แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลการพยากรณ์อัตราการระบายอากาศเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่่อนำไปพัฒนาการให้บริการของศูนย์โอโซนและรังสี โดยแบบสอบถามแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
    ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
    ส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย
    ส่วนที่ 3. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 อาชีพ
1.1.1 ข้าราชการ (โปรดระบุหน่วยงาน)
1.1.2 องค์กรอิสระ/บริษัท (โปรดระบุ)
1.1.3 สถาบันการศึกษา (โปรดระบุ)
1.1.4 ประชาชนทั่วไป
ส่วนที่ 2. ความพึงพอใจในการใช้ข้อมูลการพยากรณ์อัตราการระบายอากาศเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ความพึงพอใจ
ส่วนที่ 3. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy