE Média és Kommunikáció Tanszék)
Pető Réka, PhD hallgató (ELTE)
Gervain Judit, nyelvész kutató (CNRS, Párizs, Franciaország)
Somlai Péter (ELTE TÁTK)
Szigethy Gabriella, PhD hallgató (ELTE BTK)
Tóth Kata
Kovács Gyula, tanszékvezető egyetemi tanár (FSU, Jéna, Németország)
Dr. Kujbus Sándorné (ny. tanár)
Vincze Teréz, PhD, adjunktus (ELTE BTK)
Békés Csaba történész, egyetemi tanár (BCE-MTA)
Csizmadia Petra, MTA TTK
Lukács Ágnes (BME Kognitív Tudományi Tanszék)
Török Georgina, PhD hallgató (CEU)
Vida Péter, egyetemi tanársegéd, PhD jelölt (ELTE)
Király Ildikó, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Kognitív pszichológia Tanszék
Seregi Tamás, ELTE BTK
Görög Sándor kémikus, az MTA tagja
Szabó Beáta Tünde (PPKE ITK, MTA TTK)
György Péter, egyetemi tanár, ELTE
Miklós Zsófia, PhD hallgató (ELTE)
Karig Luca (BCE, LSE)
Havas Adam PhD, (Milestone Institute)
Kovács Aliz, PTE Általános Orvostudományi Kar
Nagy Petra Júlia bölcsész, szövegíró
Páncél Gábor, kreatív
Oláh Gyöngyi
Simor Péter, ELTE-PPK
Hruska Emese (MTA TTK, University of Roehampton London)
Fülöp Márta, MTA TTK és ELTE
Pajkossy Péter, BME MTA
Koronczai Beatrix, ELTE PPK
Hegedüs Andrea, PhD hallgató (ELTE)
Borbély Tamara (ELTE, BME)
Kovács Ágnes Melinda (CEU)
Téglás Ernő, CEU
Czárán Judit
Költő András (ELTE PPK; National University of Ireland Galway)
Jókay Eszter (Milestone Institute)
Magas Dávid (Testnevelèsi Egyetem)
Kecskés Tímea (SZIE GTK-n végzett közgazdász, édesanya, állampolgár)
Csuka Botond
Babarczy Anna (BME)
Littvay Levente (CEU)
Kun Bernadette, PhD (ELTE PPK)
N. Kovács Tímea (KJE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)
Szabó Gábor (MTA KOKI)
Hárs Ágnes közgazdász
Horváth Klára (SE ÁOK, Milestone Institute)
Panajotidisz Szofi
Horvàth Sophie
Béres Luca, ELTE PPK
Szirmai Diána (MTA NYTI)
Faludi Judit PhD ny. egyetemi docens Testnevelési Egyetem
Tánczos Éva (könyvtáros)
Kovács Péter
Eörsi Dániel, SE
Kovács Viktória (PhD-hallgató, SZTE)
Pálos György filmes, docens, ELTE
Rövid Márton, CEU
Kónya Katalin pedagógiai asszisztens
Binder Mátyás (PhD, független kutató)
Dr. Székely Zsófia, PhD
Kálmán C. György, tud. főmts., MTA BTK ITI
Eörsi Mátyás
Czeferner Dóra (PTE BTK NTI)
Pinczehelyi Éva
Soós Tibor, pedagógus, író, szerkesztő
Kereszturi József okl. vegyészmérnök
Sztancsik Veronika (pszichológus, PhD, DE)
Gaál Zsófia Anna, PhD (MTA TTK)
Vida Bence (PhD-hallgató, ELTE)
Zorigt Burtejin (CEU)
Fekete Aimie (SE-ÁOK, ELTE-ÁJK)
Ferge Anna, közgazdász
Szalárdy Orsolya, PhD (SE ÁOK, MTA TTK)
Thurzó Zsuzsanna, tanár
Chilf Mária (MKE)
Gudmann J. Rafael (SZTE, egyetemi hallgató)
Mergenthaler Emese (MTA Növi)
Kovács Orsolya
Kun Ágota (BME GTK EPT)
Kovács Máté
Duray Zsuzsa, MTA-NYTI
Körner Júlia (szociológus, óvodapedagógus)
Janky Béla, BME
Dvornik Zsuzsanna
Hajdú Dávid (PE, PhD hallgató)
Koren Miklós, közgazdász, egyetemi docens (CEU és MTA KTI)
Váradiné Naszályi Márta okl. táj- és kertépítész mérnök
Szalontai Anna
Vékás Magdolna (AKG)
Dr. Balogh Sándorné, pszichológus
Gerő Márton, ELTE TÁTK
Pusztai Réka
Zabó Márta SE ETK
Lászlóffy András, BME TTK
Rádai Péter, CEU
Winnington-Ingram Johanna , zenetanár
Bende-Farkas Ágnes, nyelvész, MTA NyTI
Györke Ágnes (irodalomtörténész, kritikus)
Isztin Péter, BCE és ELTE
Weiss János, PTE, BTK
Meszaros Otto Istvan, BME
Vámos Attila
Ilyés Alex Roland (tanuló, ELTE-PPK)
Kerepesi Krisztina
Halm Tamás (MTA NYTI)
Zentai Dániel, PhD hallgató (OE)
Lénárd Rita, SE
Saly Noémi, művelődéstörténész
Endreffy Júlia, pszichológus
Bánffy Eszter DSc, c. egyetemi tanár, intézetigazgató (MTA BTK, SZTE, DAI Frankfurt am Main)
Peszlen Dóra (könyvtáros, ELTE BTK)
Tánczos Orsolya, PhD
Bárány Tibor, BME
Katona Katalin, MTA NKO, nyugdíjas
Lengyel Béla, DSc, kémikus (MTA TTK)
Darvas Ágnes, szociológus
Bartha Csilla (MTA-ELTE)
Kőfaragó Gréti
Kiss Attila, SZTE
Kálmán Dóra
Nyári Hajnalka
Vizin Gabriella, PhD, ELTE PPK
Gábris Aurél, PhD, fizikus (Prágai Cseh Műszaki Egyetem)
Tantos Ágnes, biokémikus kutató, MTA TTK
P. Müller Péter (PTE)
Kiss Tamás Zoltán, PTE
Weiczner Roland (SZTE ÁOK)
Kovács Henriett PhD, történész, Andrássy Egyetem Budapest
Csudutov Csudinka, ügyvezető, nettó-adó-befizető állampolgár, tudásmunkás
Gelencsér Gábor, egyetemi docens, ELTE
Romanek Péter Zalán (ELTE-BTK PhD hallgató, MTA NYTI TKK, jelnyelvész)
Georgieva Ekaterina (MTA NYTI)
Timár Balázs, MTA TK JTI
Szabó Dániel, magyar állampolgár
Kertész Zsuzsa (egyetemi hallgató)
Dr. Gál Adrián Róbert, Ph.D. hallgató, kutatóorvos, szakorvos (PTE ÁOK)
Langó-Tóth Ágnes (PhD hallgató PPKE, MTA NYTI)
Ladányi Ágnes, SE
Földi András, jogász, egyetemi tanár, az MTA doktora (ELTE ÁJK)
Kun Antigoné (okleveles geográfus, PTE-MIK településmérnöki hallgató)
Nagy Gábor (DE)
Sarankó Márta (MTA BTK)
Kónya Ilona, klinikai szakpszichológus (SZTE, PTE)
Kovács András (PTE ÁOK)
Nagy Tamás, PhD, PTE-AOK
Kovács András (PE-Georgikon)
Nemes-Takács Ágnes
Dr. Kincses Gyula (Több egyetem vendégoktatója)
N. Vadász Zsuzsa, újságíró, fõmunkatárs
Tarr Zoltán Péter (MTA NYTI TKK)
Kinde Zsófia, SRTA teológus-lelkész hallgató
B. Nagy Anikó, művészettörténész
Márku Anita, HAI
János-Jakab Blanka (egyetemi hallgató)
Tima Péter, ELTE, MTA NYTI TKK
Gulyás Attila PhD (MTA TK, tud. munkatárs)
Ábrahám Edit zenetanár
Balogh Anna pszichológus
Nagy Tibor, vegyész, fizikus, az MTA kutatója
Szántó Judit Katalin (egyetemi hallgató - ELTE, Kémia MSc)
Gábor György, vallásfilozófus, egyetemi tanár
Dobos Csenge (ELTE TTK hallgató)
Ujlaki Anna, PhD hallgató (BCE TK)
Matiscsák Attila, szociológus
Tücsök Dorottya (ELTE BTK, MTA NYTI TKK)
Dr. Juhász Ágnes, pszichiáter
Rigó Emese
Ladányi Mária, nyelvész, ELTE BTK
Hammer Ferenc, ELTE BTK
Szőke Annamária, művészettörténész
Törőcsik Balázs
Szabó Roland, magyar állampolgár
Dr. Juhász Dóra, szakorvos jelölt
Dr. Lázár Bence András, doktorjelölt, pszichiáter szakorvosjelölt, szépíró (SZTE)
Ambrus Dóri
Dr. Orbán Szilvia (orvos)
Varga Marina, SE
Szalóki Nikoletta, EKE KFK
Tatár Sándor, PhD; költő, műfordító (MTA KIK)
Hable Tibor, régész
Szigeti Balázs Endre, fizikus (ELTE-MSc)
Köllő János (MTA KTI)
Sebők Richárd, matematikus
Törő László Dávid (PhD), történész
Novák János, magyar állampolgár, ex-MTA tudományos segédasszisztens
Kovács Zsuzsa ( gyógytornász)
Simor-Hadrik Zita (gimnáziumi tanár)
Harcos Gergely, matematikus, MTA RAMKI
Szentgyörgyi Szilárd, nyelvész, PE
Erdős Virág
Rum Attila, művészettörténész
Czárán Tamás, MTA-ELTE
Danyi Gábor (ELTE-BTK)
Románszki Loránd, PhD, vegyész kutató (MTA TTK)
Lengyel Balázs, MTA KRTK KTI
Dr. Svéd Tamás, orvos, pszichológus
Filó Mariann (hallgató, ELTE-PPK)
Dr. Kaknics Emília (SE)
Artner Annamária MTA KRTK VGI, közgazdász
Tóth Zsolt, mérnök
Szabó Nikolett (ELTE PPK, hallgató)
Szklenár Judit, tanár
Bajnok Zoltán, fizikus, MTA Wigner FK
Dr. Losoncz Eszter, orvos, orvosi biotechnológus
Moór Anikó restaurátor
Vella Péter , ELTE TTK
Cz.Tóth Izabella, klinikai szakpszichológus
Malinovszki András, középiskolai magyartanár
Borgos Anna, pszichológus (MTA TTK KPI)
Pótó Júlia, PhD-hallgató (ELTE), újságíró
Vásárhelyi Zsóka (MTA ÖK)
Dr. Milák Piroska (orvos)
Vásárhelyi Mária, szociológus
Dr. Szijjártó Gábor, orvos
Tarján Gergely (ELTE TTK, biológus)
Talabér Ádám, politológia (PTE - BTK)
Ágoston Gábor
Padisák Judit, Pannon Egyetem
Tardi Zsuzsanna (ELTE BTK)
Ginelli Zoltán (University of Exeter, OSA, Milestone Institute)
Hattyár Helga (ELTE BTK, MTA NYTI TKK)
Nagy Gáspár (SZIE - YMÉK)
Gál Evelin
Gyémánt Ágnes
Knakker Balázs, PhD (PTE)
Milinszki Boglárka, MKE hallgató
Kocsis Zita
Orbán József, ELTE PPK
Papp Tímea, pszichológus
Dr. Kemény Viktória, orvos (SE)
Kácsor Zsolt, író
Szabó Györgyi, SE
Brunclik Gergely SRTA teológus-lelkész hallgató
Varga Dániel (ELTE-ÁJK)
Kovács Katalin
Nagy Zsuzsanna, történész, ötvös
Nagy Imre, informatikus (SZE, DUE)
Melinda Víg
Dr. Kálmán Ildikó, orvos
Krémer Balázs, szociológus (DE BTK)
Kristóf Gábor, újságíró
Kovács Dániel (ELTE-MSc)
Vámos Péter, PhD, villamosmérnök, Obudai Egyetem
Radó Nóra
Tuhári Richárd, fizikus (ELTE-MSc)
Csontos Gábor (geográfus hallgató, Cambridge)
Gerevich András
Bokor Julianna (ELTE BTK, MTA NyTI)
Gilián Mária
Hoványi Márton, PhD, vendégkutató Yale University
Makara Judit, agykutató (MTA)
Zsákai Szilvia, PhD
Zentai Mária, irodalomtörténész
Fodor Éva, szociológus
Zádor Éva, műfordító
Báder Judit
Reucsán Éva
P. Horváth Tamás, ìrò
Nagy László, MTA SZBK
Réthelyi Orsolya (ELTE BTK)
Biró Gergely SE-PPK
Kalauz Ildikó
Pokrócz Enikő, Solymári Általános Iskola
Sándor Judit, újságíró
Csetneki József, művésztanár
Andics Attila, agykutató (MTA-ELTE)
Csillag Barnabás, ELTE TTK (hallgató)
Nagy Sándor, ny. főiskolai docens
Horváth Patrícia
Hontvári Lívia, osztályvezető főorvos, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Révész Emese, művészettörténész
Molnárné Dr. László Andrea - nyelvész
Brok Bernadett
Somogyvári Márta, PTE KTK
Falus András, biológus (SE)
Tömpe Krisztina
Vető József
Nyilasi Ildikó, biológus (SZTE)
Totth Benedek
Vida Mária (BME)
Szabó Ivett (BBTE, bölcsészhallgató)
Papp Sándorné, MTA, nyugdíjas
Sárközi Éva, könyvtáros, filológus (ELTE BTK)
Sándor János, egyetemi hallgató (MKE)
Földi Csenge, biológus (SZTE)
Dr. Kolaj Agnes /orvos/
Kovács Sándor, pszichológus (KRE)
Felhősi Gabriella, pszichológus
Tardos Gábor, matematikus (MTA RAMKI)
Várkonyi Marcell
Heitzmann Judit, középiskolai tanár
Adamik Béla, nyelvész, klasszika-filológus (ELTE BTK, MTA NyTI)
Schmidt Zsanett
Demjén Csenge Virág (PPKE - BTK)
Tatár Enikő
Kiss Zoltán Gergő (Szte-Btk)
Fancsaly Éva, nyelvész PTE
Vincze László, építész,e.docens
Baranyi Richárd (KRE-BTK)
Keleti Tamás, matematikus, ELTE
Hajdu Adrienn
Barabás Béla, PhD, címzetes egyetemi docens, BME TTK
Kutai Annamária, tanár
Sármezei András
Lengyel Imre Zsolt (ELTE BTK)
Bálint Dóra, MTA Regionális Kutatások Intézete, geográfus
Plánk Erika, állampolgár
Sarkadi Bence, PhD
Schäffer János, PTE
Rózsa Magdolna (Tükörkép Műhely)
Lencsés Anita, kutatási asszisztens, MTA-BME
Pál Melinda
Gécseg Zsuzsanna, nyelvész (SZTE)
Türke András István, Dr. habil., történész-politológus, volt MTA Bolyai ösztöndíjas (EuVI, Svájc)
Farkis Tímea PTE BTK
Mészáros László nyugdíjas közszolga
Anna Lejla M. (Integrationshaus Wien)
Cseri Barbara, orvosi szakfordító
Bagi Márta Anna MBE
Oláh Anna
Szabó Eszter Dóra, PhD hallgató (ELTE)
Kocsárdi István Ferenc, építész
Máthé Dóra, BME ÉPK
Badacsonyi Dániel (korábbi bölcsész hallgató)
Dányi Dániel, fordító
Scheffer Krisztina, történész-régész
Ligetfalvi György
Dr. Kádas Zsófia, orvos
Szécsényi Tibor, nyelvész, SZTE
Mayer Vivian
Tóth Bence (ELTE TTK)
Balogh Ádám, történész, PhD
Böhm Gabriella, matematikus
Szegedi Gábor, tanár, kutató
Kis Jánosné, ny. pedagógus
Pálos Dóra (pszichológus, kulturális antropológus)
Kemény András (ELTE BTK)
Mátyás Anna, pszichológus
Gottdank Tibor, mérnök-közgazdász
Dr. Elek Norbert, orvos
Wessely Anna, PhD, szociológus
Ruszkai Nóra, tanár, dokumentumfilmes
Merényi György , művészeti író
Husztik Marianna
Paulus Nóra (phd hallgató, ELTE Nyelvtudományi doktori iskola)
Nagy Márton (ELTE PPK, CEU)
Major István, ELTE BTK
Kuffart Hajnalka, PhD (PPKE BTK)
Bakó Boglárka, kulturális antropológus (ELTE, TáTK)
Hajdu Ferenc (aggódó átlagember)
Vágó Szabolcs
Greskovits György (Milestone Intézet)
Szentimrey Borbála, MKE-KET hallgató
Kovács Zoltán (BME)
Hódsági János (Milestone Intézet)
Szivák Fruzsina, kulturális antropológus
Pesthy Orsolya (ELTE PPK)
Takács Sándorné, nyugdijas
Bálint Anna (ELTE)
Tuka Ágnes, PhD, Jean Monnet Centre of Excellence volt vezetője
Koszics Fanni (ELTE-PPK)
Ricz Judit (MTA KRTK VGI, BCE)
Schein Gábor, ELTE BTK
Török Eszter
Gácsi Judit Lídia, SE orvostanhallgató
Szőke-Tóth Bence, BME GPK
Pais Andrea
Dr. Oláh Gyula, jogász
Tix Richárd, politológus
Horváth Attila (ELTE TTK)
Rácz Eszter MTE
Arakistain-Ajpek Rita Corvinuson végzett közgazdász
Orosz Helga
Tóth Ramóna Mirtill, KRE-BTK magyar szakos hallgató
Winkler Ferenc, múzeológus
Szalai Károly, docens, a Magyar Filmakadémia alapító tagja
Dr. Varga Eszter, vegyész (MTA TTK)
Kelényi Gábor, PTE-ETK
Farkas Dávid, PhD, pszichológus (volt MTA TTK, volt PPKE BTK)
Nagy Boldizsár (CEU)
Köles Máté, pszichológus (BME-GTK)
Szelényi Gézáné, Lovassy Gimnázium nyugdíjas tanára
Bednárik János (MTA-ELTE Lendület)
Kelcz Dávid
Pásztor Katalin (ELTE-BTK)
Lichter Péter (film esztéta, PhD, PTE)
Vígh Benjámin (ELTE TTK)
Kertész Károly János
Tálas Janka (egy kétségbeesett gimnazista)
Bencze Dorottya, PhD hallgató (BME)
Keresztes Miklós, nyugdíjas
Gottschall Péterné, nyugdíjas
Dr. Kárpáti Manuéla, biológus (volt ELTE TTK, volt MTA TTK)
Lázár Viktória (PhD, MTA-SZBK)
Dr. König János, fogszakorvos
Kiss Szabolcs (PTE BTK)
Mészáros Andrea, PhD (ELTE BGGYK)
Kármán Bianka (ELTE BGGYK)
Székely Hajnalka
Szirmai Éva (SZTE JGYPK)
Németh Gábor (SZFE)
Balogh Rodrigó
Fekete Borbála (PE-GK- Okleveles Környezetgazdálkodási agármérnök)
Balázs Máté, fizikus, szoftverfejlesztő (ELTE, BME)
Mák Veronika (MTA TTK)
Szalai Éva, LFZE-DLA
Németh Judit (magyar állampolgár)
Apor Péter (MTA BTK)
Debreceni Kitti Lucia, SZTE
Mollnár Andor
Moldován Dóra (egyetemi hallgató)
Hamow Ingrid, könyvtáros (ELTE BTK)
Aggod Judit
Nagy Tamás, PhD (ELTE PPK)
Marton Klára (ELTE BGGYK, City University of New York)
Molnár Mihály, fizikus, kutató (MTA Atomki)
Nagy Eszter, PhD (ELTE BTK - EHESS)
Németh Vivien (ELTE)
Fenyvesi Dávid
Varga Máté, PPKE-BTK
Nagy Vivien Judit
Varga Tamás, PhD hallgató (MTA Atomki)
Szombati Eszter, MSc. hallgató (ELTE TTK)
Kontra Bence (ELTE TTK egyetemi hallgató)
Csiznier-Kovács Andrea
Katona Éva, PhD-hallgató (ELTE BTK)
Germán Fatime, grafikusművész
Szücs Marianna, PhD (ELTE BGGYK)
Győri Noémi (Royal Northern College of Music, UK)
Varga Marianna, tanár
Pátkai Marcell, ELTE BTK (szövegíró, kulturális menedzser)
F. Gulyás Nikolett, nyelvész (ELTE BTK)
Feith Ágnes (SZTE GTK, édesanya)
Nagy Ádám, egyetemi docens (Selye János Egyetem)
Wolf Edit óvodapedagógus
Sztari Bernadett, ELTE BTK, MTA NYTI TKK
Skrinyár Zita (Közgazdász)
Perlaky Dénes, egyetemi tanár (Yamaguchi Egyetem, Japán)
Molnár Anna
Csizi András (KRE-BTK)
Vidor Andrea, magyar állampolgár
Ésik Ádám
Dr. Lbadaoui-Darvas Maria (kutato, EPFL)
Papp-Zakor Ilka
Daboczy Márta, PhD hallgató, tanár
Simon Imelda
Székely-Tóth Ágnes (magyar állampolgár)
Burai Erna (CEU)
Hargitai Eszter (SE ETK)
Magyar Lilla (volt PE, ELTE / MTA, MIT hallgató)
Kolontai Zsofia
Járosi Péter, PhD (kutató, regionális tudományok), West Virginia University RRI
Káldy Zsuzsa (UMass Boston, USA, professzor)
Rétfalvi P. Zsófia (PTE BTK)
Crivellari-Márton Mária
Dobos Dániel, germanista (PPKE-BTK)
Csondor Soma (PTE BTK)
Mesés Péter
Faragó Andrea, SE
Rozsnyói Judit
Bácsvári Anna, nyugdíjas
Eszes Mercédesz (marketing tanácsadó)
Szita Éva (MTA ATK)
Tomasz Gábor, szociológus
Derzsi Vanda (CEU)
Vass György, állampolgár
Szanyi Imre
Somos Róbert (PTE BTK)
Radics Eszter
Szilvási Réka (BME TTK fizikus MSc. hallgató)
Lackó Zsuzsa, pszichológus
Fekete János
Lukács Szandra, ELTE BGGYK
Berzsenyi Emőke, általános iskolai tanár
Csordás Dóra
Dr. Perjés Ábel, PhD, háziorvos
V. Molnár Márta (ELTE-BGGYK)
Márkus Eszter, gyógypedagógiai tanár (ELTE)
Galgóczi Eszter, PhD hallgató (BCE TK)
