בחן את עצמך- ט"ו בשבט
ביכולתכם לצבור ניקוד מקסימלי של 105 נקודות!

בעבר התאריך ט"ו בשבט היה טכנו-הלכתי בלבד ונועד לחישוב שנות האילן לצרכי מצוות התלויות בארץ ועוד.
בדורות האחרונים הוא קיבל מקום של כבוד, כאשר הנטיעות והשולחנות העמוסים בפירות א"י (או א"י המורחבת...) - הפכו לנחלת הכלל.
נשמח בכך, אין לנו קץ מגולה מזה!

שאלות רקע
התשובות לשאלות הרקע אינן מופיעות ב'פניני הלכה'
1. מהי מחלוקת בית הלל ובית שמאי בעניין תאריך החג?
7 points
Clear selection
2. היכן החלו להנהיג את מנהג 'סדרי ט"ו בשבט"?
7 points
Clear selection
3. היכן החל מנהג הנטיעות סביב התאריך ט"ו בשבט?
7 points
Clear selection
4. לאיזה מהבאים יש לט"ו בשבט השלכה הלכתית?
7 points
Clear selection
5. החנטה היא השלב החשוב ביותר מבחינה הלכתית בהתפתחות הפרי. מהי החנטה?
7 points
Clear selection
ברכות
מתוך פניני הלכה 'ברכות'. הפרק בפניני הלכה אונליין: http://bit.ly/2k1WIPR
6. לפני שולחן מלא כל טוב. בהנחה ואין לי העדפה אישית במה להתחיל- מהו סדר הקדימה הנכון?
7 points
Clear selection
7. לפי מה החליטו חז"ל על סדר הקדימה בפירות משבעת המינים? (זית, תמר, גפן, תאנה, רימון)
7 points
Clear selection
8. במקרה של תערובת גרנולה מלאה בבננות יבשות, צימוקים ואגוזים- מה תהיה הברכה?
7 points
Clear selection
הלכות שמירת עצי פרי
התשובות מתוך הסדרה 'פניני הלכה- כשרות ב', פרק י"ג.
הפרק בפניני הלכה אונליין: http://bit.ly/2GwSo3F
9. על איזו סיטואציה אמרו חז"ל "קולו הולך מסוף העולם ועד סופו..."
7 points
Clear selection
10. מהו הטעם העיקרי לטעת עצי פרי בעולם?
7 points
Clear selection
11. איסור עקירת עץ פרי הוא על כולם, אם כן מדוע נאמר בתורה דווקא לחיילים הצרים על עיר?
7 points
Clear selection
12. עד איזו כמות של תנובה בשנה, העץ נחשב חלש, כבר לא 'עץ מאכל', וניתן לעקור אותו?
7 points
Clear selection
13. במקרה בו צריך לעקור עץ פרי- מה המליצו רבים מן הפוסקים?
7 points
Clear selection
14. מותר לעקור עץ לצורך מקומו כאשר יש צורך אך לא לצרכי פינוק. לפניך מספר אפשרויות, מי מהן לא מצדיקה עקירת עצי פרי? (מומלץ לעיין!: http://bit.ly/2lmMxFI)
7 points
Clear selection
15. לפי הכתוב בפניני הלכה - מה אדם מתוקן צריך ללמוד מעץ הפרי?
7 points
Clear selection
Submit
This form was created inside of ישיבת הר ברכה. Report Abuse