Gmina Wieliszew - Konsultacje społeczne - miejscowy plan dla części wsi Wieliszew
Szanowni Państwo,
Gmina Wieliszew przystąpiła do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla części wsi Wieliszew, rejon ulic Modlińskiej i Wiśniowej (Uchwały Rady Gminy Wieliszew o przystąpieniu
do sporządzania MPZP nr X/87/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku).

Chcemy poznać opinie jak największej liczby osób zainteresowanych przestrzenią naszej gminy, by lepiej móc dostosować opracowywany MPZP do potrzeb i wspólnie wypracować rozwiązania. Swoje sugestie i pomysły można zgłaszać przez wypełnienie anonimowej ankiety. Jej wyniki posłużą projektantom do opracowania Planu, Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Obszar MPZP- Wieliszew rejon ulic Modlińskiej i Wiśniowej
1 Pod jakie funkcje chciałby/chciałaby Pan/Pani przeznaczyć teren będący przedmiotem opracowywanego miejscowego planu dla części wsi Wieliszew w rejonie ulic Modlińskiej i Wiśniowej? (proszę zakreślić maksymalnie dwie odpowiedzi)
2 Jak widziałby/widziałaby Pan/Pani rodzaj przyszłej zabudowy na tym terenie? (proszę zakreślić jedną odpowiedź)
Clear selection
3 Jakie budynki widziałby/widziałaby Pan/Pani na całym planowanym terenie? • Liczba kondygnacji nadziemnych (proszę zakreślić jedną odpowiedź)
Clear selection
4. Jaki proponuje Pan/Pani minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej (proporcje powierzchni terenu zielonego na gruncie rodzimym do łącznej powierzchni zabudowy i utwardzeń na działce budowlanej) na planowanym terenie ?(proszę zakreślić jedną odpowiedź)
Clear selection
5. Jaka Pani/Pana zdaniem powinna być minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowalnych? (proszę zakreślić jedną odpowiedź)
Clear selection
6. Czy widzi Pan/Pani zapotrzebowanie na usługi o charakterze podstawowym (np. sklepy spożywcze, punkty przedszkolne)na tym terenie? (proszę zakreślić jedną odpowiedź)
Clear selection
7. Jeżeli odpowiedział/a Pan/Pani Tak to proszę powiedzieć jakie to powinny być usługi (proszę zakreślić maksymalnie dwie odpowiedzi)
8. Czy Pana/Pani zdaniem pożądane jest przebicie się układem pieszo – rowerowym do terenów leśnych ? (proszę zakreślić jedną odpowiedź)
Clear selection
Czy Pana/Pani zdaniem droga wojewódzka - ulica Modlińska będąca głównym ciągiem komunikacyjnym w miejscowości Wieliszew jest wystarczająca dla obecnej i przyszłej obsługi miejscowości (proszę zakreślić jedną odpowiedź)
Clear selection
Dziękujemy za wypełnienie ankiety i zachęcamy do udziału w innych formach konsultacji


Szczegółowe informacje na temat procedur planistycznych:
Martyna Włodarczyk
Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Nieruchomości
mwlodarczyk@weliszew.pl
tel 22 782 21 22
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy