แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ขอขอบคุณที่เข้าร่วมในกิจกรรมของเรา เราหวังว่าคุณจะรู้สึกสนุกกับการเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้เหมือนกับเรา

เรายินดีรับฟังคำติชมจากคุณเพื่อช่วยในการปรับปรุงและเนื้อหาของเราให้ดียิ่งขึ้น โปรดกรอกแบบสำรวจที่ใช้เวลาไม่นานนี้และแจ้งความคิดเห็นของคุณให้เราทราบ
คุณพึงพอใจกับกิจกรรมในครั้งนี้มากน้อยเพียงใด *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
คุณคิดว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับงานของคุณมากน้อยเพียงใด *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
ประเมินความพึงพอใจโดยรวม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การถ่ายทอดความรู้และการอธิบายเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจน
การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดอบรม/สัมมนา
ความพึงพอใจต่ออาหาร
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
ความสะดวกสบายต่อการเดินทาง
หลังจากได้รับการอบรมท่านมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพียงใด
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
Clear selection
คุณคาดหวังอะไรจากกิจกรรมในครั้งนี้
ท่านคิดว่าควรมีการจัดอบรมเพิ่มอีกหรือไม่
Clear selection
หัวข้อการฝึกอบรมใดที่ท่านประสงค์ให้จัดฝึกอบรมเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy