Inscripció Sessió Diagnòstic del Pla Insular de Mallorca
Aquest formulari està dirigit a aquelles persones representants d'entitats sense ànim de lucre, que realitzen accions de voluntariat, volen participar del Diagnòstic del Voluntariat a Mallorca.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
A continuació s'esmenten els conceptes bàsics del voluntariat per definir-ho i que el diagnòstic del voluntariat sigui concret a les persones i entitats que el realitzen:
El voluntariat a les Illes Balears
El voluntariat a les Illes Balears ve definit per l'article 3 de la llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat a les Illes Balears, que concreta que:

"S’entén per voluntariat el conjunt d’accions i activitats d’interès general desenvolupades per persones físiques i que reuneixin els requisits següents:

a) Que tenguin caràcter solidari i altruista.
b) Que tenguin una realització lliure i voluntària.
c) Que es duguin a terme sense contraprestació econòmica o material, sens perjudici del possible rescabalament de les despeses que l’acció voluntària els pugui ocasionar, si ho acorden així en el document de compromís.
d) Que es desenvolupin en el si d’una entitat de voluntariat, d’acord amb els seus programes de voluntariat.
e) Que tenguin caràcter complementari de les accions desenvolupades per les administracions, sense substituir les seves obligacions.
f) En cap cas no poden substituir ni amortitzar llocs de feina remunerats."
Les entitats de voluntariat
El voluntariat a les Illes Balears ve definit per l'article 4 de la llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat a les Illes Balears, que concreta que:
"Les entitats privades sense ànim de lucre que acompleixin activitats d’interès general i hagin decidit que la participació voluntària de la ciutadania és un valor imprescindible per assolir la seva missió, i que compleixin els requisits següents:

1r. Estar legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents d’acord amb la normativa establerta.
2n. Estar integrades per persones voluntàries, sens perjudici del personal assalariat que puguin tenir.
3r. Desenvolupar una part o totes les seves actuacions mitjançant programes de voluntariat.
4t. Estar inscrites en el cens d’entitats de voluntariat, creat segons el que preveu aquesta llei."
Sessió a participar *
Nom complet *
Correu electrònic de contacte *
Pertany a l'entitat: *
Especifica el càrrec que ocupes a l'entitat *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy