แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวล สรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ   ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
คลิก " ถัดไป" เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.