Utvärdering av SAMarbete 2018 / Evaluation of SAMarbete 2018
Ett stort tack för att ni besökte SAMarbete 2018! Vi skulle verkligen uppskatta om ni ville fylla i vår utvärdering nedan. Vill du vara med och göra SAMarbete 2019 ännu bättre? Kontakta arbetsmarknad@samvetet.lu.se!

--

A huge thank you for visiting SAMarbete 2018! We in the project group would really appreciate if you filled out our evaluation below. Do you want to be a part of making SAMarbete 2019 even better? Contact arbetsmarknad@samvetet.lu.se!

7 mars 2018
Vad var ditt helhetsintryck av mässan? / What was your overall impression of the fair?
Mycket dåligt / Very bad
Mycket bra / Very good
Utveckla gärna! / Please develop!
Your answer
Vad tyckte du om lokalerna? / What did you think about the venues?
Mycket dåliga / Very bad
Mycket bra / Very good
Utveckla gärna! / Please develop!
Your answer
Hur var mässans utformning? (Enkelt att hitta, väl skyltat..) / How was the layout of the fair? (Easy to find what you were looking for, good signs..)
Mycket dålig / Very bad
Mycket bra / Very good
Utveckla gärna! /Please develop!
Your answer
Vad tyckte du om mässans öppettider? (10.00-15.00) / What did you think about the opening times? (10.00-15.00)
Deltog du i någon av aktiviteterna? (CV-granskning, CV-foto och styling, karriärcoaching) / Did you participate in any activity? (CV-review, CV-photo and styling, career coaching)
Om ja, vad tyckte du? / If yes, what did you think?
Your answer
Lyssnade du på något av panelsamtalen? / Did you listen to any of the panel discussions?
Om ja, vad tyckte du? Om nej, varför inte? (If yes, what did you think? If no, why not?)
Your answer
Inför mässan / Before the fair
Hur tyckte du att informationen inför mässan var? / What did you think about the information before the fair?
Mycket dålig / Very bad
Mycket bra / Very good
Utveckla gärna! / Please develop!
Your answer
Hur fick du veta att SAMarbete ägde rum? / From where did you get the information that SAMarbete took place?
Nästa SAMarbete / Next SAMarbete
Vad är bra för projektgruppen för SAMarbete 2019 att tänka på inför nästa mässa? / What should the next project group think about when planning the next fair?
Vilka aktiviteter borde SAMarbete 2019 anordna? / Which activities should SAMarbete 2019 arrange?
Your answer
Vilka utställare vill du se på SAMarbete 2019? / What exhibitors do you want to see at SAMarbete 2019?
Your answer
Har du något önskemål på talare/paneldebatt? / Do you have any wishes on speakers/panel discussions?
Your answer
Något som du vill tillägga? / Do you want to add something?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms