Б1 - УПИТНИК ЗА КВАЛИТАТИВНУ АНАЛИЗУ ПРОГРАМА НА КРАЈУ I ПОЛУГОДИШТА

Молимо Вас да пажљиво прочитате питања овог упитника и одговорите на њих на бази свог педагошког искуства. Упитник се односи само на реализоване теме Вашег предмета у току првог полугодишта.
Ваши одговори су веома важни за будуће вредновање огледа.

Молимо Вас да на следећи сет питања, за градиво реализовано током првог полугодишта, одговорите, тако што ћете одабрати опције ДА, ДЕЛИМИЧНО или НЕ.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1. ЦИЉ/ЦИЉЕВИ ТЕМЕ/ТЕМА

  This is a required question
  This is a required question

  2. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ ТЕМЕ/ТЕМА

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. РЕАЛИЗАЦИЈА ТЕМЕ/ТЕМА

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. ПРЕПОРУЧЕНИ НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. МОЛИМО ВАС ДА НАВЕДЕТЕ СВОЈЕ КОМЕНТАРЕ О ОНОМЕ ШТО НИЈЕ ОБУХВАЋЕНО ОВИМ УПИТНИКОМ

  This is a required question