บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Services – DDS)
บริการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม เป็นบริการสืบค้นและจัดส่งเอกสารประเภทไฟล์เอกสารฉบับเต็มต่าง ๆ ที่มีบริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งจะจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการทาง email ภายใน 1-2 วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการ แต่หากไม่พบเอกสารฉบับเต็มในแหล่งสารสนเทศเหล่านี้ ห้องสมุดจะมีบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) ซึ่งเป็นการติดต่อขอใช้บริการยืมจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายในประเทศต่อไป

♦ ผู้มีสิทธิใช้บริการ ♦
ได้แก่ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

♦ ขั้นตอนการขอใช้บริการ ♦
1. กรอกแบบฟอร์มบริการ DDS ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสอบความถูกต้อง และติดต่อกลับ ในกรณีที่รายละเอียดข้อมูลไม่สมบูรณ์
3. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะจัดส่งไฟล์เอกสารทาง E-mail
4. ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารตามต้องการ
5. ในกรณีที่ไม่มีเอกสารให้บริการ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่าน เพื่อแจ้งว่าไม่สามารถให้บริการได้

♦ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ♦
งานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หมายเลขโทรศัพท์ ‭0 2555 2000‬ ต่อ 2147‬‬‬‬‬
E-mail : info@lib.kmutnb.ac.th

►►► โปรดคลิกปุ่มถัดไปเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการขอบริการ ◄◄◄

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service