Kópházi András
Ferenczi Tamara
Dukic Monika, tanársegéd, ELTE BGGYK
Molnár Mónika (állampolgár)
Dr. Gáspár László, orvos
Kaszás Bálint (ELTE TTK )
Szervác Attila, szabad licencű (libre art) zeneszerző, író, tanár
Cselle Andrea, gyógypedagógus
Czáboczky Szabolcs, ELTE BTK mesterszakos történész-hallgató
Csákvári Judit (ELTE BGGYK)
Nagy Péter, Msc hallgató (ELTE TTK)
Seláf Levente (ELTE BTK)
Mayer Ferenc, agrármérnök
Szőke Dániel, könyvtáros (ELTE BGGYK)
Végh Judit, nyugalmazott általános iskola igazgató
Bárd Edit
Csaba György Gábor, tanár, csillagász
Fejes Anita (freelancer)
Végh Judit, intézményvezető
Gáspár Júlia, MOME, állampolgár
Nagy Edit, népművelő
Schneider Fanni (SZTE hallgató)
Spronz Péter, pszichológus
Bergmann Krisztina, könyvtáros (ELTE BGGYK)
Schäffer Klaudia (ELTE, TTK)
Soltész Attila, természettudományos ismeretterjesztő
Gráczer Réka, BGE PSZK
Böszörményi Péter
Tasnádi Ervin Áron, PhD hallgató (SZTE/MTA-SZBK)
Varga Fanni (ELTE BGGYK)
Szabó Ádám, tanár, író
Bolla Veronika PhD (ELTE BGGYK)
Kozma Blanka (ppke itk hallgató)
Szabó Ádám, tanár, író (ELTE Trefort Gyakorlóiskola)
Csillag György
Keszthelyi Renáta, PTE-BTK
Keresztes Melitta, PTE BTK, tanár hallgató
Szaffenauer Ferenc (PTE BTK)
Dr. Tóth Judit Mária, orvos
Szép Zsófia, gyógypedagógus, konduktor
Balogh Dóra (PTE BTK)
Schettrer Mónika, gyógypedagógus
Szabados Attila (állampolgár)
Nemes Szilvia (ELTE ÁJK)
Varga Julia (MTA TTK)
Gábor Anna (ELTE, TTK)
Kettős Timea, gyógypedagógus
Szabó Gergely Olivér (ELTE-TTK)
Máthé Hanga
Szabó Annamária (ELTE BTK)
Kónya Tamás, mérnök
Schumayer Tamás, mezei állampolgár
Dr. Opauszki István, levéltáros
Ihász Anita
Bába Éva (DE-BTK)
Szalai Emese (PTE TTK)
Veress Attila, pszichológus hallgató (ELTE-PPK)
Asztalos Lilla, kutatási asszisztens
Fazekas Dorottya (ELTE BGGYK)
Bálizs Beáta (MTA BTK)
Nyárádi Lilla (ELTE BGGYK)
Varga Luca Petra, ELTE TTK
Dr. Gombás Judit, ELTE BGGYK
Uhrin Imre, vállalkozó
Ullaga György, ELTE TTK
Kovács Tímea, pedagógus
Vágvölgyi Tamás
Kálmán Borbála
Imreh Réka, PhD hallgató (ELTE BTK)
Pomogáts Béla Széchenyi-díjas irodalomtörténész
Keresztury Emőke, pszichológus
Bóta Tímea, pszichológus
Ballay Zsolt, építőmérnök
Kinde Anna, CEU PhD hallgató
Simonovits Miklós, matematikus, akademikus
Kiss László A., szociális munkás
Kós Géza, matematikus (ELTE TTK, MTA SZTAKI)
Trenka Éva
Molnár Erik
Korolovszky Júlia (édesanya, pedagógus bölcsész)
Viszket Anita, nyelvész
Váradi Júlia
Radó Márta (Erasmus MC)
László Ágnes
Kiss László ápoló, érdekvédő
Rózsa Péter György (DE TTK)
Váradi András (MTA TTK)
Sarankó Klára
Mihocsa Ildikó, pszichológus
Pàpai Renàta, OR-ZSE hallgató
Mogyorós Attila Zsolt, SZTE TTIK hallgató
Dr. Proksa Katalin, radiológus, Szt.Imre Kórház
Tokodi Gábor
Sándor Dóra
Dr. Lánczi Levente István, radiológus szakorvos
Tóth Szilvia, informatikus
Mellár Tamás, egyetemi tanár, PTE KTK
Bertók Csilla (ELTE BGGYK)
Salasovics Andrea
Fleck Gábor
Krimer Dániel, PhD, vulkanológus
Mosonyi Emese (pedagógus)
Ludassy Mária, professor emeritus ELTE BTK
Varga Előd, vegyészmérnök
Fridrich Máté (PTE-TTK)
Kiss Gabriella, PhD hallgató, MTA Atomki
Stenzel Rita
Tasnádi Tamás
Fehér László, fizikus, egyetemi tanár
Pelényi Rita
Sziklai-Bengyel Nóra (közgazdász)
Szöllősi Barnabás, PhD hallgató, SZFE
Tóth Ákos, irodalomtörténész, szerkesztő
Horváth Kata (kulturális antropológus)
Kis-Tóth Ágnes, Fizikus, ELTE
Sot Ferenc, könyvtáros, ELTE BGGYK
Horváth Villő, hallgató (MKE)
Merkel Gáborné
Vincze Györgyi (ELTE-BGGYK)
Hermann Zsuzsa MTAPI nyugdíjas
Komáromy Dániel
Bugán Ilona, tanár
Baran Katalin
Ropolyi László, tudományfilozófus
Bródy János
Mécs Imre, ny. fejlesztőmérnök, 4x kiváló feltaláló
Havasi Ágnes (ELTE BGGYK)
Heller Ágnes, filozófus, MTA
Szemző Zsófia, képzőművész
Lakatos Bálint Péter PhD, történész
Kovács Balázs (PTE-MK)
Kádár Zsuzsanna, nyugdíjas v egyészmérnök
Katona Szabolcs, közgazdász
Somló Dávid, DLA hallgató, MKE
Dr. Horváth Dániel (MKE)
Berényi Irén
Kiss Gábor, fizikus, szoftverfejlesztő
Csire Gábor, PhD, fizikus, Mediso Kft.
Molnár Éva, szociológus
Szabó Katalin Zsuzsanna, szociológus
Zalasch Bernadett (PTE-BTK)
Kocsis Lilla (ELTE TTK)
P. Lakatos Ilona, ny. főiskolai tanár
Fehérné Kovács Zsuzsanna, cimzetes egyetemi docens, ELTE BGGYK
Megyeri Timea
Józsa Ferenc (tanuló, PTE BTK)
Bocskor Ákos (BCE TK, MTA TK)
Boros Balázs (SZTE)
Szinovszki Sándor, nyomdász
Landthaller Mónika, klinikai szakpszichológus
T. Károlyi Margit, ny. főiskolai tanár
Filó Veronika (MKE, DLA hallgató)
Huszár Zsófia, biológus
Dr. Zoltán Gergely, orvos
Csorba Péter, IT fejlesztési menedzser
Szabó Bernadett (PTE BTK)
Bagaméri Zsuzsanna (BME, INYK)
Holicsné Gémes Boróka (művelődésszervező, pedagógiai asszisztens)
Mráz Istvánné (általános iskolai tanár)
Baranyi Ildikó (ELTE BGGYK)
Berzsák Rozália, fordító, tolmács
Szeszlér Dávid (egyetemi docens, BME)
Gyürky György, fizikus, az MTA doktora, Atommagkutató Intézet, Debrecen
Draskoczy Magda, pszichológus
Loszmann Ágnes (nyugdíjas, ELTE BTK)
Szvoboda Szofi (MKE Intermédia)
Demeter Dávid (MKE)
Monhor Viktória (MKE, hallgató)
Pető Judit, tanár
Fodor Alexandra (ELTE PPK)
Visontai Dávid (fizikus, Tudományos Munkatárs ELTE TTK)
Csanádi Mária, kutató, tanár MTA KRTK
Balla Zoltán
Varga Dénes, közgazdász
Parák András, ELTE PPK
Józsa Ágnes, újságíró
Vincze András, nyelvtanár
Farkas Kata, hallgató (PTE)
Barthel Betty (gyógypedagógus, szociológus ELTE BGGYK)
Reitz Kinga (ELTE PPK)
Tóth Károly (Testnevelési Egyetem)
Károlyi Antal, PhD, vállalkozó
Bordán Bence, hallgató (PTE)
Dr. Indries Krisztián, egyetemi adjunktus (ELTE, TÁTK)
Dr. Nagyfi Richárd, a. fogászati szakreferens
Tóth Jutka nyd könyvtáros
Kocsmár Anna (PPKE BTK)
Túry Krisztina
Káity György
Zentai Ágnes jogász
Fabulya Beatrix (hallgató, KRE-BTK)
Szomjas Zsuzsanna gyógypedagógus
Dócs János
Dr. Etter László állatorvos
Raátz Judit (MTA-ELTE)
Maródi Boglárka
Kürti Judit, szervező, szerkesztő
Pál Károly Ferenc, fizikus, MTA ATOMKI
Vassné Jakab Anita
Keresztury Bence (ELTE TTK)
Kun Ádám (biológus, MTA-ELTE)
Dévényiné Székely Hedvig (nyugdíjas állampolgár)
Vinczéné Tóth Erika, nyelvtanár
Stefanikova Katarina
Fedor Anna, evolúcióbiológus, PhD
Magyar Zsuzsa, művésztanár
Zelenyánszki Helga, ELTE TTK
Herpainé Márkus Ágnes, szociálpolitikus
Huszárné Bányai Ágnes, nyugdíjas nyelvtanár
Szabó Ákosné, prof. emerita, ELTE BGGYK
Bozóki András, politológus, egyetemi tanár
Dr. Lánczi Melinda
Földiné Angyalossy Zsuzsanna, gyógypedagógiai tanár
Csima Zoltán, epidemiológus, tanársegéd, SE ETK
Lánczi István
Polgár Miklós közgazda
Sági-Kazár Máté, ELTE TTK, MSc hallgató
Benedek Ferenc Dávid (pedagógus)
Baris Norbert, vegyész (ELTE-TTK)
Hitka Lili, MKE KET
Héberger Károly, tudomámyos tanácsadó, MTA TTK
Szólás T. Miklós, munkaerőpiaci szakértő
Bíró Endre ügyvéd, címzetes egyetemi tanár (ELTE BGGYK)
Darabánt Joco
Csizmár Gábor, műszaki tanár, szociológus
Keszei Barbara (BGE, ELTE)
Pungor Dávid (ELTE-TTK)
Baka Istvánné, nyugalmazott pedagógus
Dr. Pancsa Rita (biológus, MTA-TTK)
Kiss László (általános szociális munkás, pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő)
Kőrösi Gábor, egyetemi tanár, közgazdász
Kriston-Vízi József ny. főmúzeológus
Kőműves Zsófia (IHEID, Genf)
Dr. Bellér Zsuzsanna, orvos
Leki Viktor
Kosztolányi József, PhD, egyetemi docens, SZTE Bolyai Intézet
Kozák Eszter (MTA TTK, ELTE TTK)
Bódy Attila, tanár
Csécs Teréz, könyvtáros
Fejes Judit
Dr. Fejes János, gyermekorvos
Koncsek József PTE BTK
Mindák Cecilia (pszichológus)
Szappanos Janka (ELTE BTK)
Váradi Júlia (PTE BTK)
Varga (VéBé) Balázs, fizikatanár (EJG Bp.)
Ivánovicsné Halász Mária /pedagógus/
Mátray Klementina (könyvtáros)
Hadzsi Imre, tolmács
Locsmándi Dániel, tanár
Adamis Bálint (ELTE vegyész MSc / MTA TTK)
Hámori Balázs, közgazdász, egyetemi tanár
Mezei Tamás Róbert, MTA Rényi
Boreczky Ágnes ELTE IPPI
Eszes Fruzsina (ELTE-PPK)
Asztalos Erika (nyelvész, ELTE BTK)
Türei Dénes, PhD, biológus (EMBL Heidelberg)
Szabó Imréné, ny. könyvtáros
Katona Noémi (MTA TK SZI)
Gink-Miszlivetz Sára, DLA hallgató (MOME)
Szôke Dorottya
Gergely Anna (MTA TTK)
Kapás Márta munkanélküli
Bacsó Bettina (ELTE-TTK)
Szabó Marcell Mátyás (ELTE - TÁTK)
Csengery Kinga (MTA NYTI)
Péter Franciska
Budeáné Mátyus Valéria, közgazdász
Esztó Dávid
Dr. Keszthelyi Zsuzsa (orvos, Pécs EEISZ)
Gauder Áron, docens (Budapesti Metropolitan Egyetem)
Tanító Balázs
Deák Miklós Csaba, egy beteg
Molnár Marianna (pedagógus, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Szentgotthárd)
Kovács Ida, nyugdíjas
Kamarás Katalin (MTA Wigner FK)
Borbás Réka, tanár
Dr. Papp Zsófia orvos
Bartalos Béla nyugdíjas
Zámbó Boglárka (MTA TTK)
Dr Rákos Zsuzsanna Klara fogorvos
Szabó Lászlóné rokkant
Boda Kornélia
Sereg Istvánné (ny.tanár )
Nagy Gergely Nándor (University of Oxford)
Fajtik Csilla PTE ÁOK Sebészeti oktató és Kutató Intézet nyugdíjas
Sibak Andrásné magyar állampolgár
Czárán Tamás, evolúcióbiológus (MTA ÖK)
Juhász Péter, matematikatanár (MTA Rényi Intézet)
Köcze Zoltán Endre (ELTE TTK)
Siklósi Szilvia
Csanádi Judit, egyetemi tanár, MKE
É. Kiss Piroska, egyetemi tanár MKE
Magyar Bálint, szociológus
Vértesy Gyula
Máté András filozófus, ELTE
Lukács Gábor okl.közgazda
Máté András filozófus (ELTE BTK)
Kőszegi Edit
Mánfai Ildikó
Téri Sándor
Csajka František
Halmai Gábor, professzor emeritus (ELTE TáTK)
Démuth Ágnes tanár, pszichológus
Dr. Zsellér Anna (fordító, kritikus)
Herczog Noémi, színikritikus
Csongrádi János építész
Bárdos Katalin, pszichológus
Bodó Csanád, nyelvész, ELTE
Rádai Eszter, újságíró
Monostori Ildikó
Szamarasz Theodorakisz migráncs
Polgar Judit
Horgas Péter
Sulyok Miklós exmatematikus, ellenzéki szakács
Haász Katalin, kepzőművész DLA hall. MKE
Bencsik Barnabás
Bárdos Katalin Tersztyánszkyné MOME nyugdíjas
Dr. Sinkovics Balázs (SZTE BTK)
Dr. Kovács Szilvia (SZTE BTK)
Molnár Soma (MKE)
Polyák Petra (PTE)
Kincses-Nagy Éva, SzTE
Hartai László
Nothnagel Zoltán (ELTE BTK)
Imre Zoltán (ELTE BTK)
Köböl Vera, tipográfus
Farkas Katalin (nyugdíjas bölcsész)
Pásztor Erzsébet (ELTE-TTK)
Fodor Ágnes (nyugdíjas, Filmmûvészeti Egyetem)
Felvidéki Judit Film és tévérendező
Kránicz Eszter (Elte)
Horn Ádám, METU
Antal Attila (adjunktus, ELTE ÁJK)
Safranek Zita
Groó Rudolf, nyugdíjas vegyészmérnök
Haris T. Csaba nyugalmazott újságíró, szerkesztő
Groó Júlia
Heller Mária szociológus, egyetemi docens
Székely Anna
Nádházi Eszter Mónika (MKE)
Kürti Judit (nyugdíjas, az ELTE TTK-ról)
Lendvai L. Ferenc, emeritus professzor
Gelsi Zoltán
Nádori Ráhel (ELTE-BGGYK)
Molnár Anna látványtervező
Peer Krisztián
Földváry Kinga (PPKE BTK)
Tardos Róbert, szociológus
Raszler György ELTE Apáczai gimnázium
Putnoky Péter biológus, egyetemi tanár
Boreczky Katalin, ELTE doktorjelölt, SOTE, WJLF óraadó
Pécsi-Pollner Katalin irodalomtörténész
Kovacs Gabriella
Em. Prof. Dr. Laszlo Böszörmenyi (Universität Klagenfurt)
Kalla Gábor ELTE BTK
Kovács M. Mária, CEU
Király Edit, irodalomtörténész egyetemi docens
Tanító Zsófia
Velki Eszter (MKE)
Kárpáti Liza
Markos Erzsébet (okl. gépészmérnök)
Schiller Erzsébet (ELTE SEK)
Czétényi Edit, környezetvédelmi szakértő
Juhász Nóra MKE hallgató
Sz. Bíró Zoltán
Devich Botond (SZFE)
Varsányi Péter, rendező
Rév Ambrus
Sántha Vera, ruhatervező
Benyhe Sándor, tudományos tanácsadó, MTA SZBK
Rényi András, egyetemi tanár, ELTE BTK
Forgács Péter, képző- és filmművészeti dolgozó (MTA-SZIMA)
Kiss Boldizsár, villamosmérnök
Mező György, informatika tanár, munkaközösségvezető
Harth Csabáné (PTE ÁOK )
Kárpáti Panna, MKE hallgató
Bojár Gábor
Baracs Anna nyugdíjas, közgazdász, a jövőért aggódó
Dr. Vadász Gábor nyugdíjas sebész és aneszteziológus
Kováts Gergely
Blázsik Zoltán (matematikus, MTA-ELTE GAC)
Erdélyi Ágnes, filozófus (professor emeritus, ELTE)
Nagy Anna, biologus
Ocskó-Kü Kata (MKE hallgató)
Kubínyi Kata, egyetemi oktató (ELTE)
Bérczi Zsófia, vizuális színházi tervező, rendező
Kocsisné Ihász Valéria(pedagógus)
Tóth-Király Betti MKE hallgató
Kenéz Mária
Knyihár Bence, képzőművész
Csanádi Gábor, ELTE TATK
Bali Dóra (ELTE TTK)
Bibok Károly SZTE
Tóth Pál Mátyás, LFZE hallgató
Kelen Miklós, magyar állampolgár
Merényi András (SE ÁOK)
Eged Bertalan, hallgató, ELTE BTK Esztétika
Kiss Bea
Baross Júlia, PhD hallgató (ELTE)
Réti Andrea építőmérnök
Dr. Csirkés Ferenc, PhD, Sabanci University (Isztambul)
Baski Imre, PhD, turkológus
Lukács Péter egyetemi tanár, WJLF
Hann Endre, szociálpszichológus
Domokos Katalin középiskolai tanár
Böszörményi Anna (ELTE)
Kelen Zsófia Katalin
Király Eszter (LFZE)
Pataky Klára
Csendes Henrietta (LFZE, ELTE-ÁJK)
Hompot Fruzsina, ELTE-BGGYK
Zsadányi Edit, irodalomtörténész, egyetemi docens, ELTE BTK
Horn András, klarinétművész, tanár
Tóth Tamara Dalma (klasszikus zenész tanuló)
Dávid Gyula (fizikus, ELTE)
Laczkovich Miklós matematikus, az MTA tagja
Toth Gyula (Loughborough University UK, korabban Wigner FK)
Takács Ferenc Bálint (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)
Szabó Sándor, nyugdíjas
Pokol Gergő (egyetemi docens, BME)
Szőllősy-Sebestyén András (nyelvész, nyugalmazott egyetemi adjunktus)
Major Júlia
Békés Vera filozófus
Pálfi György László MOME
Gács Iván (BME)
Hetényi Zsuzsa egyetemi tanár (ELTE BTK)
Bakonyi Réka
Kende Ágnes, tesztelő
Brovinszki László, művésztanár, tanszékvezető helyettes
Deli Kinga (ELTE ÁJK)
Mészáros Gábor (ELTE ÁJK)
Vajda Szabolcs (PTE ÁJK)
Veres Júlia, filozófus, cipőtervező
Falus Ferenc, orvos
Sándor Viktor
Ruzsa Gábor, oktató (BCE)
Hegyesi Gábor, (ELTE, TáTK)
Szemere Anna, PhD szociologus
Gruber Andras, orvoskutato
Boros Judit, művészetörténész
Pataki János, tanár
Tömpe János
Lukács Gábor, PhD, számítástechnikus, Raleigh NC, USA
Józan Ildikó (ELTE BTK)
Gyódi Norbert (LFZE)
Nagy Beáta, szociológus
Szende Katalin, történész (CEU/KEE)
Horváth Ágnes (ELTE BTK)
Vidovszky György, rendező, drámatanár
Tüzes Dániel (fizikus, ELTE)
Gröller György (ny. oktató, OE KVK)
Kiss Eszter, színművész, DLA hallgató -SZFE
Papp Gergely (PhD fizikus)
Kiss Orhidea (ELTE PPK)
Tömpe Katalin
Bánki Ágnes
Melocco Péter
György Anna, c. egyetemi docens (OE NIK)
Timar Andrea (ELTE, BTK)
Gosztonyi Katalin (ELTE TTK)
Dr. Biró Eszter állatorvos
Varga Máté, biológus (ELTE TTK)
Szabó Dávid, nyelvész (ELTE BTK)
Nádasdi László, vegyész (nyugalmazott ELTE-TTK/MTA Kutatócsoport munkatárs)
Szabados Laura (ELTE BTK, hallgató)
Kendeffy Gábor, filozófiatörténész, egyetemi docens
Vadász István, nyugdíjas, kandidátus
Fülöp Flóra, egyetemi hallgató (ELTE PPK)
Varga Györgyi (gyógypedagógus)
Sárközi Ágnes (BME VBK)
Sarlós Júlia nyugdíjas építész
Naszódi Márton, matematikus (ELTE TTK)
Keresztényné Papp Zsuzsanna (PZS Duó Kft. cégtulajdonos)
Balázs Márton (matematikus, University of Bristol, UK)
Almási Gábor, MTA-ELTE
Apáti-Nagy Mariann építőmérnök
Vadkerti Ildikó
Nóvé Béla, történész, író
Kocsis Barbara (MKE)
Gecsei Éva, geológusmérnök, informatikatanár
Nagy László Csaba
Gothár Emma, kutató
Stefano Bottoni (történész, MTA BTK TTI)
Jerzy Celichowski
Vasas Géza, középiskolai tanár
Paraizs Júlia, kutató
Kulin Borbála, irodalomtörténész
Nagy Vivien (ELTE PPK)
