Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu w imieniu organizatorów zaprasza na bezpłatne  spotkanie pn. "Reagujemy na przemoc w przestrzeni publicznej i nie zgadzamy się na nią”


Sign in to Google to save your progress. Learn more

Miejsce spotkania:  Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

Spotkanie odbywa się w ramach programu "Ludzie ludziom… - budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie." który finansowany jest ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. 

Organizatorzy projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu,

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu,

Teatr Zagłębia,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,

Parkrun – Park Miejski

Adresaci:  dyrektorzy/wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, pedagodzy szkolni, psycholodzy

Data i godzina realizacji spotkania: 28 marca 2023 r.  godz. 10.00 -12.00
Imię i nazwisko: *
Nazwa placówki oraz miejscowość (np. Szkoła Podstawowa nr 60 w Sosnowcu): *
adres e-mail: *
Uwagi/sugestie
Ochrona danych
Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu na podstawie art. 6 ust. lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi ich przetwarzanie, w tym przesyłanie informacji o produktach i ofertach Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Dane będą przetwarzane do czasu organizowania usług szkoleniowych skierowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu do nauczycieli i innych osób, których dane są przetwarzane. Na podstawie danych realizowane może być profilowanie w oparciu o kryteria takie jak nauczany przedmiot, co pozwoli na proponowanie ofert dostosowanych do oczekiwań nauczycieli. Dane będą przetwarzane również na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe osób biorących udział w szkoleniach będą gromadzone i przetwarzane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu na podstawie § 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia MEN z 28.05.2019r.  z późniejszymi zmianami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli w celu wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaświadczenia. Dane będą przetwarzane przez czas istnienia rejestru zaświadczeń.
W związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w wybranej formie szkoleniowej.

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy