Seminarium "Green Screen", 20-21.08 Warszawa - BRAK MIEJSC
Szanowni Państwo,

dziękujemy za zainteresowanie seminarium i informujemy, iż wyczerpała się liczba dostępnych miejsc.
Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem i wyrażają chęć uczestnictwa w kolejnych, podobnych inicjatywach, prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych.


Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą w Rzeszowie, nr KRS: 0000008207, adres: ul. Szopena 51, 35 959 Rzeszów, adres e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl;
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl.;
3. Państwa dane osobowe tj. imię i nazwisko, nazwa instytucji, numer telefonu i adres e mail przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody, w celu wzięcia udziału w Spotkaniu „Green Screen” - zrównoważona produkcja filmowa i telewizyjna w Polsce” w ramach projektu pn. „GREEN SCREEN”, w dniach 20 21 sierpnia 2019 r. w Warszawie w celu prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją w/w projektu.
4. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: bhulinka@rarr.rzeszow.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
- uzyskania informacji czy Państwa dane są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak również prawo do ich dostępu,
- prawo do sprostowania danych osobowych, w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe,
- prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- prawo do ich usunięcia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania przez Państwa zgody, nie dłużej jednak niż do zakończenia trwania projektu pn. „GREEN SCREEN” (i w okresie jego trwałości), który jest realizowany przez Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w Spotkaniu „Green Screen” - zrównoważona produkcja filmowa i telewizyjna w Polsce” w ramach projektu pn. „GREEN SCREEN”.
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Partnerzy projektu „GREEN SCREEN”, współorganizatorzy wydarzenia (których logotypy znajdują się na programie) i instytucja certyfikująca wydatki w ramach projektu – Centrum Projektów Europejskich w Warszawie.

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej i wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania rejestracji na spotkanie, zgodnie z zapisami Klauzuli informacyjnej.

Imię i nazwisko *
Your answer
Działam w branży audiowizualnej w roli: *
Nazwa reprezentowanej firmy lub instytucji (jeżeli dotyczy) *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service