Demeter Gábor (MTA BTK)
Mokry Péter ny. vegyészmérnök
Kende Anna (ELTE)
Valusek Andrea (Pécsi Janus Pannonius Gimnázium)
Lukács Borbála (MTA TTK, ELTE PPK)
Zahorán Csaba (történész, MTA BTK TTI)
Zsom Dóra (adjunktus, ELTE BTK)
Weeber Ilona (ELTE angol-francia tanárszakos hallgató)
Kun János Róbert, Ph.D. candidate, New York University
Zavecz Zsófia, PhD hallgató (ELTE)
Borbély Krisztián, PhD hallgató (ELTE)
Torma Antalné nyugdíjas (BME KTT)
Kovács László, kutató
Rancz Ede (The Francis Crick Institute, UK)
Bölcsföldi Zoltàn
Sütő László
Homoki Erika
Janisch Attila, DLA, filmrendező, egyetemi docens (SZFE)
Rasztik Edit Emese (PTE BTK)
Fórizs Gergely, irodalomtörténész (MTA BTK ITI)
Dr. Csorján Balázs, magángondolkodó
Gyulavári Tamás
Veréb Szabolcs, PhD hallgató, BME-VIK
Gyenge Zsolt, MOME, filmesztéta
Kolláth Zsuzsa
Szabados László, D.Sc., MTA-SZBK, Szeged
Bodony János (villamosmérnök, közgazdász)
Szabados József, kutató professzor emeritusz
Jenei László építész tervezőművész
Csuzdi Csaba (EKE TTK)
Bajtay Zsuzsa, biológus (ELTE)
Paluch Tibor, kutató
Országh Tamás (ELTE-IK)
Czapp Erzsébet
Botz Bálint (PTE-ÁOK és KK)
Kompaktor Erika (szinkrondramaturg)
Dandoy Györgyi igazi (hites) és mûfordító, Amsterdam
Hári Péter, szociológus
Vezér Szilárd Tamás
Urbán Krisztián, Phd hallgató (ELTE PPK), pedagógus
Dobruczky Zsolt közgazda
Tóth Ervin, óraadó (BME)
Dr. Dedák István Ph.D. főiskolai tanár
Demeter Attila (MTA doktora, MTA TTK AKI)
Faragó Norbert (régész, tudományos segédmunkatárs, ELTE BTK)
Kozma Gábor
Kiss Gyula, nyelvtanár
Gönczi Roland (DE BTK)
Németh Katalin, vegyész
Varga Tamás (kiábrándult polgár)
Szegő Zsófia, japanológus, bőrműves
Dr. Apró Zsolt
Dr Palatinszky Márton, PhD (Medizinische Universität Wien, AT)
Varga Dóra (PTE MIK)
Váradi György (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete)
Konrád Miklós (Történész, MTA BTK TTI)
Répássy Gergely, közgazdász MSc (Corvinus), matematika BSc hallgató (SZTE Bólyai Intézet)
Dr. Mihovics István (ny.polgármester, Révfülöp)
Gerbner Dániel matematikus (MTA RAMKI)
Major Brigitta
Köteles Ferenc (ELTE PPK)
Szabó Zsolt (BME fizikus MSc hallgató)
Helmeczy Bruno (BBA, Hotelschool The Hague)
Török József ny. népművelő
Sonnevend Kinga (SOTE)
Kiss Sándor agrármérnök (Bábolna)
Varga Attila
Vozik Dávid, PhD (Pannon Egyetem)
Kirschner Mihály
Illyés Zoltán (ELTE PPK)
Kirschner Mihályné
Reisz Gábor villamos-üzemmérnök
Buzás Attila (MTA Wigner FK)
Horváth Richárd, történész, (MTA BTK TTI)
Veitz Gábor Tamás közgazdász
Hegedűs Ildikó
Protzner György, designer
Krasznai Zoltán, PhD, történész
Hegedűs Gábor, állampolgár, PhD vegyész
Kaszás Krisztián Phd, kutató
Gyarmati György dr. GSC GmbH Oberursel
Kupcsik Fanny, SE-ÁOK
Nagy Márk
Markó András, építész
Vincze Kinga
Kováts Éva (MTA Wigner FK)
Radnóti Anna
Mádi Bianka, MA hallgató (BCE TK)
Kovács Andrea, tudományos főmunkatárs (LFZE)
Rudasi Attila
Buzási Enikő, művészettörténész
Sain Ildikó (kandidátus, MTA Rényi Intézet)
Sarlós Ferenc
Szathmári Martin, villamosmérnök szakos hallgató és szoftverfejlesztő
Dudics Pál ny. tanár
Szoboszlai János (docens, MKE)
Nasztanovics Ferenc (okl. építőmérnök)
Berta Ádám
Tóth G. Csaba, gazdaságkutató, oktató
Marsi Attila kulturális antropológus, (kutató), szociológus, középiskolai tanár
Kiss Mária biológus (SZTE)
Czoch Gábor, ELTE BTK
Homonnay Zoltán, egyetemi tanár, ELTE
Kis-Halas Judit, néprajzkurató, pedagógus
Adamecz-Volgyi Anna (UCL)
Ferenc Dávid, (PhD hallgató ELTE TTK)
Dominik Nsosso
Fazekas János jogász, ELTE ÁJK
Tamás Máté (MTA TK KI, ELTE BTK)
Hoyk Edit (MTA KRTK RKI)
Ozogány Katalin (fizikus, DE TTK)
Paizs László, közgazdász
Tegze Miklós (MTA Wigner FK)
Barthó Péter (MTA TTK)
Kovács Lajos (SZTE ÁOK)
Horváth Ágoston, PhD hallgató (ELTE-TáTK)
Kaposi Ambrus, adjunktus, ELTE
Petrovits Iván, mérnök
Dobó Gábor, irodalomtörténész
Fátyol Károly, biológus, tudományos főmunkatárs (MBK NAIK)
László András, fizikus, MTA Wigner FK
Gábor András nyugdíjas okl. gépészmérnök
Támogatom. Boreczky Elemér, PhD, nyugdíjas egyetemi adjunktus, ELTE
Hajtman Alfréd, mechatronikai mérnök
Sütő András (MTA Wigner FK)
Ricz Sándor, fizikus (MTA Atomki)
Ládi Kornél
Boreczky Ágnes, ELTE, professzor emerita
Szegedi Viktor (SZTE-TTIK)
Csige Lóránt (MTA Atomki)
Miklós Alpár, PhD hallgató (BBTE, Kolozsvár)
Horváth Ferenc (MTA ÖK)
Galácz András professzor emeritus (ELTE TTK)
Jásdi András, egyetemi oktató, PhD hallgató
Debreczeny Monika
Somogyi Zoltán, Ph.D környezettudományok doktora (SZIE)
Sebők Anna (MTA KRTK)
Tinya Flóra, tudományos munkatárs (MTA ÖK)
Hornig Rudolf, mérnök
Szépvölgyi János (professor emeritus, MTA TTK)
Horváth Zsófia (MTA KRTK)
Szilágyi Gábor
Gerber Dániel (MTA BTK Régészeti Intézet, ELTE TTK Genetikai Tanszék)
Orha László, vegyész
Podluzsánszky Gábor Örs
Kalicov Teodóra
Körner János, matematikus (MTA külsö tagja)
Kármán Gábor (MTA BTK TTI)
Borbás Richard
Török János (BME, TTK)
Trägerné Posztoczky Mária klinikai mikrobiológus
Koczóh István
Kerényi Farkas, molekuláris biológus (MBÚ AVČR)
Goldmann György, dr., ny. régész
Albert Ágnes (ELTE BTK)
Szegedi Nóra (MTA KIK)
Valdáné Pató Klára
Gulyás András Zoltán
Gábor Judit, középiskolai tanár
Sebők László térképész
Béres Zoltán (PE-MIK)
Kovács Ramóna (biológus, MTA ATK TAKI)
Danyi Róbert (CEU)
Szekeres Miklós, biológus
Gyuró Magdaléna Zsófia
Nagy Cili
Farkas Balint, matematikus
Kecskés Attila, mérnök
Képiró Miklós (The Scripps Research Institute)
Borka György
Mezei Zsolt (MTA-ATOMKI, Debrecen)
Majoros Attila (SZTE-TTIK)
Klebniczki József fizikus, nyugdíjas
Mészégető Dorottya, kutatási asszisztens (CEU)
Dr. Szönyi Andras
Szalay Dorottya (tolmacs)
Vojnich Erzsébet festőművész
Páger Balázs, MTA KRTK RKI
Orbán Ágnes, PhD hallgató (BME TTK)
Dömötör Adrienne (MTA NYTI)
Arató Anna, PhD-jelölt
Györgyey János (MTA-SZBK)
Takács Károly (BCE, MTA TK CSS-RECENS)
Oraveczné Bodor Piroska
Kopcsik András
Iván Júlia
Neuburger Róbert
Rácz András, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi docens (PPKE)
Tóth Viktor (MTA ÖK BLI)
Siegl Zoltán (MTA TTK)
Mester Tibor kommunikációkutató (PTE BTK)
Andréka Hajnal állampolgár matematikus MTA
Vértesi Róbert (MTA Wigner FK)
Németi István matematikus villamosmérnök állampolgár
Biri Sándorné középiskolai tanár
Tóth Luca (volt diák, állampolgár)
Gajzágó Gergő, egyetemi tanársegéd
Csaba Zoltán (Budapesti Metropolitan Egyetem)
Mihály Melinda (MTA KRTK RKI)
Barankai Norbert (MTA-ELTE)
Sandl Zoltán
Eitler Tamás (ELTE)
Tokodi Bence PhD, főiskolai docens (Tomori Pál Főiskola), mozdonyvezető (MÁV-Start)
Héja László, PhD (MTA TTK)
Dr. Pintér Nándor, Radiológus
Erdélyi György (mérnök )
Regula Gergely, PhD, villamosmérnök
Dr. Frecska Sándorné, (nyugdíjas, magyar állampolgár)
Jederán György grafikus tervező
Jánossy András, BME
Ladányi Andrea, kutató
Nyúl László
Némethné Márton Erika magyar állampolgár
Nagy Gergely (ex-SZTE BTK)
Szőcs Tibor, történész (MTA TKI)
Szemerkényi Ágnes néprajzkutató
Horváth László
Pethő Gergely, nyelvész, informatikus (DE)
Geiszler Ágnes, tanár
Lukács Árpád (fizikus, TU Delft)
Somorjai Szabolcs, történész (MTA)
Forgács Bence
Szalai Gergely (SZIE-GEK)
Tagscherer Kinga, PhD hallgató (ELTE TTK)
Németh Attila okl. informatika tanár
Zachar Gergely (Semmelweis Egyetem, AOTK)
Csobó Péter György (NYE)
Robotka Csaba középiskolai tanár
Bényei Tamás, egyetemi tanár, DE
Wágner Zoltán (CEU)
Balogh Tamás, Debreceni Egyetem
Soltész László tanár, Kisfaludy Mihály Ált. Isk.
Vladár András (kutatómérnök, USA)
Béres László, tanár
Csizmár Péter, hallgató, (PTE KTK)
Samu Flóra (BCE, MTA TK)
Papp Balázs, kutató (MTA SZBK)
Sajószegi Gábor
Kurtán Sándor, politológus
Bosnyák Magda
Rédei Miklós (egyetemi tanár, London School of Economics and Political Science, UK)
Tóth Andor, Semmelweis Egyetem ÁOK
Berényi Gábor szerkesztő, fordító, Gondolat Kiadó
Bretz Annamária PhD
Dr. Dióssy László c. egyetemi tanár
Korompay Klára nyelvész (ELTE)
Andics István ny. aranydiplomás villamosmérnök
Kovács László (MTA Wigner FK)
Szávoszt-Vass Dániel (Dunai Szigetek blog)
Nagy Zoltán, értelmiségi magyar állampolgár
Bánfai Beáta, pszichológus
Abádi Eszter gyógyszerész (SE)
Rácz Sándor gépészmérnök
Rácz Sándorné gépészmérnök, munkavédelmi szakmérnök
Csóka Endre (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
Almasi Margit tanar
Palatinus Zsolt, oktató/kutató (SZTE)
Bordács Erika
Dr. Haller Gábor közgazdász
Dóbé Sándor, vegyész, az MTA doktora (MTA TTK)
Tüttő István, fizikus, MTA Doktora (Wigner FK)
Dr. Szeicz János nyugdíjas (BCE)
Harangozó Péter BME
Kuti Éva, közgazdász
Pósch Krisztián (London School of Economics)
Szekeres József, hidrobiológus
Korányi Tamás MTA doktora (MTA EK)
Kelemen Edit tanár
Kassai Mária aggódó közgazdász
Szabó Miklós főiskolai docens (NYE)
Kőnig Róbert
Zachar István, PhD, evolúcióbiológus, MTA ÖK
Kassai Gyula okl. gépészmérnök nyugdíjas
Lukács Gyöngyi, PhD Biológia
Csiha András (ny. főisk. docens, DE MK)
Dr. Simon Ádám
Farkas Gábor Máté
Kispál Gergely MSc (ELTE PPK)
Mihályi Péter, Budapesti Corvinus Egyetem
Balicza Iván ny. evangélikus lelkész
Balázs Péter (PTE BTK)
Vajk Ádám történész, Győri Egyházmegyei Levéltár
Mudryné Paku Julianna, ny.tanár
Czigányik Zsolt, PhD (ELTE)
Takács Melinda, PhD, régész
Vadász Noémi (MTA NyTI)
Dr. Vályi Péter, belgyógyász, kardiológus, egészségbiztosítás szakorvos, szakfolyóirat-szerkesztő
Huszti Ágnes ( SE-ETK)
Makara Judit
Dobos Nikoletta
Tar Ferenc, középiskolai tanár, PhD hallgató
Suhainé Orbán Györgyi nyugdíjas pedagógus
Sütő Éva (magyar állampolgár)
Kapusy Daniel, Imeon Org.
Varga János, Ph.D. candidate, King's College London
Dr. Lustyik György, Gábor Dénes díjas fizikus, nyug. egyetemi docens (PTE)
Földes Tamás (LMU)
Holló Noémi (BME-VBK)
Erdélyi Anna tanár
Tamáska Roland villamosmérnök (DE TTK)
Szalók Máté; geográfus, projektmenedzser (volt hallgató: SZTE, University of Primorska)
Szalai Katalin, Phd, pszichológus
Szivák Ildikó, tudományos munkatárs (MTA ÖK)
Jaczkovits Márton (ELTE, PPK)
Bujtor László (PTE TTK)
Bodó Balázs (Universiteit van Amsterdam)
Romanek Péter Zalán, jelnyelvész (MTA NYTI TKK)
Sarnyai Zoltán, egyetemi tanár, kutatóorvos (Ausztralia)
Bodó László
Székács Eszter, pszichológus
Kátay Tamás, mesterszakos matematikus hallgató (ELTE TTK)
Kátai-Szabó Olga gyógypedagógus
Kutas Tibor
Erdélyi Péter
Donászy Ágnes, fejlesztőpedagógus
Rabi Marton (Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, DE)
Gugán Katalin, PhD, MTA NYTI
Földessyné Botos Zsófia ny.könyvtáros
Kiss Miklós, programozó
Mayer István DSc, kutató prof. emeritus
Váradi György (MTA KRTK RKI)
Kelemen Edina
Juhász László Görbülő újságíró
Latorre Cecilia Natalie (PPKE JAK)
Schalk Endre Kornél, szerkesztő
Karlovitz János Tibor, PhD, (IRI, Komárno)
Barta Péter nyelvész, egyetemi docens (ELTE BTK)
Mike János tanár (Radnóti Gimn. Szeged )
Gombos Lajos (grafikus, fotográfus)
Kismarjai Balázs, középiskolai tanár (PIOK), doktorjelölt
Varga Csaba, közgazdász
Abrusán Márta (nyelvész kutató, CNRS, Franciaország)
Ottucsák József (BGE)
Kupán Zsuzsánna, szakfordító és konferenciatolmács
Hegedüs Márk (PTE BTK)
Dr. Szedő Ferenc orvos
Szabó Márk (PhD hallgató, ELTE TTK, MTA TTK)
Kopcsik István , TTE
Üvegesné Ozorai Hortenzia
Bátori István, egyetemi tanársegéd (DE-BTK)
Nagy Zoltán magyar állampolgár
Dobos Dániel, matematikatanár
Krupp József (ELTE)
Szabó Réka, BME egyetemi tanársegéd
Balogh Pálma, pszichiáter
Szombathelyi Andrea (középiskolai tanár)
Nagy Zoltán (DE TTK, biológia)
Bodor Agnes Livia (Allen Institute for Brain Science, Seattle USA)
Segyevy Dániel Zoltán, doktorandusz (Universität Leipzig, Németország)
Németh Gergely (Ph.D. hallgató, BME)
Révné Lőrinc Anna tanár (ELTE BTK)
Baranyai Klára középiskolai tanár (BDG)
Demeter Nóra, nemzetközi koordinátor (BME)
Nagy Sándor, mérnök közgazdász
Boreczky Anna (MTA-OSZK)
Juhász Gyula, (ELTE TTK)
Bódi Anikó, matematikus
Nagy C. Katalin (MTA-DE-SZTE)
Egyed Orsolya (METU)
Dr. David Judit
Juhász Boglárka (DE TTK)
Szigeti Viktor (MTA ÖK)
Burda Judit pedagógus
Szabó Gábor (DE, AOK)
Farkas Tamás, hallgató (GDF)
Ferencz Győző, egyetemi tanár (ELTE Anglisztika Tanszék)
Jusztin Márta ny. főiskolai tanár
Bárd Imre (London School of Economics and Political Science)
Jakab Fruzsina (DE-TTK)
Szabó Mihály
Csizmadia Zsolt
Dr. Sztankó Ágnes ügyvéd
Tamás Gáspár Miklós, CEU
Veress Dorottya állampolgár
Gara Sára, moderátor-asszisztens
Csabai Dávid (PTE AOK)
Jakab Fruzsina (DE TTK)
Éber Nándor, CSc, fizikus (MTA Wigner FK)
Bogacsevics Tamás (DE TTK)
Simon Ádám, tudományos segédmunkatárs
Puha Katalin, közg.tanár
Bárdos Éva
Dr. Bárdos Edit
Megyaszai Tamás (biológus-ökológus, vadgazdálkodási szakmérnök)
Tóth Zsuzsanna (SE GyTK - hallgató)
Gugolya Máté ( SE-GYTK hallgató)
Etl Bálint (SE GYTK)
Schmidt-Schweizer Andreas S., történész, MTA BTK TTI
Szegőfi Ákos, CEU
Dulai Alfréd, geológus, osztályvezető
Nagy Zsejke, szerkesztő
Csatári Ferenc, filozófus
Magyar Endre, történész, PhD hallgató (PPKE BTK)
Schleicher Nóra szociológus
Csapody Barbara, középiskolai tanár
Bogner Barna pathologus (PTE KK)
Hódi Gyula középiskolai tanár
Freud Róbert, matematikus, ELTE TTK
Berlinger Edina, egyetemi tanár BCE
Birta Laura (DE TTK)
Berecz Dorka (PPKE-BTK)
Pongracz Krisztina retired Senior Scientist, oligonucleotide chemist
Szádovszky Gábor
Dániel Szonja, könyvtáros (ELTE BTK)
Mezei Réka (SE, GYTK)
Kitka Tamás, PhD, biológus (alkalmazott kutatás)
Husz Ildikó, egyetemi docens (BCE)
Pap Attila, gépész
Németh Nikolett (DE)
Vargáné Friss Judit, nyugdíjas magyartanár
Bárdos György ny. okl. vegyészmérnök
Kecskésné Varga Judit, tanár
Perrinné Korompay Margit, tanár
Hámori Ágnes (MTA NyTI)
Szijártó István (ELTE BTK)
Siklósi Zsuzsanna (ELTE BTK)
Hartmann Erika, nyelvtanár
Szilágyi Gábor PhD, történész
Révész Márton, junior szoftverfejlesztő
Schoblocher Mónika, tanár
Kubinyi Enikő (biológus, ELTE)
Répási Márta
Kérges Barnabás, zongoraművész
Baranya Péter könyvtáros
Gerzson Miklós, vegyészmérnök
Szakács Roland, ELTE
Vágvölgyi Tünde könyvelő
Lukács András geofizikus
Fábián Zsófia (biológus)
Dr Vályi Péter, orvos
Jurek Zoltán (fizikus, Deutsches Elektronen-Synchrotron, korábban MTA Wigner FK)
Gábor R. István
Dr. Dürgő Hajnalka (SZTE)
Lénárt Nikolett, MTA KOKI
Kővári Dóra, kutató (MTA)
Mohácsi János, rendező
Fekete Norbert, doktorjelölt (ME BTK), középiskolai tanár
Vaskó Sándor, magyar állampolgár
Nemes Nagy Vera, magyar állampolgár
Magyar János, Kutató
Buday Ádám középiskolai tanár
Bak Mihály újságíró
Dr. Bak Józsefné ny. vegyészmérnök
Fent Zoltán PhD (SE, ELTE)
Hamar Lilla pszichológus
Lengyel Attila (MTA ÖK)
Mohai Katalin, PhD, ELTE BGGYK
Szabó Henrietta (SE ETK)
Ditrói-Tóth Szabolcs
Dr. Nagy Péter, tanszékvezető egyetemi docens, SzIE MKK
Uzonyi Barbara (ELTE TTK)
Bérczi-Kovács Erika (matematikus, ELTE TTK)
Biksz Judit (ELTE PPK hallgató)
Solti László, állatorvos, akadémikus
Horváth Krisztián (ELTE TTK)
Katona Gábor, DE TTK
Dr. Haraszti Réka, orvos
Józsi Mihály, biológus
Pilgermájer Ákos, PTE MIK
Gergely György (pszichológus, CEU)
Fekete Júlia, PhD (University of Sussex, Nagy Britannia)
Gefferth András, PhD
Hevesi Eszter, gyógypedagógus
Tóth Szilvia (ELTE PPK)
Juhász Rozália (matematikus, SZTE)
