Mapovanie kvality života detí a mladých ľudí v Karlovej Vsi - dotazník pre rodičov
Miestny úrad Karlova Ves v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska v rámci projektu Karlova Ves - Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom realizuje mapovanie názorov a podnetov občanov s cieľom zlepšiť kvalitu života detí a mladých ľudí v mestskej časti Karlova Ves.

Dotazník primárne distribuujeme prostredníctvom škôl a škôlok. Ak máte zaškolených viac detí v Mestskej časti Karlova Ves, pravdepodobne Vám každé z nich prinieslo alebo prinesie domov dotazník. Stačí ak dotazník vyplníte iba jedenkrát. Prosíme Vás však o vrátenie všetkých, aj nevyplnených dotazníkov.

Za Vašu ochotu a čas Vám ďakujeme.

Milí rodičia, chcela by som Vás spolu s našimi učiteľmi a pracovníkmi s deťmi a mládežou v našej mestskej časti pozvať do projektu, o ktorom som presvedčená, že je pre nás všetkých mimoriadne dôležitou investíciou času, energie a dobrej vôle. Verím, že budovanie karloveskej komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom je v záujme všetkých obyvateľov s dobrým srdcom. Vytvoriť bezpečné prostredie v školách, na našich uliciach, verejných priestranstvách aj v domácnostiach je možné dosiahnuť len spoločným úsilím. Prosím, považujte tento dotazník za prvý spoločný krok v našej spolupráci. Venujte mu zvláštnu pozornosť. Dana Čahojová, starostka
1a. Odkiaľ získavate informácie o tom, čo môžu deti, mladí ľudia, rodiny v Karlovej Vsi robiť?
môžete označiť aj viac možností
1b. Ako hodnotíte dostatočnosť a kvalitu týchto informácií?
Dostatočná
Skôr dostatočná
Skôr nedostatočná
Nedostatočná
Kvalita
Množstvo
Rôznorodosť
1c. V oblasti informovania by ste privítali keby:
Your answer
2. Kde by ste ako rodičia HĽADALI POMOC A PODPORU ak by ste ju potrebovali? (Najmä v súvislosti so starostlivosťou a výchovou Vášho dieťaťa/detí, resp. rodinných problémov.)
môžete označiť aj viac možností
Chceme Vám aj naďalej poskytovať kvalitné služby. V ďalšej časti dotazníka Vás preto požiadame o poskytnutie 4 údajov o Vás a o Vašej rodine. Vieme, že každá - a teda aj Vaša - rodina je jedinečná. Chceme pripravovať dobré riešenia, ktoré budú ešte viac zohľadňovať Vaše potreby. Aby sme to mohli robiť, potrebujeme sa nevyhnutne dozvedieť trochu viac o Vás.
4. Koľko máte detí?
5. Ako často sú Vaše deti v osobnom kontakte so starými rodičmi?
3a. Kde s Vašimi deťmi bývate? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service