LỚP HỌC ĐAN MÓC THEO YÊU CẦU

Lớp học giúp bạn có thể học đan móc từ khi khởi đầu hoặc giúp bạn làm các sản phẩm độ phức tạp cao khi bạn đã biết đan móc sơ đẳng. Lịch học linh hoạt do bạn chọn và không phụ thuộc vào số học viên của lớp, bạn chỉ cần đăng ký là sẽ được học. Học tại P803 Nhà No14 Khu đô thị mới Định Công, Hà Nội. Học phí: 80k/ 1 buổi là công hướng dẫn. Len thì bạn có thể tự mua hoặc lấy Len của shop và tính theo giá thị trường bán trên số len bạn dùng để làm sản phẩm của mình. Liên hệ 0935 699929
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  :