Application form / Đơn ứng tuyển
Hiện tại mẫu đơn này đã ngưng nhận hồ sơ, vui lòng ứng tuyển tại link bên dưới (lưu ý đăng nhập tài khoản google mail)
This form is no longer available, please submit your application according to the link below (login your google account first)
https://forms.gle/N17Sv9y6du5ZXCbLA
This form was created inside of Công Ty CPHK Pacific Airlines. Report Abuse