Prieskum dopytu po najžiadanejších datasetoch verejnej správy a otvorených aplikačných programových rozhraniach

Dobrý deň,

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "ÚSV ROS") realizuje prieskum dopytu po najžiadanejších datasetoch verejnej správy a otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy.

Tento prieskum je zameraný na identifikáciu najžiadanejšie otvorených údajov verejnej správy a najžiadanejších aplikačných programových rozhraní elektronických služieb verejnej správy s cieľom zabezpečiť ich prioritné zverejnenie. Výsledky tohto prieskumu budú spracované a sprostredkované tým organizáciám verejnej správy, ktoré údaje a elektronické služby verejnej správy spravujú. ÚSV ROS bude následne iniciovať stretnutie za účelom dohodnutia postupu zverejnenia.

PRIESKUM PREBIEHA OD 16.03.-31.3.2017.
VÝSLEDKY VRÁTANE ĎALŠIEHO POSTUPU BUDÚ ZVEREJNENÉ ZAČIATKOM MESIACA APRÍL.

Tento prieskum sa realizuje na základe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 104/2017.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte Milana Andrejkoviča na milan.andrejkovic2@minv.sk

Ďakujeme za spoluprácu,
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Otvorené údaje: Z pohľadu občanov, IT vývojárov, dátových analytikov a i.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ovorené API: Z pohľadu IT vývojárov

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Otvorené API: Z pohľadu občana

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question