แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจในการอบรมการรู้สารสนเทศ ฐานข้อมูล IEL (IEEE/IET)
ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ทำแบบทดสอบ (พร้อมคำนำหน้า เช่น นาย นางสาว)
โปรดระบุ รหัสนักศึกษา
1. อธิบายถึงแหล่งที่มาของเอกสารในฐานข้อมูล IEL *
1 point
2. ฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด *
1 point
3. รูปแบบการสืบค้นใดสามารถค้นใด้ในฐานข้อมูลนี้ *
1 point
ภาพที่ 1 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล IEL
4. จากภาพที่ 1 ผลการสืบค้นได้ผลลัพธ์การสืบค้นจำนวนเท่าใด *
1 point
5. จากภาพที่ 1 ผลการสืบค้นข้อมูลมีการจัดเรียงข้อมูลแบบใด *
1 point
6. จากภาพที่ 1 ผลการสืบค้นลำดับที่ 1 มีจำนวน Cited by เท่าใด *
1 point
7. จากภาพที่ 1 ผลการสืบค้นลำดับที่ 2 มีผู้แต่งคือ *
1 point
8. จากภาพที่ 1 ในการคัดกรองข้อมูลจากผลลัพธ์การสืบค้น Publisher ที่มาจาก IET มีจำนวนข้อมูลเท่าใด *
1 point
ภาพที่ 2 รายละเอียดบรรณานุกรมของบทความในฐาน IEL
9. จากภาพที่ 2 บทความได้รับการตีพิมพ์ในปีใด *
1 point
10. จากภาพที่ 2 บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชื่อว่าอะไร *
1 point
^_^ ขอขอบคุณที่กรุณาเสียสละเวลาในการทำแบบทดสอบ ^_^
ขอบคุณครับ/คะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse