การฝึกอบรมเรื่อง "มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015”
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)การฝึกอบรมเรื่อง "มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015” ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2563 ณ ห้อง แซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ราชเทวี กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดใน มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 และผู้สนใจ
รายละเอียดหลักสูตร
1. การบรรยายและซักถามปัญหา
2. การฝึกปฏิบัติ (Workshop)
ประโยชน์ที่ได้รับ
ช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติ ติดตามผล และปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมาย สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติให้แก่องค์กร
การสมัครเข้าร่วมงาน
1. รับสมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น
2. อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมท่านละ 4,000 บาท (3738.32 บาท + VAT 261.68 บาท)
3. รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 50 ท่าน
4. สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ทำการชำระค่าลงทะเบียนก่อน 50 ท่านแรก
รายละเอียดการออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
กรุณากรอกชื่อบริษัท ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้อง
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
Your answer
รายละเอียดผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ท่านมีความรู้ในเรื่องมาตรฐาน ISO 14001 : 2015มาก่อนหรือไม่ *
คำนำหน้า *
กรณี อื่นๆ โปรด ระบุ
Your answer
ชื่อ-สกุล *
โปรดระบุเป็นภาษาไทยเท่านั้น
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
เบอร์มือถือ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
การชำระค่าลงทะเบียน
โปรดชำระค่าลงทะเบียน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้จากสภาอุตสาหกรรมฯ โดยเจ้าหน้าที่ฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ไปทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ (หากท่านได้มีการส่งหลักฐานการโอนเงินมายังเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว จะถือว่าสถานะการเข้าร่วมการฝึกอบรมสมบูรณ์)
โปรดโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์
ชื่อบัญชี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี 009-1-70874-5
ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
ทั้งนี้ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (PAY-IN) พร้อมระบุ ชื่อหน่วยงานและที่อยู่ในการออกใบเสร็จ มาที่ E-mail : chartchayl@fti.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่โทรศัพท์หมายเลข 096-198-9563
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าข่ายไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy