Ankieta
W związku z otrzymaną przez Gminę Miasto Suwałki propozycją współpracy w zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego w ramach programu Mieszkanie Plus w formule partnerstwa publiczno–prywatnego /PPP/ zwracamy się o wypełnienie ankiety przez zainteresowane osoby.
Wyniki ankiety pozwolą na wstępne określenie skali popytu oraz potrzeb w tym zakresie.
Mieszkanie Plus ma być dostępne dla wszystkich, jednakże w pierwszej kolejności szansę na lokal mieszkalny mają mieć:
• rodziny wielodzietne,
• osoby o stałych dochodach, zbyt niskich na uzyskanie kredytu hipotecznego, a zarazem zbyt wysokich, by otrzymać mieszkanie socjalne lub komunalne
• osoby płacące podatek dochodowy na obszarze danej gminy,
• osoby szczególnie pożądane na terenie danej gminy (o określonym wykształceniu, pracujące w określonym sektorze itp.),
• osoby w trudnej sytuacji życiowej.
Gminy będą mogły ustalać indywidualne kryteria naboru. Ostateczną decyzję
o przydziale mieszkania w programie Mieszkanie Plus podejmować będą jednostki zarządzające danym obiektem oraz samorządy.
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Telefon
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Liczba osób w gospodarstwie domowym (wspólnie zamieszkujących) *
Your answer
Preferowany typ mieszkania *
Oczekiwania dotyczące lokalu mieszkalnego /windy, pomieszczenia garażowe, miejsca parkingowe itp./
Your answer
Rodzaj zatrudnienia
Czy masz prawo do jakiejś nieruchomości?
Czy wynajmujesz mieszkanie komunalne?
Czy dotyczą Cię preferencyjne warunki Mieszkanie Plus? *
Required
Jestem zainteresowany/a następującą umową najmu *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie.

Prosimy, wyraźnie potwierdź, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane przez Ciebie dane, o których mowa wyżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *
Administrator danych osobowych
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. z ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, reprezentowana przez Prezesa Zarządu,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określenia skali popytu oraz potrzeb mieszkaniowych w ramach programu Mieszkanie Plus.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
6) w sprawie ochrony danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych: iod@zbm.suwalki.pl tel. 87 563 50 19.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service