แบบทดสอบ ความรู้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV รอบ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 หมดเขต วันที่ 3 กันยายน 2561
Email address *
คำนำหน้า-ชื่อ-สกุล *
เช่น นายเทอดชัย บัวผาย
0 points
โรงเรียน *
0 points
1. ห้องเรียนต้นทาง หมายถึง *
1 point
2.ห้องเรียนปลายทาง หมายถึง *
1 point
3.เว็บไซต์สนับสนุนโครงการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1 point
4.โทรทัศน์การศึกษาทางไกล จะออกอากาศ ด้วยระบบ DH เพียงอย่างเดี่ยวในช่วงเวลาใด *
1 point
5.ผลจาการที่ สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบถ่ายทอดระบบ HD เพียงอย่างเดียว คือ *
1 point
Required
ุ6.สื่อ VDO จากเว็บไซต์ www.dltv.ac.th คุณครู สามารถ ดูก่อนออกอากาศ ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า กี่วัน *
1 point
7.เป้าหมายที่สำคัญที่ของ NEW DLTV คือ *
1 point
8.คลังสื่อและทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ NEW DLTV ใช้สื่อการเรียนการสอนใดเป็นหลัก *
1 point
9.ข้อใดทำให้การจัดการศึกษาทางไกล New DLTV ประสบความสำเร็จ
1 point
10.ครูปฏิบัติข้อใด มีผลทำให้การจัดการศึกษาทางไกลโรงเรียนต้นทาง ไม่ประสบความสำเร็จ
1 point
11.ชั้นเรียนในที่ไม่ได้ออกอากาศ ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป *
1 point
12.โรงเรียนแบบใดที่สามารถ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ DLTV ได้ *
1 point
13 ครูประจำห้องเรียนปลายทาง สามารถสรุปบทเรียน ได้อย่างไร *
1 point
14. ข้อใดเป็น บทบาทผู้บริหารโรงเรียน *
1 point
Required
15 เพราะเหตุใด ห้องเรียน ปลายทาง NEW DLTV ควรสามารถเชื่อมต่ออินเทอเน็ตความเร็วสูงได้ *
1 point
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. - Terms of Service - Additional Terms