Eufemismes

  Els eufemismes són paraules o expressions alternatives per a evitar anomenar-ne altres que poden tindre connotacions negatives o no desitjades. Escriviu en cada casella la paraula de la llista de baix que corresponga a cada eufemisme.

  afroamericà agent de seguretat ciutadana això no es correspon amb la realitat assistent tecnicosanitari camp de concentració canviar l’aigua a les olives casa de cites centre penitenciari centre de salut mental cessament temporal de la convivència matimonial cine/revistes per a adults concurs de creditors conflicte armat creixement negatiu de l’economia criar malves danys col·laterals donar a llum dret a decidir escola infantil Estat Espanyol fer de cos fer de ventre fer l’amor flexibilització del mercat laboral forces i cossos de seguretat de l’estat funcionari de presons indigent intern interrupció voluntària de l’embaràs intervenció militar invident la nostra llengua membre viril necessita millorar neteja ètnica nouvingut persona amb habilitats diferents persona amb sobrepés persona d’ètnia gitana persona de color persona de mobilitat reduïda preservatiu procediment d’execució hipotecària recol·lector de cítrics reestructuració de la plantilla residència de la3a edat tercer món tercera edat trastorn alimentari treballadora domèstica

  No escrigueu espais innecessaris ni signes de puntuació. Podeu copiar i apegar de la llista superior.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question