Apuraha-/avustushakemus Kivennapa-säätiölle
Hakijan tietojen antaminen on apuraha-/avustushakemuksen ja sen käsittelyn edellytys.

Säätiö pidättää oikeuden jättää käsittelemättä oleellisesti vaillinaisesti tai virheellisesti täytetyn hakemuksen.

Päätöksentekovaiheessa hakijan henkilötiedot esitetään päätöksentekijöille siinä laajuudessa kuin on tarpeen esteellisyyden ja säätiön sääntöjenmukaisten myöntämisedellytysten arvioimiseksi.

Päätöksentekokokouksessa ovat läsnä säätiön luottamushenkilöt, jotka ovat säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä.

Henkilötunnus, tilinumero tai osoite eivät ole esitettäviä tietoja.

Myönteiseen päätökseen johtaneet hakemukset säilytetään apurahapäätöksen jälkeen vähintään kymmenen vuotta, minkä jälkeen ne hävitetään. Kielteiseen päätökseen johtaneet hakemukset hävitetään seuraavan päätöksentekovuoden päättyessä.

Myönnetyt apurahat maksetaan hakijan pankkitilille hallintoneuvoston kokouksessa tehtyjen myöntämispäätösten jälkeen yleensä toukokuun puolivälissä. Säätiön asiamies pyytää erikseen maksamiseen tarvittavat tiedot apurahan/avustuksen saajilta.

Hakemukseen liittyvissä tulkinta- ja muissa kysymyksissä on hyvä ottaa yhteyttä Säätiön asiamieheen: Riitta Huuhtanen, puh. 050 533 1859 tai info@kivennapasaatio.net

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Hakijan nimi *
Sähköpostiosoite *
Puhelin *
Osoite *
Kerro kuinka liityt Kivennapaan?
Säätiön sääntöjen 3§ Tarkoitus: Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää entisen Kivennavan kunnan asukkaiden ja heidän jälkeläistensä henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia pyrintöjä sekä vaalia alueeseen liittyvää karjalaisuutta

- sikäli kuin liittymä on kivennappoinen esivanhempi, on hänen nimensä lisäksi hyvä kertoa mistä Kivennavan kylästä ja/tai talosta hän oli (esimerkiksi viittauksella a.o. kyläkirjaan)
- käynnit Kihuissa tai kotikylämatkalla Kivennavalla
- muu perusteltu liittymä voi tulla kyseeseen

Kuinka hakija liittyy Kivennapaan *
Haettavan apurahan/avustuksen määrä euroa *
Apurahan/avustuksen käyttötarkoitus
- katso mahdollinen täsmennys hakuilmoituksessa
- palkaksi tai palkkioksi katsottavaa avustusta Säätiö ei voi myöntää
- korkeakouluopiskelijan opiskeluaiheella tulee olla liittymä Kivennapaan tai alueen karjalaisuuteen

Kustannusarvio ja selvitys kokonaisrahoituksesta sisältäen saadut/haetut muut apurahat
- kuluerittely
- kulukertymä ajoitettuna
- arvio mahdollisista tuotoista (esimerkiksi julkaisut)

Tarvittaessa lähetä hakemuksen liitteet sähköpostilla info@kivennapasaatio.net
HUOM! Liitteeseen otsikoksi hakijan nimi.
Kustannusarvio ja selvitys kokonaisrahoituksesta;
Kustannukset ja selvitykset kokonaisrahoituksesta lisätila:
Suostumukset
- Avoimuuden ja läpinäkyvyyden turvaamiseksi Säätiö julkaisee apurahojen saajat.
- Myönnettyjen apurahojen julkaisu on myös Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan suositus.
- Perustelu mahdolliseen julkaisemisen rajoittamiseen on esitettävä jo hakuvaiheessa.

Suostumukset
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kivennapa-Säätiö. Report Abuse