Με τις ΑΠΕ αντιμετωπίζουμε την ανεργία των νέων –εκπαιδεύοντας νέους για την ενεργειακή μετάβαση
Email address *
ZEWKlima- Με την ανανεώσιμη ενέργεια εναντίον της ανεργίας των νέων -
Εκπαιδεύοντας τους νέους για την ενεργειακή μετάβαση

O «Άνεμος Ανανέωσης» συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένων Επιστημών του Βερολίνου (Hochschule für Technik und Wirtschaft
(HTW), Berlin), το University of Cádiz της Ισπανίας, την WRE Hellas S.A., το
Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V, το Ludwig-Bölkow- Systemtechnik GmbH
και το γραφείο μελλοντικών σπουδών του Βερολίνου στο πλαίσιο του
προγράμματος «ZEWKlima- Με την ανανεώσιμη ενέργεια εναντίον της ανεργίας
των νέων – Εκπαιδεύοντας τους νέους για την ενεργειακή μετάβαση».
Οι φορείς επιδιώκουν να συμβάλλουν στην διατύπωση προτάσεων και στην
δημιουργία προϋποθέσεων για τη βελτίωση των προσόντων των νέων ώστε να
συμμετάσχουν επαγγελματικά στην «ενεργειακή μετάβαση» από το σημερινό
ενεργειακό μοντέλο σε ένα νέο που θα βασίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας και
στην προώθηση των Α.Π.Ε.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στο να εντοπιστούν τα κενά και οι
ελλείψεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων στην Ελλάδα (κι αντιστοίχως
στην Ισπανία) σε τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια, ώστε να διατυπωθούν
προτάσεις και προγράμματα που θα βελτιώσουν τις γνώσεις, ικανότητες και
δεξιότητές τους για να συμμετάσχουν επαγγελματικά στην ενεργειακή μετάβαση.
Παρακαλούμε αν ανήκετε σε κάποια από τις ομάδες στόχους, συμπληρώστε κι
υποβάλλετε ηλεκτρονικά το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο:

Questionnaire
for educational institutions in the field of energy
Date: *
Your answer
Institution: *
Your answer
Position: *
Your answer
1) What is the current education in energy saving, energy efficiency, renewable energy and energy consulting (levels, images, contents, tuition fees, actuality)? *
Your answer
2) To what extent are questions considered of economy and energy law? *
Your answer
3) In which manner and extent is practical training included in the education in your institution? *
Your answer
4) Does your institution carry out market studies on current educational needs? If yes, please summarise the main results briefly. *
Your answer
5) In which areas relevant to the field of energy do you identify needs for education? How does your institution take this into account? *
Your answer
6) Does your institution adjust/revise the curriculum of education relevant to the field of energy on a regularly basis? *
Your answer
7) Does your institution collect data/information about former students/alumni? If yes, please describe their fields of activity briefly. *
Your answer
8) From the perspective of an institution, how do you rate the chances/ opportunities of trained young people to find employment that earns a living wage in the field of energy? *
9) How do you rate the quality of (academic) trainers in the field of energy? *
10) To what extent are vocational training and practical training in companies interlinked in your region? Please describe briefly. *
Your answer
11) How do you rate the opportunities for alumni of your institution to find employment that earns a living wage in the field of energy and in which manner (employed, self-employed, etc.)? Please describe briefly. *
Answer: Please fill in.
Your answer
12) Can improvements, for example in the sense of the “dual system” (simultaneous theoretical training in vocational school and practical training in company), increase the prospects’ opportunities to find employment that earns a living wage? Please describe briefly. *
Your answer
13) Is your institution willing to participate in a ZEW-Klima implementation project that connects renewable energy and sustainable construction projects with job opportunities for unemployed young people? If yes, in which manner? *
Your answer

The project ZEWKlima is funded by the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project funding instrument by the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMUB). It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union in order to mitigate greenhouse gas emissions. It does so through strengthening across-border dialogue and cooperation as well as exchange of knowledge and experience.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms