PLANER FÖR HÅLLBARHET
Jag är student vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, och genomför mitt examensarbete i samarbete med Täby kommun och jag vill gärna att du är med och bidrar till mitt arbete genom att dela med dig av din vardag och upplevelse av strategier för ökad hållbarhet i ditt bostadsområde.
Denna enkätundersökning vänder sig till boende i Täby park.
Vad handlar enkätundersökningen om?
Syftet med enkäten är att få en översiktlig bild av hur boende upplever och anammar hållbarhetsstrategier i sitt bostadsområde.

Enkäten består av tre delar:

- Första delen av enkäten är ämnad att sätta profilen på dig som svarar och består av frågor rörande dig själv/hushållet.

- Andra delen av enkäten är baserad på kommunens strategier att uppmuntra en mer hållbar livsstil och syftar till att få en bild av hur boende upplever och anammar dessa.

- Tredje och sista delen av enkäten är frivillig och leder till en klimatkalkylator där du anger en grov uppskattning av din miljöpåverkan.
Varför ska du svara?
För att kunna säga något om hur kommunens strategier för ökad hållbarhet inverkar vill jag få insikt från dig som boende.

Resultaten från undersökningen kommer delas med Täby kommun vilket gör att du kan bidra till den framtida utvecklingen av kommunen.
Enkäten tar ca 10-15 min att genomföra
Enkäten är ANONYM och helt FRIVILIG
Era svar kommer endast att redovisas i statistiskt bearbetad form, varje deltagares anonymitet är garanterad.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy