แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมโครงการอบรม MikroTik Academy หลักสูตรอบรม MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Switch Mikrotik และสอบใบรับรองหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) รุ่นที่1/2018 ให้กับนักศึกษาตามโครงการศูนย์สอบ MikroTik Academies มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีความสนใจสอบใบรับรอง MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน และศึกษาต่อด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดอบรมขึ้น ณ ห้องอบรม คอมพิวเตอร์ 106 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอให้คณะแจ้งประกาศนักศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการอบรม
สามารแจ้งรายชื่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ภายใน 9900 หรือ
โทรศัพท์ 055-267200 Fax 055267201
รหัสนักศึกษา *
Your answer
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
สาขาวิชา *
Your answer
สังกัดคณะ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ (ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้ @psru.ac.th เท่านั้น) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Report Abuse