Kyselytutkimus sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien rakennuttamisorganisaatioiden talotekniikan asiantuntijoille
Tämä kyselytutkimus on osa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena on tunnistaa tulevaisuuden tarpeet sairaalarakentamishankkeiden talotekniikan asiantuntijaosaamiselle ja laatia kuvaus maakunta- ja soteuudistukseen liittyen rakennuttamisorganisaatioiden taloteknisestä ydinosaamisesta ja nykyisestä tehtävien jaosta.

Kyselytutkimuksen tarkoitus on selvittää edellä mainittuja osa-alueita, sekä hankkia tietoa henkilöstön tämän hetkisestä näkemyksestä Maakuntien tilakeskuksen toiminnan käynnistämiseen liittyen.

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Kyselytutkimukseen vastataan nimettömästi ja vastaukset tullaan koostamaan siten, että vastaajan henkilöllisyys ei ole selvitettävissä.
Kyselytutkimus suoritetaan kirjallisesti ja vastaukset tallennetaan vain opinnäytetyön tekemisen ajaksi ja opinnäytetyön tarpeita varten.

Vastaukset väittämiin on esitetty myönteisenä tai kielteisenä.

Opinnäytetyö tehdään TAMK ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi Teknologiateollisuuden johtaminen – koulutusohjelmaan liittyen.

Opiskelijan yhteystiedot:
Jarno Virolainen
Käyttöpäällikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Teiskontie 35, 33521 TAMPERE
Puh.: Klo 8-16: 050 3264 578, muina aikoina: 050 4327 459

Vastaajan tiedot
Ikäluokka: *
Koulutustaso: *
Työnantaja: *
Työsuhde: *
Työkokemus taloteknisen asiantuntijan tehtävissä (suunnittelijan, valvojan, työmaainsinöörin tai rakennuttajan tehtävät): *
Vahvin osaamisalue: *
Kysymyksiä tehtäviin, kokemukseen ja osaamiseen liittyen
Rooli rakennuttamistehtävissä (voi olla useita): *
Required
Johtamisrooli:
Päätösvalta rakentamishankkeissa: *
Pätevyydet (FISE, tai vastaava) ja osaaminen: *
Required
Muu erityisosaaminen ja tietotaito: *
Required
Väittämiä nykytilanteeseen liittyen
Työilmapiiri on myönteinen muutoksille. *
Aiemmista organisaatiomuutoksista on hyviä kokemuksia. *
Nykyisellä rakennuttamisorganisaatiolla on riittävät henkilöresurssit. *
Henkilöresursseja seurataan aktiivisesti ja tieto resurssien käytöstä ja erikoisosaamisesta on koko organisaation käytössä. *
Esimiehillä on hyvät perusvalmiudet ja edellytykset kehittää organisaatiota. *
Organisaation osaamista ja toimintaa kehitetään aktiivisesti. *
Kehittäminen on hyvin organisoitua ja kehitystoimet eivät ole keskenään ristiriidassa. *
Organisaation kehittäminen on joustavaa, eikä häiritse muita työtehtäviä. *
Henkilöstöä motivoidaan ja kannustetaan riittävästi. *
Henkilöstöä koulutetaan aktiivisesti. *
Hankkeisiin liittyvä päätöksenteko on nopeaa. *
Hankkeet pysyvät budjetissa. *
Hankkeet pysyvät aikataulussa. *
Nykyisiä toimintatapoja ei ole tarpeen muuttaa. *
Rakennuttamishankkeiden ohjaukseen ja toteuttamiseen on olemassa hyvä ohjeistus ja malliasiakirjat. *
Väittämiä Maakuntien tilakeskukseen liittyen
Maakuntien tilakeskus viestii riittävästi ja ajantasaisesti ajankohtaisista asioista. *
Seuraan aktiivisesti Maakuntien tilakeskuksen tiedotusta, esim. Www-sivuilta. *
Esimiehet käsittelevät aktiivisesti maakunta- ja soteuudistukseen liittyviä kysymyksiä. *
Minulla on selvä käsitys Maakuntien tilakeskuksen tehtävistä ja tavoitteista. *
Siirtyminen Maakuntien tilakeskuksen palvelukseen olisi tervetullut muutos nykyiseen. *
Väittämiä valtakunnalliseen rakennuttamisorganisaatioon liittyen
Valtakunnallinen rakennuttamisorganisaatio parantaa tiedonvaihtoa ja kokemusten jakamista. *
Yhteiset, uusinta teknologiaa hyödyntävät ohjelmistot tehostavat työskentelyä. *
Valtakunnallinen rakennuttamisorganisaatio luo uusia mahdollisuuksia kehittää koko henkilöstön osaamista. *
Valtakunnallisesti yhtenevät toimintatavat parantavat rakennuttamisen laatua. *
Valtakunnallisesti johdettu, paikallisesti toimiva asiantuntijaorganisaatio tuottaa parhaan palvelukokemuksen. *
Valtakunnallinen rakennuttamisorganisaatio mahdollistaa resurssien jakamisen. *
Yhtenäiset toimintatavat, ohjeet ja malliasiakirjat kannattaa ottaa käyttöön nopeasti. *
Haluan olla mukana kehittämässä yhteisiä toimintatapoja ja käytäntöjä. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service