Horányi Attila, művészettörténész (MOME)
Radnóti Gergely (mérnök-fizikus)
Örkényi Ágota, PhD (ELTE PPK)
Kálmán Dániel
Hartmann Johanna, biológus hallgató (DE)
Fülöp Krisztina, MTA TTK
Dr. Zóber Tamás, orvos
Csizmazia Norbert (ELTE ÁJK)
Szigetvári Péter, ELTE
Gulyás Edina Csenge (SE-ETK hallgató)
Kis Renáta Violetta (magyar állampolgár, biológus, gyógypedagógiai asszisztens, édesanya)
Kern Zoltán, kutató, MTA
Szeri Flóra, biológus
Kunsági Éva, színész
Bazsa György, egyetemi tanár, DE TTK
Dr. Szondy Zsuzsa, orvos biokemikus, DEBMBI
Révész Ágnes, informatikus
Hordósy Rita, egyetemi tanar, University of Manchester
Dr. Csiba Tamás, fizikus
Pribéli Levente (DE-TTK, biológia BSc)
Fehér Kristóf (ELTE TTK)
Kőrösi Ádám, PhD (MTA-ELTE-MTM Ökológiai Kutatócsoport)
Czirfusz Tibor, nyugdíjas
Szkalisity Ábel (SZTE TTIK)
Elekes Márton (MTA Rényi Intézet és ELTE)
Dunajszki Zsuzsanna (tanár)
Horváth Benedek (fizikushallgató, ELTE TTK/MTA Wigner FK)
Dr. Kelemen András (biológus, MTA)
Dr. Repassy Helga (SCC OD, kozgazdasz,) Off Road,
Mizsei Kálmán, közgazdász
Domonkosi Ágnes (EKE)
Gálosi József Krisztián, hallgató (PTE BTK)
Fekete István
Dr. Donkó Zoltán (MTA doktora, MTA Wigner FK)
Kozary Andrea
Oszlányi Gábor, fizikus (MTA Wigner FK)
Lavicza Zsolt, Prof, (Johannes Kepler University)
Sandor Matyas, egyetemi tanar University of Wisconsin USA
Berente Anikó, PhD hallható (SZTE BTK)
Greguss Pál (nyugdíjas, fizikus-gyógyszergyártó-informatikus)
Gáspár Katalin (nyugdíjas tanár)
Kövér Katalin, egyetemi tanár (DE TTK)
Seres István András (PhD, ELTE-IK)
Kovács László, volt RMKI
Hartmann Noémi (ELTE-BTK hallgató)
Koródi Zoltán (okleveles építészmérnök)
Segesdi Martin (MSc hallgató, ELTE-TTK)
Kertész Éva
Cser Balázs, biológus
Makai János nyugdíjas (MTA EK)
Kiss Miklós nyugdíjas
Vincze Imre fizikus, MTA tag
Zugor Ildikó
Pekker Áron (fizikus, MTA Wigner FK)
Kádár Anett
Bodó András (PTE TTK Geográfus MSc)
Hafenscher Viktória Priszcilla (biológus hallgató, ELTE)
Juhász Eszter Katalin (ELTE-BTK)
Veress Tamás (BCE)
Botosné Hornok Éva, nyugdíjas tanár
Szabó Borbála, SZIE MKK, Predoktor
Szigeti Ákos, szociológus
Bubryák Orsolya (MTA BTK)
Greiner Ákos, mérnök, közgazdász
Pálvölgyi Laura
Kovács Orsolya (terepi botanikus kutató)
Szeidl György, professzor emeritus, az MTA doktora (Miskolci Egyetem)
Henke Judit, könyvtáros
Abrusán Márta, nyelvész kutató (CNRS, Franciaország)
Kozákné Szabó Claudia (BGE PSZK , könyvtáros)
Lehmann Miklós (filozófus, ELTE TÓK)
Molnár Krisztina
Harsányi Anett Eszter, biológus
Deák Orsolya
Lázár Zsófia, SE ÁOK
Kovács Katalin
Várkonyi Borbála (esztéta, PPKE BTK, PhD hallgató)
Nyári István
Nagy Ildikó művészettörténész
Polgár Zsuzsanna (DE, ÁOK)
Tavaszy András, mérnök informatikus hallgató (ELTE IK)
Kőfejű Tamás (hallgató, PTE-MIK)
Szabó Balázs (szoftver mérnök, BME VIK)
Veszely Anna, egyetemi hallgató (ELTE-BTK)
Mentényi Klára (művészettörténész MTA BTK)
Villányi Norbert, építész
Rádli Ramóna
Kroó Katalin (egyetemi tanár, ELTE BTK)
Mezei Pál, fizikus, MTA doktora
Ari Eszter (biológus, ELTE TTK, MTA SZBK)
Pelczer Dóra
Horváth Ágnes, alvástréner, mindfulness oktató
Bartha Júlia, orientalista, etnográfus, az MTA Köztestületének tagja
Varga Anna, gyógypedagógus
Csányi Katalin (PhD hallgató, SZTE-TTIK)
Liptak Anikó (nyelvész, Leideni Egyetem, Hollandia)
Tóth Tamás, térképész
Varga Noémi, hallgató (SZTE TTIK)
Szilágyi Dénes, főiskolai docens (NYE)
Páll Ferenc Lehel, történelem-földrajz szakos gimnáziumi tanár
Hlavathy Zoltán
Szabó Dániel Viktor
Varga Zsófia
Csóka Győző (informatikus)
Boldvai-Pethes Laura (BCE, MTA TK)
Ván Péter (fizikus, Wigner FK és BME)
Kópis Bence (DE-TTK)
Dr. Tidrenczel Edit, orvos
Cserna Bence, PhD jelolt (University of New Hampshire)
Pilkhoffer Mónika (PTE BTK)
Szondy György (okleveles villamosmérnök)
Hangya Balázs (agykutató, MTA KOKI)
Weber Kristóf zeneszerző, óraadó oktató (PTE MK)
Fábián István, (DE TTK)
Vékony János gépészmérnök Anglia
Arányi Tamás, kutatóorvos
Kőnigné Mohácsi Teodóra ( SZTE BOLYAI )
László Gyöngyvér
Kerekes Zsuzsa, jogász
Székely Emese
Kökényesi Zsolt, PhD történész (ELTE)
Kovács Péter, PhD, matematikus kutató (MTA-BME)
Kocsis T. Ádám, PhD (FAU, Németország)
Magi Anna ELTE PPK
Komjáth Péter egyetemi tanár, ELTE, az MTA tagja
Csernák Tamás (ELTE Matematika Intézet)
Balabás Péter Gergő
Striker Balázs (vegyészhallgató, Imperial College London)
Drapcsik Péter
Végh János, művészettörténész
Borbásné Anikó
Herman Iván, PhD, informatikus (Hollandia)
Dr. Juhász Attila, orvos-igazgató, GE Healthcare
Pető Zoltán Informatikus
Tamási Éva, fordító (Baltic Trans fordítóiroda)
Jakab Tivadar (BME VIK)
Tamási Dénes ( szoftverfejlesztő, KRE-BTK)
ifj. Restás László
Bérces Krisztina
W Sódar Barbara
Koscsó Enikő, ME
Lőrincz Péter PhD (ELTE TTK, MTA Prémium posztdoktor)
Kálmánczhelyi Gábor, színész, fordító
Ádám Katalin BME
Dr. Fazekas Tamás, orvos, az MTA Doktora, SZTE
Visontay György, szerkesztő
Korsós Mónika közgazdász
Fenyvesi Máté
Ferenczy-Nyúl Dávid ELTE PPK
Hoffmann György nyugdijas matematikus (ELTE)
Szabó János (nyugdíjas feltáró)
Ihász Anita, BME
Szigeti Szabolcs (SZTE TTIK)
Duda Ernő, egyetemi tanár, SZTE
Borsodi Anna prof., SZTE
Bazsányi Simon
Fekete Márk, ELTE Radnóti
Vargáné Kiss Zsuzsanna
Berényi Ákos, gondolkodó
Gerlics Renáta Petra (KRE-BTK)
Szentpétery Ildikó, geológus
Debreczy Márta szociológus, óraadó tanár (ELTE TÓK)
Ilyés Barnabás (DE TTK)
Bergmann Anna, közgazdász
Rakusz Lajos, mérnök
Fóti Adorján (hallgató, University College London)
Lukács Dóra (DE-TTK)
Katona Gyula, matematikus (MTA-RAMKI), emeritus
Bartók Ágnes (OR-ZSE)
Füzessi Károly
Kis György közgazdász, nyugalmazott szakfőtanácsos
Kotormán Dániel, egy európai magyar
Bolyós Tiborné (Sebestyén Márta) nyugdíjas
Kapsa Marcell
Nemeskey Dávid Márk, doktorjelölt (MTA SZTAKI)
Sándor Krisztina, Pannon Egyetem
Recski András professor emeritus BME
Borsa Judit professor emerita ÓE
Varsányi Miklós
Boros Imre (DE-BTK)
Papp Iván
Rigó Balázs (jogász, történész, ELTE, tanársegéd)
Fazekas Csongor
Murvai Zsolt
Palló Imre
Szabó Dániel ELTE
Csehi Rebeka (PPKE BTK)
Csepregi Lajos, tanuló
Tóth Gábor, tanár
Latkovics Gyöngyi, állatorvos
Jakab Péter, vezetőtanár, PhD-hallgató (ELTE)
Tarján Tamás, matematikus-közgazdász (BGE)
Bárd András ny. főiskolai tanár
Pomázi István, geográfus, egyetemi magántanár
Szarka László, történész (MTA BTK TTI)
Sebők Attila, mérnök, informatikus
Tamási Huba, BGE
Gönczöl Katalin kriminológus
Valki László nemzetközi jogász
Németh Kornél (BME)
Jancso Gabriella, kozgazdasz
Garai Gábor (hallgató, ELTE BTK)
Kiss Áron KJF
Nagy Ottó
Móra Ferenc Sándor még egy ember
Minescu Cristian-László (óvópedagógus)
Pető Albert lelkész
Pintér Erik Róbert, tanuló
Dr. Németh László oec közgazdász
Győrffy Dóra egyetemi tanár (PPKE-BTK, BCE-KTK)
Lukácsi Béla rádiós újságíró
Fokasz Nikosz egyetemi tanár, ELTE
Waldhauser Tamás, matematikus (SZTE)
Molnár Ágnes, MTA-PE
Kulcsár-Szabó Enikő ny. tanár
Szegedi Eszter (ELTE)
Pataky Péter (MBFSz)
Nagy Veronika (PTE, ÁOK)
Simonné Pallós Piroska PhD (nyugdíjas )
Rosenfeld Mátyás, c.docens, Krasznodari Egyetem
Csatári Bálint, ny. docens
Laczházi Aranka (ELTE BTK)
Sarlós Dávid, SZIE-MKK
Bacsa Edina
Balogh Judit, egyetemi docens ELTE BTK
Renczes Balázs, egyetemi adjunktus, BME-VIK
Beke-Somfai Tamás, MTA-TTK
Remport Ádám PhD (egyetemi docens, SE)
Nagy Zsolt (ELTE-ÁJK)
Rinkács Viktor, hallgató (ELTE-BTK)
Radnóti Diána
Novák Zoltán
Gyetvai Viktor (hallgató, ELTE TÁTK)
Tóth Pál Péter, demográfus
Csizmadia Gábor Béla, ELTE-TTK Matematikus MSc
Benke Magdolna, közgazdász
Csik Gabriella SE AOK
Kormos Norbert (ELTE ÁJK MA Hallgató)
Seres Regina Panka (hallgató, BCE-GTK)
Niegreisz Zsuzsanna, vegyészmérnök volt MTA kutató
Vida Zsuzsanna
Punyiczki Maria, ny. foiskolai tanár DE
Nemes Klára Krisztina MTA ATK MGI
Mada Attila (hallgató, SZE)
Tamaskó Patrik, tanuló
Végh Erika, gimnáziumi tanár
Gyarmathy Éva, MTA TTK
Mészáros Ferenc, informatika tanár, programozó matematikus
Szabó Csaba (gazdasági informatikus, természetvédelmi mérnök, történész)
Németi Klára, ügyvéd
Abrán Boglárka, pedagógus
Kis-Szurap Judit, gyógyszerész
Kerpel-Fronius Sándor (SE ny. egyetemi tanár, MTA doktor)
Kerpel-Fronius Sándorné (Akadémiai Kiadó nyugd. szerkesztő, nagymama)
Biczók László, MTA doktora, MTA-TTK
Kaszás Viktor, lakatos, hegesztő
Horváth Boglárka
Körmendi Zoltán, hallgató
Veres Zsuzsanna (volt DE TTK)
Kovács Miklós Dániel, egyetemi hallgató (ELTE BTK)
Mikó Edit, nyugdíjas középiskolai tanár
Vandlik Katalin (ELTE BTK)
Marokházi Judit (biológus)
Szigeti Krisztina (könyvtáros, ELTE BTK)
Fekete István Attila (hallgató, SZTE ÁJTK)
Illyés Laura (BGE-KVIK)
Horváth Nóra Kata
Remete Kriszta DLA egyetemi docens MOME
Balázs László (ELTE)
Tutuntzisz Ákos (erdész, szociálpolitikus)
Ütő Bence (hallgató, PPKE ITK)
Horváth Imre, tervező grafikus
Fücsök Fanni (ELTE BTK) nyelvtanár
Szántai Ágnes, biológus
Kovács Endre (ME)
Győri Miklós (ELTE BGGYK)
Czeglédi Csaba (EKE BMK)
Wagner Rita, zenetanár
Klausz Miklós
Stefanik Krisztina, egyetemi docens (ELTE BGGYK)
Dudás Róbert Gyula, főiskolai hallgató
Majoros Ilona, nyugdíjas
Molnár Ágnes (ME)
Darnót Anna Borbála (ELTE BTK)
Bundi Daniella (ELTE)
Szijártó Miklós ny. főiskolai tanár
Nagy Dániel, óraadó (ELTE-BTK)
Bódis Lajos, egyetemi oktató, BCE
Aszódy Dorka (ELTE TTK biológia)
Donaszi András, biológus
Szalóki Emília (ELTE BGGYK)
Szavlik Fruzsina (BGE KVIK hallgató)
Pogány Ákos (ELTE Etológia)
Bécsy Ágnes (irodalomtörténész, ny. habil. egy. docens)
Hrabák András biológus (SE)
Strasszer György
Dr. Pogány Csaba, nyugdíjas
Nagy Katalin Gabriella, tanító
Johan Zsuzsanna Brigitta (volt SZTE alkalmazott, volt MTA-SZTE Turkológiai Kutatócsoporti munkatárs)
Szénási Sarolta (hallgató, SZE AK)
Tóth Krisztián
Benkó Tímea, MTA EK
Tamás Ágnes
Dr Incze László Károlyné nyugdíjas
Egyed Andrea, nyelvtanár
Nagyné Horváth Anita (MTA EK)
Szapor Judit, történész (McGill)
Sik Péterné
Bernula Péter (BRC)
Magyar Balázs, közgazdász
Attila Tanyi
Salát Orsolya, egyetemi adjunktus, ELTE
Gáspár Zsuzsa (szerkesztő)
Dr. Bence Mariann, orvos
Himmer Éva
Fidlóczky József, erdőmérnök
Wehoferné Holzmann Hermina
Filep Tibor, vegyész (MTA CsFK FTI)
Inczédy Bálint
Csernó Tibor Szabolcs (ELTE PPK) hallgató
Kiss Endre nyugalmazott pilóta-mérnök
Vörös Edit ny. Jogász
Nyárády Orsolya (ELTE BTK)
Lengyel Viola, hallgató (MKE)
Pató Zsuzsanna
Schleier Krisztina
Hapek Nóra (SZTE TTIK)
Ács Anna (SZTE BTK)
Dr. Csonka Judit, orvos
Iván Zsanett, SZTE biológus
Tóth Mária Sarolta közgazdász
Vásárhelyi-Nagy Flóra (Semmelweis Egyetem, ÁOK)
Németh Anita
Nagy Dávid, biológus
Szekeres Valéria, ÓE
Gyöngyösi Gábor
Paksi Erzsébet, filozófus-újságíró
Nemes Zsigmond (BME GTK)
Zsámbéki Anna, fa- bútor restaurátor specializáció (MNM-MKE)
File László apolitikus
Visnyovszky Béla rendszerszervező, szervezőmérnök
Lengyel Viola, hallgató, MKE
Nagy Edit, ny. egyetemi docens (SZTE JGYPK)
Eörsi Anna, művészettörténész, ELTE
Sohár Anikó (PPKE BTK)
Lőrincz Gergely (Semmelweis Egyetem)
Urbán Orsolya (SE)
Berg Dániel, elnökségi tag, Momentum Mozgalom
Perkins Anita, PhD tanulò, Southern Cross Egyetem, NSW, Ausztrália
Madaras Géza (Intermezzo Művészeti Alapítvány)
Madarasné Kiss Lilian (tanár, fordító)
Illés Haibo ( MKE, diák )
Ruttkay Veronika (KRE)
komlos marcell
Pál Róbert, régész
Komlós Marcell (Phd Hallgató, ELTE TTK)
Kónyi-Kiss Gáborné dr. c. főiskolai docens
Kupa Kornélia gyógypedagógus
Fejes József Balázs (SZTE BTK)
Funtek Nikolett
Léderer Pál ELTE TTK nyugdíjas
Nagyné Ölvedi Judit üzletvezető
Kalmár Balázs, közgazdász
Kalmár-Szabó Noémi, építőmérnök
Bencze László, egyetemi docens (ELTE TTK)
Peringer Edit (ELTE PPK)
Csertán Tamás, BME VIK
Máté Benedek (ELTE, TTK)
Havas Fanni nyugdíjas tanár
Hrabák András, biológus (SE)
Mohàcsi András DLA, (MOME) szobrász, egyetemi docens
Zarubay Bence (andragógus)
Szurdoki Erzsébet (MTM)
Kosztka Júlia, szociális munkás, PhD-hallgató (ELTE TáTK)
Borsos Zsófia (ELTE BGGYK)
Nagy Gergely, író, újságíró
Dr. Hartmann Csaba
Barát Erzsébet, egyetemi docens, gender-kutató, nyelvész, Szegedi Tudományegyetem
Papes Fanni (egyetemi hallgató)
Pete Gábor (MTA Rényi Intézet és BME TTK)
Csizmadia Benedek (Társadalomelméleti Kollégium)
Szabó Zsolt Péter (ELTE PPK)
B. Szabó Gabriella tanár
Szász János Péter (PTE TTK)
Gyenese Andrea
Szabó Pál docens (ELTE TTK)
Kocsor Ferenc, PhD (PTE BTK)
Földes György
Pokoly Judit (fordító)
Restás Péter (PTE-BTK)
Naszály Gábor (villamosmérnök, tudományos segédmunkatárs, BME-VIK)
Lakatos Mihály (tanár)
Tóth Boglárka ( ex - SZTE-ZMK)
Szalma Tamás, villamosmérnök (BME-VIK)
Kalló Imre (agykutató, MTA KOKI)
Lugossy Magda, nyugdíjas vegyészmérnök
Kós Tamás (PPKE ITK Bsc hallgató)
Fornai Miklós, zongoraművész
Erős Ferenc prof. emeritus PTE BTK
Baranyi Erzsébet
Vuray Ágnes
Fejérváry Tamás (Senior UX/ UI Designer)
Nemes Mihály, külkereskedő, villamosmérnök (BME)
Karczub Anett
Salamon András DLA (ELTE, SZFE)
Koller Inez Zsófia (PTE BTK)
Mészárosné Szentirányi Zita (PTE könyvtár)
Varga Katalin (PTE)
Kruppa Éva ( ELTE PPK NDI)
Dudás Gergely László
Pápai Dóra (PTE Egyetemi Könyvtár, PTE BTK)
Dr. Görgey Etelka
Turcsics Annamária (PTE)
Gurin Péter fizikus (Pannon Egyetem, Mérnöki kar)
Jakabné Mezei Gabriella
Rèv Andràs
Baffia Tamás tanár
Uzonyi Ádám (PPKE ITK)
Horváth Bernadett (PTE, diák)
Terpai Tamás (ELTE TTK Matematikai Intézet)
Bedő Boglárka (tanár, KLIK)
Molnár Bence (PTE)
Dr. Kerekes Barbara (állatorvos)
Parti Gábor (ELTE BTK)
Erdős István Illés
Gyürki Ildikó, IT biztonsági szakember
Czifra Dorina (ELTE PPK, MTA TTK)
Firtha Ferenc, PhD, egyetemi docens (SZIE)
Csáki Tibor Miskolci Egyetem
Tüdős Éva vegyész, középiskolai tanár
Lénárd Kata, egyetemi adjunktus
Juhász Vera, emberi jogi képző
Dr. Tüdős Ferencné, MTA Kémiai Kutatóközpont, nyugdíjas
Maros Judit
Szentesi György
Faragó Zsuzsanna (tanár)
Kiss Árpád PhD SZE
Kertainé Kanyó Annamária (középiskolai tanár)
Búsné Gráf Patricia (ELTE PPK)
Rab Gitta (ELTE TÁTK)
Tóth Gergely, egyetemi docens (ELTE TTK)
Mesés Gabriella (tanár,tanító)
Arató Gergely (tanár, országgyűlési képviselő)
Töplerné Sz.Andrea magyar állampolgár
Kiss Károly (tanár, Körösladány)
Gál Zsuzsanna
Maróy Krisztina szerkesztô
Horváth G György, MBA
Sümeghi Lászlóné nyugdíjas konduktor-tanító, közoktatásvezető
Sziklai Zoltàn
Pócsik Andrea kultúrakutató
Hegedűs Margit
Novák Istvánné
Szalai Kriszta színművész
Némethné Novák Vanda
Rádai Zoltán (DE TTK)
Szabadkai Bálint, ELTE TTK, Semmelweis Egyetem
Köcze Endre, fejlesztő mérnök
Tóth László
Hanák Péter, BME VIK
Tóbiás Tünde
Kiss Sándor, közgazdász
Fidy Schlitzer Krisztina
Tóth János, BME TTK
Karai Ambrus, anyagkutató
Rácz Anna, tanuló
Vágvölgyi Attila
Bartucz Miklós
Szilasi Judit, pszichològus
Lipták István, ME gépészmérnök
Dr. Szalay Tekla
Tóth Gábor (az ELTE PPK volt hallgatója)
Kispéter Erika, kutató, Warwick Egyetem (Egyesült Királyság)
Dr. Balázs Anett (orvos)
Tóth Ramóna (ELTE BGGYK)
Kereszturi József (vegyészmérnök)
Békefi Eszter, művészettörténész
G. Szabó István mérnök
Hajnal Petra, PTE BTK
Csikós Mariann, állampolgár
Faragó Miklós nyugdíjas matematikus-mérnök
Polgár Patricia (ÓE)
Simon Eszter (MTA NYTI)
Horváth Máté (KRE BTK)
Stenszky Dávid, fizika BSc
Bocskay Árpád, nyugdíjas
Győri Béla, nyugdíjas egyetemi docens
Győri Béláné, nyugdíjas vegyész
Hermann Gyula PhD címzetes egyetemi tanár
Dr. Köröskényi Krisztina (DE FOK, adjunktus)

Aláírás (név, intézmény)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service