คลินิกให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย
Email address *
ชื่อ-นามสกุล *
รหัสนักศึกษา/รหัสประชาชน *
คณะ-สาขาวิชา *
บุคคลทั่วไปให้พิมพ์ ( - )
ชั้นปี *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
บัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน *
Required
ชื่องานวิจัย *
หัวข้อเรื่องที่จะขอปรึกษา *
แนบโครงการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดำเนินการอย่างย่อๆ ไม่เกิน 1 แผ่น
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย *
บุคคลทั่วไปให้พิมพ์ ( - )
วันเดือนปีเข้ารับบริการ *
*เฉพาะวันพุธบ่าย
MM
/
DD
/
YYYY
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. - Terms of Service - Additional Terms