Zakon o zaštiti potrošača
Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) sprovodi istraživanje sa ciljem utvrđivanja koliko su potrošači upoznati sa osnovnim odredbama i pravima kojima im obezbeđuje Zakon o zaštiti potrošača.
Molimo Vas da izdvojite nekoliko minuta i popunite anketu u nastavku.
Imate pravo da reklamirate kupljeni proizvod, na osnovu fiskalnog računa, u roku od: *
Dokaz o kupovini je, pored fiskalnog računa, i: (zaokružiti sve tačne odgovore) *
Required
Rok u kojem prodavac mora da odgovori na izjavljenu reklamaciju potrošača je: *
Rok u kojem prodavac mora da reši izjavljenu reklamaciju potrošača je: *
Ukoliko je proizvod fizički oštećen, nepažnjom, lošim rukovanjem i sl, trgovac je dužan da isti popravi ili zameni: *
Ako mi kupljeni proizvod ne odgovara ili mi se ne dopada, mogu da ga vratim trgovcu: *
Zakonski rok isporuke proizvoda je: *
Mogu da raskinem ugovor ili promenim operatora telekomunikacionih usluga ako (zaokružiti sve tačne odgovore): *
Required
Ukoliko raskinem ugovor sa minimalnom ugovornom obavezom (ugovori sa mobilnim i kablovskim operatorima i sl.), operator može da mi naplati: *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy