Упитник за послодавце
Назив *
Your answer
Адреса *
Your answer
Телефон/факс *
Your answer
Е-маил/сајт
Your answer
Матични број
Your answer
ПИБ *
Your answer
Основна делатност
Your answer
Правна форма
Your answer
Број запослених *
Од укупног броја запослених број жена *
Your answer
Од укупног броја запослених број мушкараца *
Your answer
Од укупног броја запослених број особа са инвалидитетом *
Your answer
Старосна структура запослених (проценти од укупног броја) до 30 год *
Your answer
Старосна структура запослених (проценти од укупног броја) до 31-45 год *
Your answer
Старосна структура запослених (проценти од укупног броја) до 46-60 год *
Your answer
Старосна структура запослених (проценти од укупног броја) - 60 год. и више *
Your answer
Образовна структура запослених (прецентуално) - Основна школа (НКВ) *
Your answer
Образовна структура запослених (прецентуално) - Средња стручна спрема *
Your answer
Образовна структура запослених (прецентуално) - Виша стручна спрема *
Your answer
Образовна структура запослених (прецентуално) - Висока стручна спрема *
Your answer
Образовна структура запослених (прецентуално) - Магистратура / докторат *
Your answer
Друго
Your answer
Која посебна стручна знања, вештине и шире компетенције недостају или су недовољне код Ваших запослених? *
Your answer
Каква су Ваша очекивања за наредну годину у вези броја запослених *
Да ли сте имали проблема са недостатком радне снаге приликом попуњавања слободних радних места? *
Наведите занимања за која сте имали потешкоће да нађете на тржишту рада?
Your answer
Разлози незадовољених потреба за радницима:
Да ли би запослили лица из следећих категорија (молимо Вас да одаберете категорију из које би запослили): *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.